Contemporanul » Eseu – Publicistică (pagina 3)

Eseu – Publicistică

„Toate zădărniciile merită trăite”

Nici spectrul finitudinii, nici „nemiloasa” memorie nu reuşesc să spulbere seninătatea supraordonată a (auto)reflexivităţii lirice din O sută şi una de poezii, asigurată recurent de „dragostea şi răbdarea îndelungă/ din lumea aceasta şi din cealaltă”… „Despre poeţi, scria Ioan Alexandru, numai moartea poate vorbi,/ Singură moartea ştie despre ei câte ceva” – scrie Rodica Marian în Amintirea poetului, poem cuprins ...

citește »

Miza metafizicii în filosofia europeană

Încă din 1887, cu trei ani, deci, înaintea prăbuşirii finale din Torino, Nietzsche scria, încercând totuşi o definiţie a nihilismului – „Ce‑nseamnă nihilismul? – Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează…” Miza metafizicii pentru discuţia pe care am deschis‑o este de o însemnătate deosebită. Istoria filosofică a Occidentului, prin desfăşurările sale, a reuşit să scoată, în cele din urmă, ...

citește »

Proiectul unei paradigme a non‑diferenţierii

Şi acutizăm întrebarea de mai înainte: suprimând diversitatea, condiţie naturală imprescriptibilă a universalităţii, nu tindem spre un proiect al artificializării fiinţei şi, deopotrivă, al lumii? Cum s‑a putut vedea din precedentele articole, Pascale Casanova nu forţează, pe parcursul lucrării sale, o definiţie a literaturii, preferând referinţa vagantă, de abandonare în aproximativ, într‑un „ceea ce este considerat ca atare”. Este adevărat ...

citește »

Hermafroditism

De regulă, însă, această întoarcere este imposibilă, copiii rămânând suspendaţi într‑un neant traumatizant, obsesiv, prin ei care rătăcesc abulic, ca‑ntr‑un soi de voluptate anxioasă, compensativă, care se bazează pe de‑realizarea realităţii ca atare şi înlocuirea sa cu fantasma, cu reveria sau visul… Dintotdeauna, întrebarea care te încearcă în momentul în care te decizi să cumperi o nouă carte publicată de ...

citește »

Manuscrisul arestat

Pe această filiaţie, discursul metaromanului construieşte un substitut istoric, infinit mai dezirabil decât manualele de istorie ale epocii (mai ales cele datorate lui Mihail Roller)… Celebrat de istorici şi literaţi, Centenarul Marii Uniri reprezintă momentul ideal pentru apariţia unui metaroman consacrat regelui Ferdinand al României, Întregitorul, şi, prin extensie, unui întreg veac de istorie românească, marcat deopotrivă de victorii şi ...

citește »

Bolnav de limba română

Pe toţi ne‑a ţinut laolaltă limba română. Ei îi suntem datori existenţa noastră, în viaţă, ca şi în moarte. Pe ea trebuie să o cinstim, să o veghem, să o iubim. Iar a iubi limba română înseamnă a‑i trăi suferirile, a fi bolnav de ea… Aşa cum spuneam într‑o alocuţiune rostită cu ocazia Centenarului Marii Uniri la Teatrul Naţional din ...

citește »

De la scriitorul‑textier la scriitorul universal

E adevărat, unii scriitori au folosit limba franceză ca „rampă de lansare”, după care au revenit la limba de origine … (cazul lui Strindberg) Avansând proiectul unui iminent „spaţiu literar mondial”, Pascale Casanova nu ocolea, totuşi, dubla dificultate a întreprinderii, mereu sedimentată ca aproape de insurmontabil. Prima dintre acestea s‑a arătat întotdeauna ca instituită legic, în consecinţa funcţiei comunicative imprescriptibile ...

citește »

70 de ani de viaţă literară la Cluj

E drept, se declară sistematic, dar în dezacord cu adevărul, că Bucureştiul e organizatorul tuturor fericirilor care ne încearcă, dar revendicarea e o impostură: dacă n‑ar exista altruişti de calibrul Irinei Petraş, care e capabilă să dinamizeze energii şi, mai ales, să le asigure spaţiu instituţional de manifestare, toate ar cădea în derizoriu, viaţa Uniunii rezumându‑se la alegerile din patru ...

citește »

Despre deşerturi şi deşertificări

Nuanţele acestei gemelarităţi pot fi urmărite în inventarul diacronic al principalelor reprezentări ale deşertului în istoria culturii europene, structurat strategic într‑un segment premodern, al credinţelor arhaice, miturilor şi religiilor… Provocatoare, cartografierea sofisticatului raport existenţial şi cultural instaurat între omul european şi deşert, receptat ca un spaţiu al alterităţii radicale, reprezintă punctul de plecare al unei excelente cărţi apărute în 2019 ...

citește »

Despre „Spaţiul literar mondial”

Poate fi vorba de o oarecare normalitate în toate acestea, revăzând şi nu puţine antecedente; doar că Pascale Casanova, în faţa unei planşe destul de insistente, caută să disloce accidentul de rigorile perspectivei… Ceea ce a căutat să şi să‑şi explice Pascale Casanova, îndeosebi în Republica Mondială a Literelor (1999; ed. rom. 2016), dar şi în ultima sa carte, La ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now