Contemporanul » Eseu – Publicistică (pagina 2)

Eseu – Publicistică

Unchiul Dorofei

V‑am povestit vreodată cum am ratat să‑l cunosc pe Ceauşescu, trimis în zonă să oprească răzmeriţa de la Văcăreni? Istorie adevărată, nu poveşti… Ploua de două zile aproape fără oprire, iar cerul opac nu ne lăsa nicio speranţă că vremea se va îndrepta prea curând. Când am plecat, prognoza ne arăta pe zona de sud‑est „parţial însorit” şi câteva „duşuri ...

citește »

Constantin Noica şi ideea de Europa

Culturile se recomandă ca nişte unităţi de viaţă în care trăieşte ascuns un suflet propriu care le hotărăşte soarta, potrivit cu exigenţele unei legi de o valabilitate universală… Ce este Europa? Cum o putem defini? Iată nişte întrebări care după ce au reţinut spirite dintre cele mai alese ale culturii europene comportă şi nişte răspunsuri foarte diferite, în funcţie de ...

citește »

Non‑distanţa reflexivă

Ajungem, în mod inevitabil, la o dilemă pe care volumul o transmite în integralitatea sa: reprezintă lumea de dincolo acea organizare, acea claritate cristalină spre care am tot tins în zadar în viaţa noastră dezordonată de aici, plină de texte, de întrebări fără răspuns şi de sânge? Dintre toate volumele de poezie publicate până acum de către Ion Pop – ...

citește »

Eliade, Noica şi Zamfirescu

Eliade şi Noica întruchipează în economia concursului – arată autorul – spiritul savant, obsedat de ştiinţificitate şi antrenat în Occident, pe când Ion Zamfirescu reprezintă intelectualul cuminte… Impresionantei serii de lucrări consacrate de către Lucian Nastasă‑Kovács selecţiilor de personal aşa‑zis „libere” „deschise” din mediul academic autohton i se adaugă în 2019 un volum apărut la Editura Mega din Cluj‑Napoca, intitulat ...

citește »

„Aunt Jane, spinster” (II)

Secţiunea finală a volumului, foarte consistentă, are drept scop ilustrarea universalismului cinematografic şi internautic de care se bucură, azi, personalitatea şi opera lui Jane Austen… Reluăm recenzarea volumului colectiv Jane Austen, glose, înţelesuri, interpretări, apărut sub egida Editurii Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj‑Napoca în 2019 în coordonarea profesoarei clujene Mihaela Mudure, printr‑un aspect de fond, de ordin socio‑cultural, fără ...

citește »

Etnologie şi literatură

Prim‑planul este ocupat de repertoriul lirico‑epic tradiţional al satului Agrieş, care îi prilejuieşte autorului o nouă vizită în zona spirituală a Ţibleşului, în perimetrul unei lucrări în care discursul ştiinţific e dublat de o certă receptivitate artistică… Demonstraţie rafinată a complementarităţii dintre etnologie şi literatură, Între etnologie şi literatură (2009 – 20019: un deceniu de publicaţii culturale, la Bistriţa şi ...

citește »

Prizonierii Zeului. Jidovul izgonit din Cetate

E o lume ce respiră în razele dogoritoare ale unor adevăruri ultime, care exclud cu desăvârşire cele două noţiuni, parcă arse în magma veşniciei, spre care se întorc aleşii damnaţi să vadă – dincolo de suprafeţe – Povestea. Mai exact, să vadă, să descrie şi să murmure Povestea. Bolborosind, ca Pitia, oracolul din Delphi, din vârful buzelor… Oare pacea o ...

citește »

Critica estetică şi teoriile occidentale. G. Călinescu şi R.G. Collingwood

Călinescu nu este străin în concepţia asupra istoriei literaturii de ideile lui R.G. Collingwood, pe care desigur că nu le‑a consultat direct, dar care erau în spiritul vremii… Călinescu este, şi azi, criticul şi istoricul literar cel mai influent în cultura română. Într‑un volum din 1939, Principii de estetică, menit să fundamenteze teoretic viitoarea Istorie a literaturii române de la ...

citește »

Lucian Blaga şi cenzura transcendentă

Vocaţia şi omul de vocaţie care o întrupează formează principalele pârghii de progres social ale unei societăţi. Cultura unui popor este asigurată de oamenii de vocaţie activi în sânul ei… Personalismul energetic răspunde şi exigenţei pe care Rădulescu-Motru însuşi o stabilise ca o condiţie de existenţă pentru o adevărată filosofie românească, cea de a satisface nişte nevoi şi cerinţe reale ...

citește »

„Aunt Jane, spinster” (I)

Numai că, aşa cum vom vedea, insurgenţa feminină se va dovedi a fi mai puternică aici decât ritualistica socială consensuală sau reticenţa… „Mătuşa Jane, fată bătrână…” („Aunt Jane, spinster”) este, probabil, apelativul cel mai exact în sens obiectiv, biografic, dar şi cel mai sarcastic sau nedemn în sens insidios sau moral cu care a fost gratulată romanciera britanică Jane Austen, ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now