Contemporanul » pagina 2

„Conexiuni” • Conferinţele Academiei Române

Irinel Popescu Cercetarea medicală românească   Expunerea nu este doar o trecere în revistă a direcţiilor de cercetare din domeniu medical şi a conceptelor de cercetare fundamentală, clinică şi translaţională, ci are ca scop descrierea dinamicii unor tipuri de finanţări dedicate cercetării şi a modurilor de eficientizare a rezultatelor din proiecte. În dubla sa calitate, de membru în echipele mixte ...

citește »

Copilăria la români. Istorie şi prognoză

În toamna anului 2003, în veme ce prima carte, Bucureştii mahalalelor, îşi făcea drum printre cititori, Adina Keneres, editoarea mea de la Editura Compania, m‑a întrebat aproape din senin: „Nu ai vrea să încerci să scrii o carte despre copilărie? Nu ştim nimic despre copiii României, ce se întâmplă cu ei până la 20 de ani?”. Îmi amintesc dimineaţa aceea ...

citește »

Continuitatea elitelor. Elitele continuităţii

Civilizaţia euro‑atlantică a dat naştere „satului global” al lui Marshall McLuhan, adică acelor forme de coexistenţă analogică şi digitală care ne dau iluzia că lumea s‑a micşorat. Cu alte cuvinte, civilizaţia a dat naştere unui „sat” global fără ţărani pentru că e fără natură. În loc de concepţia hesiodică a „muncilor şi zilelor”, de timpul natural ciclic – în Europa ...

citește »

„Închinarea Magilor” – un „conspect” biblic

În Evanghelia după Matei, relatarea despre închinarea Magilor în faţa Noului Născut, Iisus, ocupă spaţiul a 12 versete din Cap. 2. Le reproducem după Biblia sau Sfânta Scriptură. Diortosită şi adnotată de Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2001 (pp.1680‑1681): „1. Iar dacă‑n zilele regelui Irod S’a născut Iisus în Betleemul ...

citește »

„Un mesianic pozitiv” (II)

Editura Cartea Românească Educaţional a publicat recent, în condiţii grafice excelente, şaptesprezece volume critice ale academicianului, istoricului şi criticului literar Eugen Simion. Astfel, iubitorii scrisului academicianului român pot găsi de acum în reţeaua naţională de distribuţie de carte, la partenerii editurii şi pe site‑ul editurii www.ecredu.ro, volumele: Mircea Eliade. Nodurile şi semnele prozei, Tânărul Eugen Ionescu, Cioran. O mitologie a ...

citește »

Postliteratura (II)

E limpede, Şeherezada postmodernă nu mai vrea să stea la cratiţă sau să spele scutece, ea vrea să pătrundă în ştiinţă şi în creaţia artistică, chiar în politică (o profesiune, până nu de mult, exclusiv masculină) şi, trebuie să spunem, că reuşeşte de multe ori. Şi, cum ştiinţa cere timp şi pregătire lungă, iar politica o concurenţă crâncenă, literatura este ...

citește »

Eveniment • Academia Română. Cercetarea ştiinţifică din Academia Română

Academia Română a organizat a doua ediţie a Conferinţei Cercetării Ştiinţifice, dedicată promovării rezultatelor remarcabile obţinute de institutele şi centrele de cercetare ale Academiei Române. Evenimentul s‑a desfăşurat în format hibrid, în Aula Academiei şi pe platforma Zoom. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, şi acad. Ioan Dumitrache, secretarul general al Academiei ...

citește »

Postliteratură, Postadevăr, Postmodernitate. Sau cum poate parrhesiasmul criticii literare să ne izbăvească de efectele gândirii slabe?

Într‑un an vitregit de insecurităţile prilejuite de consumarea existenţei ca fiinţe sociale, deci aflate mereu în coabitare şi interacţiune, Editura Cartea Românească Educaţional aduce colecţia de Fragmente critice ale Academicianului Eugen Simion într‑o formulă de excepţie. E nu doar un gest de elogiere a raţiunii critice, de la care putem redobândi technê‑urile (know‑how‑urile, cum ar spune, o limbă tot mai ...

citește »

Eugen Uricaru • 75. Romanul secolului XX

Romanul Supunerea (2006), unul dintre cele mai importante eveni­mente edito­riale ale acestor ani, e ceea ce se cheamă un „roman total”; oricine urmăreşte un anume „interes al lecturii” – cum îi spune Wayne C. Booth în Retorica romanului –, va găsi în cartea lui Eugen Uricaru un roman după cum vrea: psihologic, de dragoste, politic, social, simbolic, istoric, realist, parabolic, ...

citește »

Caseta Micului Mogul

În mănunchiul de tineri literaţi, „frumoşi şi tandri şi nebuni”, cum aveam să‑i zugrăvesc poetic câţiva ani mai târziu, destul de nebuni, încât să imagineze Echinoxul şi să dea viaţă acelei „fantasmagorii”, vivacitatea, spiritul neliniştit, neastâmpărul şi propensiunea de a croi mereu planuri, „din cuţite şi pahare”, se împărţeau cu osebire între Marian Papahagi şi Eugen Uricaru. Amândoi bântuiţi de ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest