Contemporanul » Eseu – Publicistică

Eseu – Publicistică

Alienare

Káli [numele la naştere: Király] István este unul dintre clasicii în viaţă ai prozei maghiare din Transilvania, cu o activitate prodigioasă atât pe tărâm literar, cât şi civic. A înfiinţat, în 1992, Editura Mentor, care a funcţionat până la falimentul din 2015, şi a organizat târgurile de carte, inclusiv internaţionale, din Tg. Mureş, oraşul său de baştină, unde s-a născut ...

citește »

Despre a cuprinde şi cuprindere

Ce este cuprinderea?   Putem explica în fel şi chip cuprinderea, poate avem şansă şi ne facem înţeleşi. Dar când defineşti conceptul unui străin sau nefilolog? Termenii se ating şi se despart brusc. La fel, sensurile. M‑am poticnit într‑o asemenea lămurire. Orice semantică pierdea esenţa. Îmi aminteam că, la Eminescu, găseam întotdeauna potrivirile, facile şi nu prea. După un timp, ...

citește »

Melancolia familiară (II)

Ivan (din Pieile) citeşte poezie, şi (încă) cum? Uneori chiar în timp ce levitează. „Trăia fiecare vers cu o intensitate de care n‑avea să mai fie capabil vreodată.” Ori: „Trăia în poezie şi murea în poezie, agoniza în poezie şi ţipa extaziat în poezie”. Poezia e altă lume, „înspăimântătoare”, chiar lumea lui, după aceea a lui Vasile Singurătate, care scrisese ...

citește »

Perspective critice inedite

Construite la intersecţia dintre propensiunea pentru detaliu şi generozitatea perspectivei de ansamblu, eseurile adunate de Mircea Moţ în Complicităţi selective, carte apărută în 2022 la Editura Ecou Transilvan din Cluj‑Napoca, dezvăluie un spirit capabil să trăiască exuberant şi autentic în universul literaturii, obsedat de încărcătura simbolică a fiecărui text asupra căruia se apleacă, alert la acurateţea lor hermeneutică, fascinat de ...

citește »

Fragmente de realitate orwelliană

„Tu eşti îmbrăcat în demnitate şi splendoare.“ Psaltirea Prorocului şi Împăratului David, 104:1 „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.” Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Răstimp de 11 zile, unul dintre cei mai mari jucători de tenis ai lumii a luptat – cu demnitate şi un imens curaj, neverosimile şi admirabile, în egală ...

citește »

Benjamin Fondane şi Lev Şestov

Două personalităţi, Fundoianu‑Fondane şi filosoful Lev Şestov, s‑au întâlnit la Paris, iar poetul a fost cucerit de gândirea filosofului. Să privim biografiile lor atât de diferite. Beniamin Fundoianu (altele: Benjamin Fondane, F. Benjamin, Diomed, Dio, Funfurpan, I. Haşir, Isaac Laquedem, Const. Meletie, Mieluşon, I. G. Ofir, Al. Vilara, Alex. Vilara, Von Doian) a scris în română, germană şi franceză. Ca ...

citește »

Prima Ana Blandiana

O recuperare nu se face suprainterpretând empatic sau refuzând, cu ochii închişi, poezia erodată, compromisă de vârstă sau de influenţe propagandistice. Tânăra Otilia Coman e sensibilă şi talentată. Epigonismul ales nu e facil: ea poate scrie cu dexteritate la fel ca Labiş şi poeţii interbelici. Când tatăl va fi închis, afirmarea ei capătă şi un filon psihanalitic. Electra trebuie să ...

citește »

Critică şi adevăr

O contemporaneitate in vivo. Cu toate că a fost scris în miezul unui timp bântuit de spectrele „micii revoluţii culturale”, acest al doilea versant din monumentalul edificiu critic care este Scriitori români de azi – patru volume publicate între 1974 şi 1989 – se înscrie într‑o actualitate nedijmuită nici de timpul de atunci, nici de vremurile ce i‑au urmat. Orice ...

citește »

Înlocuirea absolutului

Relevând ineficienţa tezelor lui lui Marx şi Freud, George Steiner va sublinia meritul lui Claude Lévi‑Strauss de a scoate în prim‑plan faptul că miturile fundamentale, funcţionând ca religii, „nu sunt altceva decât instrumentele supravieţuirii omului ca specie gânditoare şi socială. Tocmai prin mituri îi conferă un sens lumii, prin ele experimentează el lumea într‑un mod coerent şi cu ajutorul miturilor ...

citește »

O voce distinctă

În întunecatul an pandemic 2021, timişoreanca de suflet şi bucureşteanca de adopţie Simona‑Grazia Dima a încredinţat tiparului două culegeri de cronici literare, Pâinea şi vinul vieţii (Ed. Tracus Arte, Bucureşti), respectiv Inelul cărţilor (Ed. Limes, Floreşti/Cluj), care, pe lângă faptul că sunt foarte plăcute la lectură (autoarea scrie generos şi elevat, atentă la detalii, ca şi cum ar lucra un ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest