Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți (pagina 30)

Lecturi – Despre Cărți

Adrian Dinu Rachieru: Marin Preda, între vocaţie şi aspiraţie (Delirul, după patruzeci de ani)

Preda trebuia să scape de teribila povară a Moromeţilor şi, în pofida succesului imens, să-⁠şi caute în continuare drumul. Scris din interiorul lumii ţărăneşti, reordonând un univers cunoscut, romanul Moromeţilor aduce în prim-⁠plan un ţăran enigmatic, chiar „paradigmatic”. Faţă de Eugen Barbu, trecut pe lista „băieţilor răi”, Marin Preda a fost recunoscut de supărăcioasa tagmă scriitoricească, aproape unanim până în ...

citește »

Carmen Duvalma: O poezie a cotidianului

Poemele Danei Catona, o asociere inedită de poezie şi pictură, oscilează între umbră, lumină, schiţă şi pete de culoare, sunt de cele mai multe ori exclamaţii de sensibilitate în faţa trecerii timpului. O poezie a cotidianului, în care coexistă prezentul alături de trecut, cu detalii-⁠amintiri dintr-⁠o copilărie îndepărtată, scrie Dana Catona (poveşti mici, Tracus Arte, 2014), volumul fiind a treia ...

citește »

Constantin Cubleşan: Generaţia ’60 şi D.R. Popescu

Prozatorul operează cu un „instinct al caricaturalului şi al grotescului”, pericolul turbării din Vânătoarea regală arată, sugerează Cornel Ungureanu, că ne aflăm „într-⁠o lume de animale bolnave”. Perspectiva din care Cornel Ungureanu panoramează generaţia şaizecistă, evident într-⁠o selecţie ce îi cuprinde numai pe acei scriitori care s-⁠au particularizat la modul superlativ în cadrul unui angajament estetic ce deborda (cu vehemenţă) ...

citește »

Cealaltă faţă a realităţii

Nu am nici o îndoială că verdictul meu porneşte şi de la o simplificare inevitabilă a lucrurilor, dar suntem obligaţi să scurmăm în zaţul sulfuros al unei realităţi terifiante, dacă vrem să o înţelegem. Tânărul de atunci, lipsit de experienţă, avea impresia că toate marile reforme (naţionalizarea, reforma monetară, colectivizarea, electrificarea) se înnodau şi desăvârşeau procesul de modernizare iniţiat timid ...

citește »

Un înţelept

Poate deveni Poetul – artist al cuvântului, oricum am lua-⁠o – un „Nicanor”? Sau va trăi el pentru totdeauna, sub aspect metafizic, în anticamera înţeleptului care ar putea deveni? …Citând un „scriitor bucureştean” (la Cluj, orice ai face, lumina tot dinspre Dâmboviţa curge…), există – spune Mircea Petean în Nicanor, ultimul om, (Ed. Limes, Cluj-⁠Floreşti, 2014) – patru feluri de ...

citește »

E.M. Cioran. Paradoxurile negativităţii

Nevoia de legitimare a unei identităţi se configurează, astfel, la autorul Schimbării la faţă a României, tocmai din conştiinţa unei rupturi, a unei frustrări identitare ferme; identitate şi ruptură sunt termenii unei ecuaţii ontologice şi gnoseologice indisolubil legate de paradoxurile unei gândiri ce se naşte din negaţie mai degrabă decât din afirmaţie, din entuziasm nihilist mai curând decât dintr-⁠un optimism ...

citește »

Florin-Corneliu Popovici: Puciul irealului

Chiar din incipit, cartea Iuliei Sala, intitulată Din dragoste pentru poştaş, manipulează deliberat, însă, la modul fericit, opus manipulărilor grosiere cotidiene, în speţă politice. Folosindu-⁠se de un tertip scriitoricesc, autoarea se joacă abil cu dihotomia dintre aparenţă şi esenţă, dintre suprafaţă şi profunzime, dintre real şi ficţional (osatura întregului său roman). Titlul, fără pretenţii de dilematică profunzime sau de absconsă ...

citește »

Adrian Lesenciuc: Comunicare interculturală în satul românesc

Dispariţia întreprinderilor moderne, a mamuţilor industriali energofagi, scăderea forţei de muncă salariată ocupată, scăderea populaţiei active şi ocupate atât în mediul urban cât şi în cel rural, transformarea economiei dintr-⁠o economie de stat într-⁠o economie privată au reprezentat schimbări sociale de substanţă. Schimbarea din interior în societatea românească s-⁠a produs după 1 Decembrie 1918, când oraşul a început să coaguleze ...

citește »

O poetă care ignoră moda poetică

Literatura română după o revoluţie Poemele, discursive şi spectaculoase, atrag atenţia prin curaj artistic, printr-⁠o imaginaţie inepuizabilă, prin bucuria de a exista şi a putea contempla lumea. Cora Botezatu a debutat în 1976 ca poetă în revista Luceafărul; pe atunci credea despre sine că va trăi numai pentru literatură. Dar în scurtă vreme biografia ei a luat alt curs. Tânăra ...

citește »

Cristian Fulaş: Fâşii de ruşine

Maşina zvâcneşte în viteza a doua, virăm brusc şi urcăm o pantă de vreo 30 de grade. În faţa noastră se deschide o poiana verde străjuită de un grup de cabane. Rămân fără replică. „Micul hotel” e format de fapt din 6 cabane aşezate pe un platou sub deal. O clădire mare cu două etaje şi vreo 5 cabane mai ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest