Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

Un dialog istoric

Orice convorbire cu doamna Georgeta Filitti este o sărbătoare care încununează decenii de poveste adevărată. Şi acest privilegiu i‑a fost acordat tinerei scriitoare Simona Preda, care îşi va distribui preţiosul „dialog” în trei „părţi”, dar cu o arie tematică atotcuprinzătoare. Aşa cum era de aşteptat, ochii istoricului se adâncesc dinspre secolul al XVIII‑lea şi până în contemporaneitate, întru portretizarea anumitor ...

citește »

Ispitiţi… de acelaşi Alexa Visarion

În capitolul „Amintiri ale generaţiei mele” din volumul Caragiale vizionarul (Editura Academiei Române, 2022), autorul aduce în prim-plan o viziune de esenţialitate a lui Caragiale: „Sub tot acest Babel, există o limbă românească, care‑şi are geniul ei; sub toată această vâltoare veşnic mişcătoare, există un popor statornic, care‑şi are calităţile şi defectele lui specifice, bunul lui simţ, o istorie plină ...

citește »

Cioran şi „risipirile” epistolare

În Cuvânt lămuritoriu la a doua ediţie a „risipirilor epistolare” cioraniene (prima apărută la Bucureşti în 2019, a doua, la Editura Inspirescu, Bucureşti, 2022), Ionel Necula mărturiseşte ceea ce cunoscătorii operei sale ştiau de mult: „Am fost şi am rămas un cioranian nevindecabil, nu pentru că aşa m‑a influenţat lectura scrierilor lui, ci pentru că aşa m‑am născut – cu un ...

citește »

Romanul „documentar” al tatălui

Roman sau romanţ paternal, ficţional şi memorialistic, al unui fiu familiarizat şi cu intimitatea părinţilor, scrierea Tatăl meu la izolare a lui Cristian Teodorescu (Polirom, 2021), amănunţită, de tipul cronică de familie, posedă densitate şi substanţă realiste, cu observaţii adesea memorabile. Totul e autentic epic şi sfidător, chiar cu obligaţia anvergurii existenţiale şi estetice. Pe tema detenţiei politice în regimul ...

citește »

Românii în Uniunea Europeană

Profesorul Vasile Puşcaş, deţinătorul unei catedre Jean Monnet Ad Personam, la Universitatea „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, membru corespondent al Academiei Române, fost ministru al integrării europene, oferă în cartea intitulată Românii în Uniunea Europeană (Şcoala Ardeleană, Cluj‑Napoca 2022) răspunsuri la numeroase întrebări pe care şi le pune omul contemporan. Ea cuprinde 32 de texte: interviuri, conferinţe, declaraţii de presă, articole din ...

citește »

Despre dragoste şi alţi demoni în vremea comunismului

Scenariul de film semnat de Ucu Bodiceanu şi care poartă numele de Flori pentru Daniela (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj‑Napoca, 2022) este ancorat într‑o realitate românească pe care o identificăm, după cum ne avertizează autorul pe coperta I, cu ultimele momente ale comunismului în România. Survolând această perioadă imundă sub multe aspecte, scenaristul se opreşte şi decupează cu mijloace cinematografice specifice, ...

citește »

Faţa întru faţă

Poezia lui Ioan Pintea îşi întâlneşte desăvârşirea în cuvânt, aşa cum faţa lui de azi îşi întâlneşte faţa dintâi, spre a se întoarce împreună în sus. S‑ar putea scrie pagini întregi despre elementele paratextuale ce însoţesc frumoasa antologie de poeme alese (1992‑2019) apărută la Editura Cartier (Chişinău, 2019) sub titlul generic Faţă către faţă, cu o generoasă prefaţă a lui ...

citește »

Ispitiţi… de Alexa Visarion

…Volumul Caragiale-vizionarul (Editura Academiei Române, 2022), scrie academicianul George Banu, „este rezultatul unei comunităţi de o viaţă între regizor şi opera lui Caragiale. El o tratează ca pe un teritoriu complex pe care a reuşit să‑l traverseze în decursul timpului. Este o carte vie, o carte mărturie ce asociază contrastele lumii caragialeşti, o vizitează din perspective inedite, o luminează în ...

citește »

Enciclopedia Jean‑Jacques Askenasy

Invitaţia de a susţine conferinţe consacrate dialogului Jean‑Jacques Askenasy – Sorin Antohi. Valenţe identitare şi culturale, precum şi un Laudatio închinat academicianului Jean‑Jacques Askenasy – în cadrul proiectului România şi civilizaţia românească în Israel, derulat sub egida Academiei Române şi organizat de Fundaţia Culturală Ideea Europeană în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (ASILR) – a însemnat, întâi ...

citește »

O carte despre iubire

Luând cuvintele Sfântului Apostol Pavel care ne încredinţează că „dragostea nu cade niciodată” (I Co. 13, 8), Părintele Mitropolit vorbeşte clar despre caracterul desăvârşit al iubirii creştine, ca „progres continuu în tinderea sufletului spre infinitul divin”. Fără îndoială că acest progres „are ca răspuns venirea în suflet a harului divin care progresează continuu în inimile noastre. Această comuniune desăvârşită a ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest