Contemporanul » Articole scrise de Constantina Raveca Buleu

Articole scrise de Constantina Raveca Buleu

Constantina Raveca Buleu s-a nascut la 16 martie 1979 la Bistrita. A absolvit Facultatea de Litere a Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea limba si literatura româna – limba si literatura germana (2002), apoi masteratul Istoria imaginilor – istoria ideilor din cadrul aceleiasi facultati (2003). În 2008 a obtinut titlul de doctor [...]

„Începutul continuu”

„Întrebarea uimit‑obtuză «ce se mai poate spune nou despre clasici?», observă Irina Petraş în După 31 de ani, prefaţa volumului său Eminescu – începutul continuu, este descurajată an de an de zeci de pagini care, dacă nu prin noutate absolută se susţin, rezistă, oricum, ca tentative de adăugat o nuanţă inedită corpusului interpretativ. Lectura este aventură a cunoaşterii într‑un grad mai ...

citește »

Lumea lui Fa şi Pi

„Nu voi fi eu tare la numere, dar la cuvinte am ceva trecere. Uneori le simt ca pe nişte bebeluşi pe care îi port în braţe şi le cânt, iar ele stau cuminţi, alteori parc‑ar dansa şi m‑ar invita şi pe mine să joc în ritmul lor…” – declară, sigură pe sine, Fa, micuţa protagonistă a istorioarelor pe care Mircea ...

citește »

Dialogul între artă şi document

„Pentru mine – mărturiseşte SORIN ANTOHI în Prefaţa volumului său de dialoguri cu Jean‑Jacques Askenasy, apărut în 2021 la Editura Polirom sub titlul Oameni şi patrii. Istoriile şi geografiile identităţii –, dialogul a fost întotdeauna o cale esenţială de a mă raporta la Celălalt, la lume, la mine însumi”. Explorat la palier teoretic, transformat într‑o artă rafinată de‑a lungul întregii ...

citește »

Dilema „ofului” identitar

Exersată impecabil în Revenirea la Maiorescu (1996), fostă lucrare de doctorat, şi nuanţată socio‑moral în cele două volume de Glose la neaşezare (2002, 2010), pledoaria lui Doru George Burlacu (cercetător ştiinţific la Institutul „Sextil Puşcariu”) pentru cunoaşterea temeinică a clasicilor şi a istoriei literaturii române îşi validează o funcţie complementară în rafinata plonjare a autorului în contemporaneitatea elevată a intelectualului ...

citește »

Caligrafia japoneză

Introdusă relativ târziu în panoplia interesului occidental pentru creaţia artistică niponă, caligrafia rămâne în continuare un domeniu rezervat specialiştilor şi cunoscătorilor rafinaţi, „de interior”, ai culturii japoneze, categorie din care face parte şi Rodica Frenţiu, autoarea unui excelent volum editat în 2021 de către Presa Universitară Clujeană şi prefaţat de către Florina Ilis, intitulat Caligrafia japoneză în memoria clipei. Îmbinând ...

citește »

Au fost odată două oraşe…

„Această carte este o excursie în trecut. Textul spune povestea a două oraşe: New York şi Bucureşti, în perioada cuprinsă între 1865 şi 1914” – notează Mariana Neţ în introducerea elegantului său volum Au fost odată două oraşe. New York şi Bucureşti la 1900, prefaţat de Georgeta Filitti şi apărut în anul 2021 la Editura Corint. Versiune românească a unei ...

citește »

O comedie romantică

Aşa cum am menţionat deja în eseul consacrat călătoriei în timp (nr. 8/ 2021 al revistei Contemporanul. Ideea europeană), în ecranizarea romantică About Time/ Despre timp (2013), scrisă şi regizată de Richard Curtis într‑o cheie mai degrabă convenţională, călătoria în trecut este prezentată drept privilegiul bărbaţilor care trăiesc într‑o anumită familie. La vârsta de douăzeci şi unu de ani, după ...

citește »

Extazul contemplativ

Excelentul volum de eseuri al poetei Aura Christi, intitulat Veşnica întoarcere, sintetizează, filigranat, arta poetică profundă a unuia dintre scriitorii de marcă ai României de azi, aureolată şi prin publicarea, lună de lună, în revista Contemporanul. Ideea europeană. Sunt de părere că Aura Christi are o vocaţie autentică de scriitor responsabil, sensibil la valorile perene ale culturii naţionale, calitate pe ...

citește »

Un episod gotic

În gotica Alls Souls Trilogy, călătoria în timp reprezintă privilegiul magic al câtorva membri ai castei vrăjitoarelor care vizitează trecutul, deşi, sub aspect teoretic cel puţin, rămâne incert dacă o asemenea călătorie este sau nu fizic posibilă. Trilogia încorporează câteva patternuri literare arhicunoscute (cum e motivul manuscrisului descoperit întâmplător pe rafturile secrete ale Bibliotecii Bodleian din Oxford) şi ea propune ...

citește »

Călătorii în trecut

Să începem cu una dintre paradigmele mitologice şi literare fundamentale – călătoria –, care, în mod tradiţional, leagă o „lume reală” de una ficţională sau alternativă. Reală sau simbolică, desfăşurată în spaţiu sau în timp, călătoria destructurează nucleul identitar şi cultural al călătorului, furnizează o metamorfoză spirituală, personală şi temporală, şi pune bazele unui nou tip de cunoaştere, legitimând astfel ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest