Contemporanul » Articole scrise de Vasile Musca

Articole scrise de Vasile Musca

Vasile Muscă (n. 1 iunie 1944, Dudeștii Vechi, jud. Timiș) este un om de cultură și filosof român, profesor univesitar la Facultatea de Istorie și Filosofie Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, șef al Catedrei de Istoria filosofiei antice și medievale. Titlul de doctor în filosofie îl obține în 1968. În prezent [...]

Constantin Noica şi ideea de Europa

Culturile se recomandă ca nişte unităţi de viaţă în care trăieşte ascuns un suflet propriu care le hotărăşte soarta, potrivit cu exigenţele unei legi de o valabilitate universală… Ce este Europa? Cum o putem defini? Iată nişte întrebări care după ce au reţinut spirite dintre cele mai alese ale culturii europene comportă şi nişte răspunsuri foarte diferite, în funcţie de ...

citește »

Lucian Blaga şi cenzura transcendentă

Vocaţia şi omul de vocaţie care o întrupează formează principalele pârghii de progres social ale unei societăţi. Cultura unui popor este asigurată de oamenii de vocaţie activi în sânul ei… Personalismul energetic răspunde şi exigenţei pe care Rădulescu-Motru însuşi o stabilise ca o condiţie de existenţă pentru o adevărată filosofie românească, cea de a satisface nişte nevoi şi cerinţe reale ...

citește »

O rivalitate filosofică: C. Rădulescu-Motru şi L. Blaga

Cei doi gânditori de care discutăm, C. Rădulescu-Motru şi Lucian Blaga şi‑au construit concepţiile lor filosofice pe nişte fundamente spirituale cu totul diferite… Lucian Blaga şi‑a înscris cu glorie numele în analele culturii noastre ca autorul primului sistem filosofic românesc. Faptul acesta a fost considerat de toată lumea ca o izbândă a gândirii româneşti care se înscrie pe această cale ...

citește »

Miza metafizicii în filosofia europeană

Încă din 1887, cu trei ani, deci, înaintea prăbuşirii finale din Torino, Nietzsche scria, încercând totuşi o definiţie a nihilismului – „Ce‑nseamnă nihilismul? – Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează…” Miza metafizicii pentru discuţia pe care am deschis‑o este de o însemnătate deosebită. Istoria filosofică a Occidentului, prin desfăşurările sale, a reuşit să scoată, în cele din urmă, ...

citește »

O disciplină fundamentală în filosofie: metafizica

După o istorie de mai bine de două milenii şi jumătate, începând din a doua jumătate a secolului al VI‑lea î.e.n., filosofia stă astăzi în faţa noastră ca un edificiu complex, alcătuit din mai multe corpuri aflate de‑a lungul timpului într‑o continuă mişcare şi schimbare. Să încercăm o trecere în revistă a lor. Acest edificiu constă dintr‑un sistem de discipline ...

citește »

Fundament spiritual european. Platonism versus creştinism

Creştinismul reuşeşte să depăşească această antinomie logică, lăsându‑se preocupat în aceeaşi măsură şi de eternitate, şi de temporalitate. Cu aceasta o mare contradicţie ni se dezvăluie ca o trăsătură caracteristică a condiţiei umane. Prin sufletul său nemuritor, omul ţine de transcendenţa eternă, dar de trăit trăieşte în temporalitate Construcţiei dualiste a realităţii (aici ‑ dincolo), clădită pe radicala opoziţie dintre ...

citește »

Fundament spiritual european

Cartile Contemporanul

Prin doctrina sa despre Idei, Platon a preparat terenul spiritual pe care lumea modernă îşi va clădi propriul edificiu spiritual. Construind pe schema dualistă preluată din platonism (lumea de aici – lumea de dincolo), creştinismul şi‑a implementat propriul sistem al credinţei, cu propriile principii şi valori Marile culturi ale lumii, între care, desigur, şi cea europeană, se caracterizează printr‑o puternic ...

citește »

Nietzsche şi Motru

Un fapt este important de reţinut: între cele două ediţii, prima din 1897 şi a doua din 1916, omenirea s‑a lăsat prinsă în vâlvătaia Primului Război Mondial, în care va intra în cele din urmă şi România, ieşind din război în tabăra învingătoare Pe parcursul operei sale, Nietzsche va pomeni cu recunoştiinţă numele celor doi, Taine şi Brandes. „La ce ...

citește »

C. Rădulescu-Motru şi Nietzsche

E greu de spus dacă atunci când scria aceste rânduri despre Nietzsche, C. Rădulescu-Motru viza de fapt actualitatea românească, angajată în producerea propriei sale „aristocraţii” ca garanţie a progresului social Consideraţiile lui C. Rădulescu-Motru cu privire la fenomenul Nietzsche (omul şi opera) se desfăşoară pe spaţiul restrâns al unei „cărţulii” – cum o numeşte autorul însuşi – care nu depăşeşte ...

citește »

O viaţă postumă intensă

Brandes va fi acela care în 1889 va scoate o carte Friedrich Nietzsche. Studii asupra radicalismului aristocratic, în urma căreia personalitatea şi opera lui Nietzsche capătă cu adevărat nişte dimensiuni europene După unele clasamente şi statistici ale celor mai frecventaţi gânditori din toate timpurile, alături de numele lui Marx şi Freud, Nietzsche ocupă indiscutabil un loc de frunte. Anual se ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now