Contemporanul » Articole scrise de Maria-Ana Tupan

Articole scrise de Maria-Ana Tupan

Prof. Dr. Habil. Maria-Ana Tupan (n. 1949) este autoare a unor studii de istorie, critică şi teorie literară, apărute la edituri academice din ţară şi din străinătate, precum şi a unui curs de istorie a literaturii britanice de la origini până în prezent. Maria-Ana Tupan, a fost bursieră Fulbright afiliată [...]

Radiografiile unei civilizaţii

Stilul său iconic, de imitare a obiectului de studiu, împrumută din retorica maestrului disimularea, ironia… Cine răsfoieşte paginile ziarelor interbelice e uimit de actualitatea maladiilor sociale, dintre care unele fac obiectul atacului pamfletar al câte unui editorialist, ca şi de revelaţia existenţei unor constante ale caracterului naţional, pe care aveam tendinţa să le atribuim efectului distorsionant al succesivelor dictaturi ale ...

citește »

Istorii minoritare

Ea trebuie să‑şi însuşească valorile civilizaţiei de adopţie, fiind examinată dacă i‑a citit pe Dante, Petrarca şi dacă ştie rugăciuni… Despre Revoluţia Franceză, Thomas Carlyle a spus că a dispărut în nebuloasa numeroaselor interpretări. Revoluţiile ulterioare au avut cam aceeaşi soartă, dând mereu impresia că evenimentele scapă de sub control şi urmează logici obscure, ceea ce ne face să ne ...

citește »

Evul Mediu… ne‑întâmplător

Sub pretextul participării la un pariu al Fabianei, menit, de fapt, unui curtezan nedorit, dar mai ales din dorinţa de solitudine şi meditaţie asupra sensurilor istoriei pe care o studiază, Ralf se angajează să trăiască în izolare într‑o cabană… Acesta nu este încă un comentariu al popularei piese a lui Romulus Guga din 1984, dar schema retorică a asocierii timpului ...

citește »

Arhetip şi ipostaze

E scriitorul care nu se mulţumeşte să scrie jurnalul propriei vieţi, ci priveşte către substanţele şi formele ideale, către arhetipuri… „Să iasă povestea, că vine ea poetica mai pe urmă”, am înţeles că ar fi afirmat un prozator la o întrunire literară braşoveană. Cum nici cea mai modestă colibă nu se ridică amestecând la întâmplare cărămizi şi mortar, ci umplând ...

citește »

Din nou despre Caragiale

Imaginaţia romancierului se combină uneori cu glosa exegetului, ca în acest ingenios joc de metafore – şotronul şi jocul de şah – folosite pentru a plasticiza comparaţia dintre seducătoarea cu experienţă şi nimfeta care se iniţiază erotic… Uvertura Războiului Civil din Anglia secolului al şaptesprezecelea, ne spunea profesorul de istorie a Angliei la curs, exemplifică elocvent deosebirea dintre acest popor ...

citește »

Lumea din Inbox

Este o poezie de tradiţie existenţialistă, anxioasă, a disperării în faţa neantului, a transcedentului gol, dedus din contemplarea instabilului dublu de umbră al trupului… „Pe jumătate percepută, pe jumătate imaginată” – astfel caracteriza romanticul Wordsworth lumea experienţei noastre. Iată de ce nu ar trebui să ne alarmeze transferul relaţiilor noastre sociale în spaţiul virtual. Am ştiut de mult că „vorbele ...

citește »

Centru şi provincie în estetica interbelică

Deconstrucţia subiectului cartezian prin atribuirea rolului determinant subconştientului era în pas cu ultimele evoluţii ale teoriilor conştiinţei Prima zi de Paşti la Biserica Sfântul Ciprian din Calea Victoriei a fost nouă şi memorabilă, în ciuda faptului că anii îmi adunaseră multe trăiri ale celui mai important moment din viaţa comunităţii creştine. Tocmai intrasem şi m‑am alăturat celor care în genunchi ...

citește »

Moştenitorii memoriei

Au devenit între timp ignoranţa şi dezinteresul faţă de istorie semne distinctive de prestigiu? Poate un popor să se menţină în istorie fără opere personalizate de cultură? Invitând străinii să ne citească pe Twitter şi pe Facebook? Nu scriu aceste rânduri pentru că am admirat strălucitul exerciţiu de retorică al lui Antoniu din Iulius Cezar de Shakespeare (III/2), ci pentru ...

citește »

Interogaţia perenă

Trenul redus la deşeuri ruginite, deşertul sau vântul sunt tropii tradiţionali ai zădărniciei condiţiei umane reduse la peticul de hârtie acoperit de scheletul emblematicului ultim om E ciudat că niciunul dintre cutremurele produse de dezvăluirile relaţiilor intelectualilor cu reţele secrete de putere opresivă din Epoca Ceauşescu, uneori acolo unde ne aşteptam mai puţin, nu a reuşit să‑i elibereze pe postdecembrişti ...

citește »

O ipostază modernă a poeticii revelatorii

Poeţii născuţi au acces la structuri arhetipale, inconştiente ale imaginarului, unde se întâlnesc cu alţi poeţi mari, fără să‑şi propună, şi în creaţii organice. Cum altfel să ne explicăm analogiile dintre toate miturile lumii, aceste tezaure de reprezentare simbolică a existenţei, a lui a fi în lume? În matricea inconştientă a românilor, în care sunt fixate constante ale ideii de ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now