Contemporanul » Eseu – Publicistică (pagina 3)

Eseu – Publicistică

George Steiner şi destrămarea absolutului

Ne este îndeajuns de cunoscut faptul că, după cel de-al Doilea Război Mondial, s-a intrat într-o epocă în care întreaga platformă a umanităţii a cunoscut modificări substanţiale, fenomen ale cărui tensiuni, intraseră în proces de dilatare, desfăşurat iniţial la umbra structuralismului, prelungit apoi în semiotică, marcând nu doar câmpul filosofiei, dar şi al ansamblului culturii. Ne aducem aminte, bunăoară, de ...

citește »

Eminescu. Satul şi copilăria

Eminescu şi‑a petrecut anii fericiţi ai copilăriei, poate singurii ani cu adevărat fericiţi din viaţa sa, în mijlocul mediului natural şi social al satului tradiţional românesc, în nordul Moldovei, Bucovina, Ţara de sus, de la mijlocul secolului al XIX‑lea, în localitatea sa natală, Ipoteştii Botoşaniilor. A stat aici nu mult, pentru că, după anii care au trecut repede ai copilăriei, ...

citește »

Spre lovitura finală

Naraţiunile din cartea de debut matur a lui Robert Şerban, Oameni în trening (Polirom, 2021), 46 la număr în 200 de pagini, sunt desfăşurate din toate perspectivele, ele au drept urmare şi în acest sens varietate structural‑naratologică. La persoana întâi sau a treia, uneori şi în formă adresat‑dialogică, naratorul e un urmăritor dotat cu atenţie şi curiozitate. Personajele sunt urmărite ...

citește »

Din interior

O lucrare de un profesionalism exemplar ne vine din inima profundă a Olteniei, unde Nicolae Coande a publicat, la Editura Hoffman din Caracal (2021), două volume masive din Manualul Vânătorului de Poeţi, în care, de‑a lungul a 609 de pagini foarte atractiv scrise, autorul face o radiografie quasi‑exhaustivă, de pionierat, a ultimelor generaţii poetice de la noi, cu precizarea că, ...

citește »

Lumea lui Fa şi Pi

„Nu voi fi eu tare la numere, dar la cuvinte am ceva trecere. Uneori le simt ca pe nişte bebeluşi pe care îi port în braţe şi le cânt, iar ele stau cuminţi, alteori parc‑ar dansa şi m‑ar invita şi pe mine să joc în ritmul lor…” – declară, sigură pe sine, Fa, micuţa protagonistă a istorioarelor pe care Mircea ...

citește »

Bătrâneţea din tinereţe

La 27 de ani, Ivan Karamazov vrea să dea cu viaţa de pământ. Ce era de înţeles trebuia asumat până la vârsta amintită. Kirilov, din Demonii, parcurge, tot la 27 de ani, tensiunile ateismului imprimat în modelul omului nou ‑ căruia îi va fi indiferent dacă va trăi sau nu. S‑ar zice că, pentru destule generaţii, la 27 de ani ...

citește »

II. „Scriitori români de azi” – o istorie en miettes a literaturii române postbelice

(continuare din numărul trecut) Eugen Simion priveşte mai întâi, în oglindă, cele două mari direcţii (autenticistă şi estetistă) pe care le va urma poezia română de după război. Astfel, autenticismul polemic din textele lui Zaharia Stancu, Miron Radu Paraschivescu sau Jebeleanu va sta la baza poeziei contestatare a generaţiei de la „Albatros”, cum a fost numită, simbolic, generaţia „războiului”. Dintre ...

citește »

În aburul miracolului

Există oameni, e adevărat, foarte puţini, pe care de cum îi întâlneşti şi abia de schimbi cu ei câteva vorbe, eşti locuit de senzaţia – devenită certitudine pe măsură ce trece timpul şi adânceşte, prin curgerea‑i înceată, asemănările şi diferenţele, în egală măsură – că îi cunoşti de milenii. Oriîncotro i‑ar duce sufletul, orice ar face, de cum îi revezi, ...

citește »

Revanşa lui Marx. Originea corectitudinii politice în gândirea Şcolii de la Frankfurt

Prin Max Horkheimer şi Georg Lukács Şcoala de la Frankfurt a dat un curs nou marxismului, o schimbare de perspectivă suficient de mare, încât să fondeze un curent derivat din marxism, cu identitate proprie, neomarxismul, numit apoi în practica politică Noua Stângă. Noutatea adusă de Şcoala de la Frankfurt a constat în mutarea accentului tradiţional al marxismului de pe economie ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest