Contemporanul » Redacția

Redacția

Redacția Contemporanul

Nicolae Breban – director
Aura Christi – redactor-șef
Carmen Dumitrescu – secretar general
Mihaela David – director economic

Corespondenti din străinătate

Monica Savulescu-Voudouri (Grecia)
Emil Rațiu (Italia)
Eugenia Dumitriu (Spania)
Philippe Palini (Franța)
Mircea Gheorghe (Canada)

Rubrici

Ștefan Borbely
Irina Petraș
Nicolae Balotă
Florin Oprescu
Iulian Boldea
Răzvan Voncu
Doina Ruști
Marian Victor Buciu
Paul Aretzu
Mihai Rădulescu
Călin Căliman
Dana Duma
Ionel Necula

Vignetele rubricilor

Laura Poanta

Viziune grafică

Mircia Dumitrescu

Editor

Asociația Contemporanul

Consiliu director

Nicolae Breban
Aura Christi
Bogdan Mihai Dascălu
Dana Duma
Elena Timofte-Lehăduș
Andrei Potlog
Răzvan Voncu

Revista este membra a

  • Asociației Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER)
  • Federației Editorilor și Distribuitorilor de Carte din România (FEDCR)
  • Asociației revistelor, Publicațiilor și Editurilor din România (ARPE)

Apare sub egida Academiei Române

ISSN 1220-9864

Brandul Contemporanul este înregistrat la OSIM și protejat conform legislației în vigoare.

Asociația Contemporanul este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 21615.

Contemporanul. Ideea Europeana are 40 de pagini.

Apare la în data de 10 a fiecărei luni.

Unica responsabilitate a revistei Contemporanul este de a publica opiniile, fie acestea cât de diverse, ale colaboratorilor ei.

Responsabilitatea pentru conți­nutul fiecărui text, conform legislației în vigoare, revine exclusiv autorilor.

Termeni și condiții (vezi aici)

Confidențialitate:  Prelucrarea datelor personale (vezi aici)

Fototeca Contemporanul (vezi aici)

Asociația Contemporanul
Adresa poștală: OP-22, CP-113, Sector 1, București, Cod 014780
Cod fiscal: 26718854
Cont Lei: RO61 RNCB 0072 1154 7936 0001
BCR Filiala Sector 1 București
Tel/Fax: 021-2125692.

Pentru sugestii, propuneri si observații, vă rugăm să ne contactați: office@contemporanul.ro

Anticariat online

Pin It on Pinterest