Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

„Un mesianic pozitiv” (II)

Editura Cartea Românească Educaţional a publicat recent, în condiţii grafice excelente, şaptesprezece volume critice ale academicianului, istoricului şi criticului literar Eugen Simion. Astfel, iubitorii scrisului academicianului român pot găsi de acum în reţeaua naţională de distribuţie de carte, la partenerii editurii şi pe site‑ul editurii www.ecredu.ro, volumele: Mircea Eliade. Nodurile şi semnele prozei, Tânărul Eugen Ionescu, Cioran. O mitologie a ...

citește »

Suferință în Est

După anii de naştere, 1964‑1989, cei 16 prozatori de azi (volum coordonat de Andreea Răsuceanu, Humanitas, 2018) au între 56 şi 32 de ani. Studii: preponderent litere, jurnalism, comunicare, dar şi arhitectură, psihologie, psihiatrie. Zone geografice natale ori trăite şi reflectate literar: de regulă micul urban, ruralul, foarte rar oraşe europene occidentale. Aleg să notez mai bine aici decât la ...

citește »

Când imposibilul devine posibil

De la debutul său din 1974, cu volumul Despre purpură, şi până azi, Eugen Uricaru s‑a arătat a fi un scriitor imprevizibil. Şi nu fiindcă, după un al doilea volum, cuprinzând tot proză scurtă, nuvele şi povestiri, s‑a ancorat temeinic în roman, ci pentru că nu a ocolit zonele spectaculoase ale epicului, sub semnul provocării „formulelor” care, de obicei, odată ...

citește »

Cazul păsării în spațiu

„A mea pasăre e zborul A mea pasăre e dorul.” Petru Cârdu, din volumul „Nediferenţiată dorinţa de pasăre” N‑au trecut neobservate imaginile păsării pe care Petru Cârdu, magicianul „aducător” al „ochiului” liric, prevestitor şi vizionar, le‑a folosit în poeziile sale de debut, la începutul anilor şaptezeci ai secolului trecut. Aceste figuri de stil sunt adânc înrădăcinate în fauna folclorică a ...

citește »

Fulguraţii pentru vremurile din urmă

Trăim într‑o lume din ce în ce mai entropică, din ce în ce mai lipsită de repere, din ce în ce mai amnezică în raport de propria esenţă şi identitate. Aproape am uitat cine suntem ca specie, necum ce identitate ne‑a dăruit spaţiul venirii pe lume şi limba pe care cortexul nostru o poartă inscripţionată cu mult înainte de a ...

citește »

Je me voyais me voir

Un abis al privirii este Veşnica întoarcere, volumul de eseuri al Aurei Christi apărut la Editura Academiei în toamna acestui an. Ca şi în poemul Tânăra Parcă al lui Paul Valéry, poeta se priveşte în oglinzi paralele care îi reflectă un portret compozit, peste eul rostirii suprapunându‑se eul biografic, eul textual, generat de opera sa, eul cititor, care îşi mărturiseşte ...

citește »

Extazul contemplativ

Excelentul volum de eseuri al poetei Aura Christi, intitulat Veşnica întoarcere, sintetizează, filigranat, arta poetică profundă a unuia dintre scriitorii de marcă ai României de azi, aureolată şi prin publicarea, lună de lună, în revista Contemporanul. Ideea europeană. Sunt de părere că Aura Christi are o vocaţie autentică de scriitor responsabil, sensibil la valorile perene ale culturii naţionale, calitate pe ...

citește »

Darul de a‑ţi aminti viitorul. Semnul

Ajuns la o răscruce destinală şi trecut prin furcile caudine ale suferinţei, Ivan Ilici renaşte. Cât de uşoară e învierea, survenită după o cumplită moarte sufletească! Astfel, din invidia, supărarea, dorinţa de parvenire cu orice preţ, răutatea şi alte limite sălăşluind în corpul psihic al acestui om încolţit de mama moarte, praful şi pulberea se alege, pe ruinele însorite ale ...

citește »

Poezia neliniștii

Actual în idei şi stăruitor în revigorarea ritmurilor poeziei, Ion Hadârcă a publicat în acest an, al tulburării prin care trece umanitatea, un volum expresiv pentru sensibilitatea şi talentul deja recunoscute. Nelinişti asimetrice e titlul ce acoperă nu numai o idee, cea a izolării suferinde în vremuri de pandemie, ci şi un întreg florilegiu de gânduri variate, mistuite în context. ...

citește »

Un dar pentru cultura noastră

În pestriţul peisaj revuistic de la noi, câteva reviste de top, grădinărind memoria, încearcă să risipească, dincolo de viaţa literară tribală şi funambulesca scenă a politichiei, ceaţa axiologică. Între acestea, negreşit, Contemporanul. Ideea Europeană, purtând cu demnitate o tradiţie. Trecută prin renaşteri succesive, Contemporanul pornea la drum, la 1 iulie 1881, ca „revistă ştiinţifică şi literară”, rod al cercurilor socialiste ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest