Contemporanul » Articole scrise de Constantina Raveca Buleu

Articole scrise de Constantina Raveca Buleu

Constantina Raveca Buleu s-a nascut la 16 martie 1979 la Bistrita. A absolvit Facultatea de Litere a Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea limba si literatura româna – limba si literatura germana (2002), apoi masteratul Istoria imaginilor – istoria ideilor din cadrul aceleiasi facultati (2003). În 2008 a obtinut titlul de doctor [...]

O admirabilă sinteză academică

„Romantismul autentic este însoţit întotdeauna de o ontologie solidară cu o teologie” – afirmă Vasile Voia într‑o impresionantă sinteză intitulată Religia în epoca romantică. Un imaginar al Absolutului, apărută anul acesta la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj‑Napoca, în paginile căreia comparatistul clujean – remarcabil prin longevitate intelectuală şi prin decizia de a aborda teme dificile – explorează un subdomeniu specializat ...

citește »

„Cei care dansează”

Descifrarea clinic‑hermeneutică a maladiei generate de „morbul cărţii” se ordonează, în cazul volumului de eseuri publicat de Andrea H. Hedeş în 2022 la Editura NEUMA din Cluj‑Napoca, în trena unui motto nietzschean, „cei care dansează sunt consideraţi nebuni de cei care nu aud muzica”, din care autoarea decupează, inspirat, şi titlul volumului său – Cei care dansează. Adunând scrieri publicate ...

citește »

„Homo medioeuropaeus”

În prezentarea impresionantului său exerciţiu de arheologie culturală consacrat mărcilor identitare ale „omului medioeuropean”, apărut în 2021 la Editura Polirom din Iaşi sub titlul Românii şi Europa mediană. Contribuţii la tipologia culturală a Europei, Ovidiu Pecican scrie: „Acum, când mi se pare că am dus la bun sfârşit această întreprindere intelectuală, mă gândesc dacă nu cumva ceea ce am izbutit ...

citește »

„Începutul continuu”

„Întrebarea uimit‑obtuză «ce se mai poate spune nou despre clasici?», observă Irina Petraş în După 31 de ani, prefaţa volumului său Eminescu – începutul continuu, este descurajată an de an de zeci de pagini care, dacă nu prin noutate absolută se susţin, rezistă, oricum, ca tentative de adăugat o nuanţă inedită corpusului interpretativ. Lectura este aventură a cunoaşterii într‑un grad mai ...

citește »

Lumea lui Fa şi Pi

„Nu voi fi eu tare la numere, dar la cuvinte am ceva trecere. Uneori le simt ca pe nişte bebeluşi pe care îi port în braţe şi le cânt, iar ele stau cuminţi, alteori parc‑ar dansa şi m‑ar invita şi pe mine să joc în ritmul lor…” – declară, sigură pe sine, Fa, micuţa protagonistă a istorioarelor pe care Mircea ...

citește »

Dialogul între artă şi document

„Pentru mine – mărturiseşte SORIN ANTOHI în Prefaţa volumului său de dialoguri cu Jean‑Jacques Askenasy, apărut în 2021 la Editura Polirom sub titlul Oameni şi patrii. Istoriile şi geografiile identităţii –, dialogul a fost întotdeauna o cale esenţială de a mă raporta la Celălalt, la lume, la mine însumi”. Explorat la palier teoretic, transformat într‑o artă rafinată de‑a lungul întregii ...

citește »

Dilema „ofului” identitar

Exersată impecabil în Revenirea la Maiorescu (1996), fostă lucrare de doctorat, şi nuanţată socio‑moral în cele două volume de Glose la neaşezare (2002, 2010), pledoaria lui Doru George Burlacu (cercetător ştiinţific la Institutul „Sextil Puşcariu”) pentru cunoaşterea temeinică a clasicilor şi a istoriei literaturii române îşi validează o funcţie complementară în rafinata plonjare a autorului în contemporaneitatea elevată a intelectualului ...

citește »

Caligrafia japoneză

Introdusă relativ târziu în panoplia interesului occidental pentru creaţia artistică niponă, caligrafia rămâne în continuare un domeniu rezervat specialiştilor şi cunoscătorilor rafinaţi, „de interior”, ai culturii japoneze, categorie din care face parte şi Rodica Frenţiu, autoarea unui excelent volum editat în 2021 de către Presa Universitară Clujeană şi prefaţat de către Florina Ilis, intitulat Caligrafia japoneză în memoria clipei. Îmbinând ...

citește »

Au fost odată două oraşe…

„Această carte este o excursie în trecut. Textul spune povestea a două oraşe: New York şi Bucureşti, în perioada cuprinsă între 1865 şi 1914” – notează Mariana Neţ în introducerea elegantului său volum Au fost odată două oraşe. New York şi Bucureşti la 1900, prefaţat de Georgeta Filitti şi apărut în anul 2021 la Editura Corint. Versiune românească a unei ...

citește »

O comedie romantică

Aşa cum am menţionat deja în eseul consacrat călătoriei în timp (nr. 8/ 2021 al revistei Contemporanul. Ideea europeană), în ecranizarea romantică About Time/ Despre timp (2013), scrisă şi regizată de Richard Curtis într‑o cheie mai degrabă convenţională, călătoria în trecut este prezentată drept privilegiul bărbaţilor care trăiesc într‑o anumită familie. La vârsta de douăzeci şi unu de ani, după ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest