Contemporanul » Polemice

Polemice

Părintele Ghervasie Hulubaru şi „tradiţia (povestea vorbei)”

„S‑au dus cântecele, portul, credinţa şi obiceiurile noastre mândre şi frumoase şi au venit altele urâte şi slute şi ne‑au lăsat frunţile posomorâte. Doina nu mai cântă în codru, nici poveştile la vatră, au plecat ca niciodată, să nu mai fie fata fată, nici flăcăii ca holteii.” Părintele Ghervasie, 1957 Uneori, timpul se preface în minune în crăpăturile scoarţei istoriei, ...

citește »

Index Verborum Prohibitorum?

„Libertatea omului nu înseamnă că poate face ce vrea, ci că nu trebuie să facă ce nu vrea.” J. Rousseau   Legătura dintre cuvinte şi realităţile pe care le denumesc este necontenit consolidată prin întrebuinţare. Există şi situaţii în care această simetrie devine ezitantă sau chiar se destramă. Mai de mult cunoscuta teorie „Wőrter und Sachen” explică doar cum pătrund ...

citește »

Colapsul şcolii româneşti în era deşcolarizării digitale

„Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.” Matei, 7:16‑20 Suferind de sindromul „Ţara arde şi baba se piaptănă!”, conducerea Ministerului Educaţiei a lansat o nouă reformă radicală, ignorând cu superbie problemele reale ale şcolii, restanţele în materie de reformă curriculară, crizele fuzionate prin care trecem şi războiul de lângă noi. După cum ...

citește »

Frondă fără fond

„O, Barbara, Ce tâmpenie e războiul!” Jacques Prévert   Fapt uşor de văzut cu ochiul liber: discursul urii se înteţeşte, privind probleme grave (naţiune, apartenenţă etnică, biserică, familie), până la aspecte relativ banale, ca o răbufnire de violenţă în trafic sau pe scara blocului B. Nu scăpăm de injuriile celui numit sau numai supranumit „Ceauşescu”, previzibil agresiv, filmat şi transmis, ...

citește »

Marin Mincu, polemistul intratabil

Privit cu reticenţă, spirit sistematic, irascibil, narcisist, ritos‑doctrinar, o prezenţă incomodă ce afişa un aer imperial, informat şi inflamat, şi desfăşura orgolios proiecte heliadeşti, Marin Mincu (1944‑2009) a fost, s‑a spus cu dreptate, „victima propriului temperament”. Intemperanţa, polemismul, crizele de orgoliu, vanitatea rănită au stârnit reacţii de ostilitate şi ocultări vinovate; autoritar‑provocator, de o teatralitate infatuată, căzând uneori în fanfaronadă, ...

citește »

În faţa voastră

O poetă pe care o preţuiesc, Mihaela Grădinariu, mi‑a urat să câştig toate războaiele. Toate? Îi răspund că învingătorii sunt mai puţin frumoşi decât învinşii. Şi că marii învinşi au scris literatură mare. Nu mă consider învingătoare, dimpotrivă. Mi‑am rupt şi piciorul mergând pe Calea Gutenberg cum impedimentibus. În traducere: cu arme şi bagaje. Nu‑i uşor de urmat calea asta ...

citește »

Conservatorismul şi poliţia gândirii

Conservatorismul, ca atitudine politică, presupune apărarea unei stări de fapt legitimate istoric. Prin urmare, nu poţi fi conservator dacă nu ai capacitatea de a constata o stare de fapt. Prin urmare, conservatorul nu apără idealuri şi principii scoase din pix, ci constată modul în care s‑a organizat, istoric, evolutiv, acreţionar, viaţa socială. Conservatorul nu e un om cu papion. Sau ...

citește »

Digitalizarea – noul viţel de aur al reformatorilor şcolii?

Dezastrul educaţional german   Suntem sceptici în ceea ce priveşte utilitatea noilor metode de predare solicitate de reformiştii de profesie, amintindu‑ne că proiectul „România Educată” a avut drept model proiectul „Republica Educaţională Germania”. Din lucrările pedagogului german Reinhard Franzke[1] am aflat fapte surprinzătoare despre starea şi tendinţele educaţiei, ale predării, despre reformele educaţionale în spaţiul german. Cu numeroase argumente, Franzke ...

citește »

Recitind „Ivan Turbincă”

Cei care s-au apropiat de opera lui Creangă, încercându-şi (exegetic) puterile, au tras grabnic concluzia că avem de-a face cu un personaj-sumă a lumii lui, cu un unic erou care îmbracă felurite înfăţişări, desfătând – ca ţăran transplantat, îndărătnic, rostuit – pe „boierii” cei învăţaţi. Că humuleşteanul exploatează o bază folcloristică şi foloseşte material rustic (stilizat) – pare indubitabil; poporanitatea e slujită, însă, ...

citește »

Listaşii

Şi pe vreme de pace, şi pe vreme de război, aparatul de detectat incorecţi politic funcţionează. Vorba asta, reacţionar, hodorogeşte ca o căruţă goală. Sub flamura lui Eugen Lovinescu (Scriitorul român e reacţionar), afirmaţie scoasă din context, mari valori apar ca perimate unor condeieri plini de ambiţii şi de ranchiune. Eminescu zice‑se că a blocat, oho!, capitalul, drumul de fier, ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest