Termeni şi condiţii de utilizare

Utilizarea acestui website implică acceptarea acestor termeni şi condiții. Asociația Contemporanul își rezervă dreptul de a modifica prezenta formă a termenilor și condițiilor fără o notificare prealabilă.

Generalități

Asociația Contemporanul menține și operează acest site (adică site-ul www.contemporanul.ro) pentru prezentarea revistei Contemporanul, cărților în format tipărit și digital (eBook), noutăților și evenimentelor organizate de Asociația Contemporanul, autorii și colaboratorii, precum și partenerii săi.

Datele de identificare pentru Asociația Contemporanul pot fi găsite în pagina de informații Redacția.

Drepturi de autor

Conținutul www.contemporanul.ro este proprietatea Asociației Contemporanul a autorilor și a colaboratorilor săi, și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul prealabil a oricăror din elementele constitutive ale conținutului www.contemporanul.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Denumirea și sigla care descrie denumirea sunt mărci înregistrate și protejate de legile în vigoare.

Am fost foarte atenți în selectarea materialelor care apar pe site-ul www.contemporanul.ro. Dacă totuși aveți motive să considerați că s-au încălcat drepturile de autor pe care le aveți vizavi de conținutul website-ului www.contemporanul.ro, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: [email protected].

Asociația Contemporanul monitorizează regulat internet-ul, ofertele altor companii, presa și alte surse de informație. În cazul în care vom considera că cineva, fie persoană fizică sau juridică, a încălcat drepturile de autor pe care le avem asupra conținutului site-ului www.contemporanul.ro, atunci vom acționa cu toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor aduse de respectiva persoană sau societate.

Accesul

Se interzice în mod expres:
– accesarea website-ului de către dispozitive sau programe automate sau copierea manuală a conținutului;
– citarea conținutului de către companii sau site-uri pentru a compara sau analiza în vreun fel conținutul website-ului www.contemporanul.ro.

De asemenea, este interzisă folosirea link-urilor către website-ul www.contemporanul.ro prin care conținutul acestuia apare deformat sau incomplet.

Asociația Contemporanul
Cod fiscal: 26718854
Cont Lei: RO61 RNCB 0072 1154 7936 0001
BCR Filiala Sector 1 București

Confidențialitate

Prelucrarea datelor personale

Completând formularul de comandă pentru abonamente la revista Contemporanul, ești de acord să intri în baza de date www.contemporanul.ro.

Asociația Contemporanul – Editura Contemporanul – Librăria Contemporanul este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 21615.

Informațiile prelucrate ale datelor personale sunt: nume și prenume, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax/mobil, adresa (domiciliu/reședință sau de livrare), e-mail etc.

Ne rezervăm dreptul să stocăm informațiile clienților: nume și prenume, adresă, email, telefon etc. pe termen nedefinit.

Garantăm confidențialitatea datelor: nu vom furniza nicio informație (nume, adrese, comenzi etc.) la terțe părți.

Completând formularul de comandă, utilizatorul își dă acordul necondiționat de a fi înregistrat în baza de date contemporanul.ro.

Scopul prelucrării datelor constă în: informarea consumatorilor și potențialilor consumatori pentru produselor comercializate prin e-mail, SMS, poștă, curierat sau alte mijloace de comunicare, despre acțiunile desfășurate în viitor de Contemporanul și realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor comercializate de către Contemporanul sau de către partenerii săi.

Refuzul furnizării datelor personale determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

Asociația Contemporanul – Editura Contemporanul – Revista Contemporanul vă asigură de confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prin măsuri organizatorice și tehnice, în contextul cadrului legislativ conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGDP) (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor Personale.

Operatorul se obligă să respecte drepturile utilizatorului conferite de legislația în vigoare și de Regulamentul (RGDP) (UE) 2016/679, iar la cererea utilizatorului scrisă la adresa [email protected] se obligă: să confirme dacă prelucrează sau nu datele personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației în vigoare și Regulamentului (RGDP) (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor Personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor tale personale.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice legitimitatea tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept să efectueze verificări justificate în baza legii, doar dacă acest lucru va fi solicitat și în conformitate cu legislația în vigoare.

Asociația Contemporanul nu solicita Utilizatorilor/Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul/Clientul divulgă informațiile personale unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale, iar Asociația Contemporanul nu este răspunzătoare pentru niciun fel de prejudiciu conform legislației în vigoare.

Condiții legale

www.contemporanul.ro funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare ale Statului Român.

Unica responsabilitate a revistei Contemporanul este de a publica opiniile, fie acestea cât de diverse, ale colaboratorilor ei.

Responsabilitatea pentru conți­nutul fiecărui text, conform legislației în vigoare, revine exclusiv autorilor.

Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la website-ul www.contemporanul.ro și orice încercare de fraudă vor fi raportate autorităților competente. Orice conflict apărut se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești. Fiind de acord cu Termenii și Condițiile, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Site-ul Contemporanul.ro este administrat de:
Fundația Culturală Ideea Europeană:
Cod fiscal: 15911590; HJ520/299/2003
Cont: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Filiala Sector 1.
Tel.: 4021-310.66.18.
e-mail: [email protected]

Back to top button