Contemporanul » Eseu – Publicistică

Eseu – Publicistică

Dorin Tudoran în dialog cu Robert Şerban

În luna octombrie a anului 2020, poetul timişorean ROBERT ŞERBAN a profitat de invitarea virtuală a lui DORIN TUDORAN la Festivalul Internaţional de Literatură de pe malurile Begăi, pentru a‑l provoca la un interviu de o oră, desfăşurat online pe motive de pandemie. Simţind că nu toate întrebările pe care le pregătise îşi găsiseră răspunsul, discipolul perseverent a insistat, obţinând ...

citește »

Ion Pop – sinteza blagiană definitivă

Impresionanta operă multifaţetată a academicianului ION POP – volume de poezie, tomuri consacrate istoriei literare, eseuri, studii, corespondenţă, traduceri – înregistrează, ca fir roşu, structurant, o preocupare pentru descifrarea creaţiei lui Lucian Blaga, demonstrată impecabil atât în cursurile susţinute de‑a lungul timpului la Facultatea de Litere din Cluj, dezvoltate cu erudiţie şi cu instinct hermenutic, cât şi într‑o suită de cărţi publicate ...

citește »

Un monumental ghid instructiv al prozei Italiei Unite

Un travaliu dificil de evaluat, însă cu certitudine dublat de pasiune literară şi mai ales de sorginte didactică în spaţiul activităţii catedratice dimensionează universitara Nicoleta PRESURĂ CĂLINA în recenta sa antologie de aproape 900 de pagini consacrate narativei Italiei Unite din perioada 1861‑2022. Aparent – şi numai aparent – vreun cârcotaş social‑izat ar putea semnala din afara unei minime familiarizări cu o ...

citește »

Nume şi cod

Crush, romanul Dorei Pavel, apare în 2022 (Polirom), ca şi filmul cu acelaşi nume regizat de Sammi Cohen şi tradus în româneşte Îndrăgostita. Legătura de „gen” artistic tensionat, cine‑romanesc (triller), este indusă de aceea din titlu, împerechere conotativă de zdrobire şi dragoste. Limbajul stăpâneşte convenţional fiinţa. Un nume, Tora, conţine un sunet comun, „r”. „Un nume pentru un crush. Un ...

citește »

Mircea Martin şi infra‑centrul ideilor critice

Aula Academiei R. P. Române din toamna lui 1961 găzduia adunarea de doliu în memoria lui Mihail Sadoveanu; în prezidiu, alături de preşedintele Academiei de‑atunci, filosoful Athanase Joja, se găsesc ministrul Învăţământului, Ilie Murgescu, vicepreşedintele Academiei – Iorgu Iordan, reprezentantul Uniunii Scriitorilor – Zaharia Stancu şi alţii. După discursurile oficialităţilor, din partea studenţilor, vorbeşte Mircea Martin. Nu ştiu dacă, în Aula Academiei, ...

citește »

Scundele şi Înaltele

Lui Vasile Igna i‑au apărut în 2022 două volume de poezie, o antologie pe formula best of, publicată la Editura Academiei Române, şi o carte cu versuri noi, Capcanele, căreia îi dedic cronica de faţă (Editura Limes, 2022, 112 p.) Dacă, readus la stadiul de manuscris, acest volum de la Limes nu ar fi purtat semnătura lui Igna, fiind deci ...

citește »

Poveşti de‑o şchioapă

Degustând fărâmele epice adunate de Olimpiu Nuşfelean în volumul Ultima zi a Peştişorului de aur (Editura Charmides, Bistriţa, 2021), mi s‑au ivit înainte‑mi, de prin nu ştiu ce cotloane ale memoriei, şiragurile viu colorate cu care mă ispiteau, la bâlciuri, tarabele negustorilor de turtă dulce. Îşi făcuseră loc în povestea copilăriei mele. Fiecare bucată de aluat era altfel decupată, o ...

citește »

O rectificare

În numărul 12/2021 al revistei Contemporanul am dedicat o cronică „ineditului volum” Alfabestiar al poetei braşovene Mihaela Malea Stroe, apărut la Editura Eikon din Bucureşti în 2020 cu o prefaţă de Elena Vieru, pe care, în neştiinţă de cauză, l‑am catalogat drept „singurul volum tautogramic integral existent până acum în literatura română”, stabilind totodată filiaţiile tehnice care se impuneau: primele ...

citește »

„Nelinişti genuine”

„Prin Poezie se concretizează dimensiunea lirică, esenţială condiţiei umane, ca aspiraţie Estetică” – notează Antonia Bodea în Despre valori poetice, capitolul introductiv al volumului Nelinişti genuine, apărut în 2022 la Editura Limes. Construită în siajul teoretizărilor lui Johan Huizinga din Homo Ludens, demonstraţia acestui prim capitol conjugă libertatea şi creativitatea jocului cu mirarea generată de nevoia de cunoaştere, înainte de a ...

citește »

Ileana Mălăncioiu. Viaţa tăcerii şi poezia intervalului tragic

Dintre toate lecturile de suflet, n‑am ascuns‑o niciodată pe una. Capodoperă a literaturii de început şi dintotdeauna: Cartea lui Iov. Când am descoperit, la un moment dat, că Ileana Mălăncioiu apreciază superlativ poemul biblic, am citit diferit suprafeţele biografiste şi mirajele thanatice deschise de lirica ei. Căutam un filon din care să pot extinde accentele tragice, formatoare. Fireşte că recunoaştem ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest