Contemporanul » Articole scrise de Ştefan Borbély

Articole scrise de Ştefan Borbély

Ştefan Borbély (n. 31 oct. 1953, în Făgăraş) este profesor universitar la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, în cadrul Catedrei de literatură universală şi comparată. Doctorat în literatură comparată (1999). Echinoxist ca formaţie, a debutat editorial în 1995, cu volumul de eseuri Grădina magistrului Thomas. A mai publicat: Xenograme (1997), [...]

Atributul excelenţei (III)

(Continuare din numărul trecut)   Încorporând un vast areal de timp, de la 1945 până în 1989, şi o serie de mutaţii structurale, de ordin generaţional şi ideologic („obsedantul deceniu”, scrisul anilor ’60 şi ’70, respectiv optzecismul, care e receptat în general unidimensional, prin recurgerea la umbrela uniformizantă postmodernă, specifică regăţenilor grupaţi în jurul Literelor bucureştene), volumele III şi IV ...

citește »

Atributul excelenţei (II)

(Continuare din numărul trecut) Încheiam secţiunea precedentă a cronicii mele dedicată seriei de patru volume a Scriitorilor români de azi, de Eugen Simion, prin relevarea unor constante atitudinale, trei la număr, pe care criticul le urmăreşte consecvent în actul său de valorizare comprehensivă. Două sunt prejudiciante în raport cu opera unui scriitor – subiectivitatea exacerbată, echivalentă cu un cult necontrolat al ...

citește »

Atributul excelenţei (I)

Scriitori români de azi de Eugen Simion a fost, în bună măsură, seria de carte autohtonă definitorie pentru devenirea de sine a generaţiei literare din care fac parte, apariţia primului volum (1974, reluat în 1978) prinzându‑ne încă pe băncile facultăţii, pentru ca editarea volumelor succesive (II în 1977; III în 1983 şi IV în 1989) să ne însoţească maturizarea şi, ...

citește »

Din interior

O lucrare de un profesionalism exemplar ne vine din inima profundă a Olteniei, unde Nicolae Coande a publicat, la Editura Hoffman din Caracal (2021), două volume masive din Manualul Vânătorului de Poeţi, în care, de‑a lungul a 609 de pagini foarte atractiv scrise, autorul face o radiografie quasi‑exhaustivă, de pionierat, a ultimelor generaţii poetice de la noi, cu precizarea că, ...

citește »

Lucruri bine aşezate

Discret, subtil şi excelent stilistician al tonurilor minuţios şlefuite, KOCSIS FRANCISKO este unul dintre profesioniştii de marcă ai literaturii române actuale, el distingându‑se, alternativ, în diferite genuri, prozei şi poeziei adăugându‑li‑se însemnările critice şi, mai cu seamă, traducerile de amploare din limba maghiară, finalizate într‑o epocă în care, după tragica dispariţie prematură a clujeanului Marius Tabacu, el pare să fi ...

citește »

Pasărea Phoenix

Ani de‑a rândul am tot nedreptăţit‑o pe AURA CHRISTI, spunându‑mi că nu se cuvine să public o cronică despre ea în revista pe care o conduce. Între timp, valoarea ei literară şi prestanţa publică au sporit neîncetat, cu conferinţe susţinute în Italia, Israel sau Rusia, sau cu poeme traduse, apărute în diferite limbi, asociate unor premii internaţionale pe deplin meritate, ...

citește »

Scriptum

Măiestria scriitoricească impecabilă, atent calculată, a lui Paul Tumanian o regăsim în romanul Scriptum (Editura Institutul European, Iaşi, 2021), al cărui subiect îl reprezintă scrisul şi capacitatea lui de a institui realul în condiţiile social‑politice constrângătoare ale unui regim discreţionar, aproape distopic, care controlează totul, de la viaţa intimă a protagoniştilor la dreptul lor de a reproduce corect, obiectiv, ceea ...

citește »

Tautograme

După propria sa mărturisire, paginată la începutul ineditului volum Alfabestiar (Ed. Eikon, Bucureşti, 2020; cu o prefaţă de Elena Vieru), într‑un moment de apogeu pandemic, adică pe la sfârşitul lunii august 2020, Mihaela Malea Stroe a primit din partea poetului Adrian Munteanu un „alfasonet” terapeutic, a cărui caracteristică era dată de faptul că fiecare cuvânt începea cu aceeaşi literă. Incitată ...

citește »

Baladescul la Mircea Petean

Cu doar două poeme inedite, având un subiect autoscopic‑medical (RMN, respectiv Omul cu şapte inimi), paginate la sfârşitul volumului, Baladele lui Mircea Petean (Ed. Limes, Floreşti/Cluj, 2021) reprezintă o încercare de reconfigurare a unei biografii poetice din perspectiva axului ordonator al baladescului, explicaţia fiind furnizată de către poetul însuşi într‑un frumos preambul cu valoare de artă poetică personală, care poate ...

citește »

Adrian Marino • 100 Singurătatea postumă

Nicidecum paradoxal sau ciudat, structura destinului post-mortem a lui Adrian Marino a fost stabilită de el însuşi, atunci când s‑a decis să dea publicităţii după moarte volumul de memorii, Viaţa unui om singur, apărut la Editura Polirom la începutul anului 2010, în februarie. În cazul lui Marino, anii de după moarte erau chemaţi să decidă între om şi operă, sau, ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest