Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

„Pansenzoralismul” şi corporalitatea poeziei

Aceasta este imaginea dominantă a poeticii Rodicăi Braga: universul întreg este Cartea, propria fiinţă este Cartea, cunoaşterea găsită după eforturi dureroase este numai aceea conţinută de cuvântul scris, de origine divină, căruia nu i se refuză niciodată nemurirea… Imposibilitatea de a găsi o formulă suficient de încăpătoare pentru poeticul unor texte publicate recent se naşte din recursul acestora la un ...

citește »

Exilul – temă recurentă în poezia lui Ştefan Baciu

Ca şi pentru Vintilă Horia ori alţi exilaţi, şi pentru Ştefan Baciu, Ţara pierdută continuă să existe în gând prin zeci şi zeci de trăiri, de întâmplări, de persoane concrete, de locuri. Toate sunt încă vii în amintire… Ştefan Baciu şi‑a purtat exilul aşa cum îşi poartă soldaţii rănile căpătate pe câmpul de luptă: străduindu‑se să nu le facă vizibile, ...

citește »

Crimă la MAE

Vina fiziologică îi aparţinea ei şi în momentele de maximă tandreţe Ioana îl întrebase dacă el nu se gândeşte uneori să facă un copil cu altcineva. El ştia că un asemenea act le‑ar complica viaţa, dacă nu le‑ar distruge‑o… Ghiţă Plop se uită la ceas şi hotărî că era timpul să comande un taxi. Trecu prin camera de zi a ...

citește »

Delir burlesc cu măşti şi idealuri

Caragiale: atenţie, acţiune… Obscuritate. Contururi incerte ale unui spaţiu nedesluşit… Deschiderea unei uşi, scârţâit prelung şi bufnitură deopotrivă. Atmosferă stranie. Un glob pământesc fără suport, decolorat şi trist, se roteşte, se răsuceşte, înaintând încet, călăuzindu‑ne. Îl urmăm… O muzică firavă, de flaşnetă însoţeşte rostogolirea lui. Globul coboară câteva trepte şi intrăm într‑un spaţiu dezolant, cu o lumină albăstrie ciudată. Un ...

citește »

Nisipuri mişcătoare

În interesul „cauzei”, adică al apropierii dintre cele două etnii, îţi este interzis să ortografiezi cuvinte maghiare greşit, să lucrezi doar pe baza unor, foarte puţine, traduceri, sau să oferi informaţii ştiinţifice eronate… Dacă n‑am trăi în proximitatea Balcanilor, şi am uita că aici mai este şi spaţiul geopolitic şi etnic ex‑iugoslav, am putea afirma că nu există două popoare ...

citește »

Sub semnul trecerii

Impresionantă demonstraţie de coerenţă identitar‑creatoare, antologia Vioricăi Răduţă apărută în seria O sută şi una de poezii, în 2019 la Editura Academiei Române din Bucureşti… Impresionantă demonstraţie de coerenţă identitar‑creatoare, antologia Vioricăi Răduţă apărută în seria O sută şi una de poezii, în 2019 la Editura Academiei Române din Bucureşti, comprimă selectiv două decenii de poezie, consumate cu o fervoare ...

citește »

O cuceritoare confesiune

Ascensiunea în universul filosofiei, mai precis, în specialitatea mult dorită, „epistemologia clasică şi analitică”, spre exemplu, explică cultivarea voinţei, urmând „calea autodidactului”… Apropierea de un domeniu de specialitate, preferat, naşte dorinţa de confesiune. În acest caz, mă refer la Drumul meu spre filozofie (Humanitas, 2016) de Mircea Flonta. Din primul moment, frapează sinceritatea evocării saltului întru cunoaştere. Un traiect sinuos, ...

citește »

Vin rafinat îmbuteliat la Cartea Românească

Aceleaşi indicii ale asocierii, în mănuşa de catifea a dicţiunii: „Miracolul acesta cu ferestre mici/ e o casă albă pe mal între urzici” (cu dinţii, p. 46) se ascunde fiorul insesizabil al pasului ultim în risipa de sine la Ioan Moldovan… Îl citesc şi recitesc pe Ioan Moldovan în proximitatea altor doi uriaşi ai poeziei contemporane: Constantin Abăluţă, cu simplitatea ...

citește »

Victor Voicu, Sub semnul lui Hippocrates

Aici, am învăţat la şcoli bune, cu profesori dedicaţi misiunii lor şi am ascultat mari dascăli, personalităţi strălucite ale românilor, cu nimic mai prejos decât reperele şi valorile europene. Aici, am identificat pe marii fondatori ai culturii, civilizaţiei şi ştiinţei româneşti… Vicepreşedinte al Academiei Române după ce a acoperit cu competenţă două mandate de secretar general al celui mai înalt ...

citește »

Afierositul retractil

A şasea explicaţie stă în iniţierea a două proiecte culturale – „Plăci memoriale pentru marii scriitori dispăruţi” şi „Scriitori încarceraţi sub regimul comunist” – al căror apel la memorie cade ca nuca în perete într‑o epocă în care istoria trebuie rescrisă după calapodul corect politic al plăgii neomarxiste… Dacă aş spune că Ion Lazu are stofă de victimă aş greşi, ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest