Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

„Homo medioeuropaeus”

În prezentarea impresionantului său exerciţiu de arheologie culturală consacrat mărcilor identitare ale „omului medioeuropean”, apărut în 2021 la Editura Polirom din Iaşi sub titlul Românii şi Europa mediană. Contribuţii la tipologia culturală a Europei, Ovidiu Pecican scrie: „Acum, când mi se pare că am dus la bun sfârşit această întreprindere intelectuală, mă gândesc dacă nu cumva ceea ce am izbutit ...

citește »

Romanul informal

Comprehensiunea, nex al lecturii, operează şi‑n viaţă. În romanul lui Bogdan Creţu, Cornul inorogului (Polirom, 2020), între fiu şi tată stă, activă, neînţelegerea. Dinu „căpătase un fel de înţelegere insuportabilă”. De la Iza Weingold preia sugestia izbăvitoare „să nu ai reflexul de a crede în necesitatea înţelegerii”. Dianei, care înţelege prin poveste, îi cere: „Nu mai căuta să înţelegi”. Înţelegerea ...

citește »

O nouă carte despre Nichita Stănescu

Cassian Maria Spiridon, cunoscutul poet, eseist şi publicist, autor a vreo 70 de cărţi, îşi adaugă la bogata bibliografie un volum de studii despre Nichita Stănescu, Gândurile cu vedere ale lui Nichita Stănescu (Iaşi, Editura Cartea Românească Educaţional, 2021), aducând probe noi asupra personalităţii şi actualităţii marelui poet, în pofida campaniei de discreditare care nu l‑a ocolit nici pe autorul ...

citește »

De la Anthikytera la soteriologie

Poetul Daniel Turcea propune cititorului contemporan o operă densă, plină de sensuri, cu profunzimi ce trec de la încifrări ştiinţifice la o hermeneutică în sensul religios al termenului. Opera lui este o călătorie prin lectură, un itinerariu iniţiatic general valabil, o traversare a vârstelor umanităţii prin intermediul Cuvântului. Citind versurile lui Daniel Turcea, constaţi nu o evoluţie, nici o involuţie, ...

citește »

Oraşele: hărţi în mişcare

A fost publicată prima traducere în colecţia Istorii urbane a Editurii Corint. Este vorba despre primii şase mii de ani din povestea oraşelor şi, sigur, cel puţin pentru curioşi, va fi o lectură de neratat. M‑a determinat să o propun editurii pentru că autoarea, Monica L. Smith, arheolog de profesie, a cartografiat prin meseria ei situri urbane străvechi din America ...

citește »

O apariţie spectaculoasă

La începutul anului 2021 microelectronica nu era menţionată explicit ca domeniu distinct în documentele strategice al României. În luna martie 2021, sub egida Comisiei de Ştiinţa şi Tehnologia Microsistemelor (STMS) a Academiei Române, a luat fiinţă Grupul de Lucru pentru Microelectronică (GLME), pentru a sprijini participarea României la revigorarea microelectronicii în Europa. O primă mare realizare a Grupului de Lucru, ...

citește »

„Începutul continuu”

„Întrebarea uimit‑obtuză «ce se mai poate spune nou despre clasici?», observă Irina Petraş în După 31 de ani, prefaţa volumului său Eminescu – începutul continuu, este descurajată an de an de zeci de pagini care, dacă nu prin noutate absolută se susţin, rezistă, oricum, ca tentative de adăugat o nuanţă inedită corpusului interpretativ. Lectura este aventură a cunoaşterii într‑un grad mai ...

citește »

Metoda confucianistă în romanul Bunavestire

După două anunţuri de mari întârzieri ale trenului, acesta sosi şi cei doi îndrăgostiţi rataţi, călău şi victimă, porniră spre Satu Mare. Întâlnirea lor, ilogică, dă coerenţa structurală, ontoestetică a capodoperei, remarcată de Bogdan Creţu împotriva cârtitorilor criticii. Urmările se derulează de‑acum rapid. Grupul de la Cluj se agită, în vreme ce Grobei demisionează din Ucecomul local, după ce suferă ...

citește »

Pe aripile cuvântului[1]

Cine intră într‑o librărie germană este, fără îndoială, izbit de numărul incredibil al cărţilor, între care traducerile din mai toate limbile pământului se bucură de atenţia cuvenită, parcă spre a confirma că Johann Wolfgang Goethe a fost cel dintâi care a pronunţat alăturarea literatură universală (Weltliteratur), dar şi că apetitul nemţilor de azi de a şti nu numai ce se ...

citește »

Vocile criticului

Impresionante urme de hrisoave se aştern sub paşii exegetului. Care, impenitent, stăruie în a desluşi sensuri şi forme, clădind, în felul său lipsit de ostentaţie, o altfel de istorie a literaturii române. Mulţi nu deţin în întreaga bibliotecă volume câte smălţuiesc parcursul lui Adrian Dinu Rachieru, căci despre el este vorba, şi paradoxal, poate, numărul exterior, intimidant, semnalează raritatea, indicând ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest