Contemporanul » pagina 4

Articole din

Timpul răvăşit al literaturii sau poezia ca întârziere

„…M‑am născut sub semnul unei identităţi clătinate.” Aura Christi Atenţie la locurile comune, mi‑am zis când am coborât în Gara Madrid Atocha, într‑o dimineaţă imperială de noiembrie. Cât pe ce să calc în balta unui clişeu despre cum nu fu niciodată toamna mai frumoasă şi mai cu gust de brumărel în plin brumar, numai trăgând cu coada ochiului la platanii ...

citește »

Pledoarii (pictate) pentru lectură

„Mi‑am imaginat întotdeauna Paradisul ca un fel de bibliotecă.” Jorge Luis Borges Oare mai avem, azi, timp pentru cărţi? „Caracterul eonului în care trăim (…) se defineşte prin pierderea în cea mai mare măsură a timpului adevărat” constata istoricul de artă Hans Sedlmayr, reluând filonul filosofic orientalist ce teoretiza dificultatea omului de a‑şi trăi pe deplin prezentul, prins între două ...

citește »

Poeme de Liana Sakelliou

Poezia contemporană greacă merită toată atenţia şi vocile acestei poezii dezmint discriminările dintre aşa‑zisele culturi mari şi culturi de nişă. Una dintre aceste voci, puternică, feminină şi care are marele har de a nu se repeta niciodată, este aceea a Lianei Sakelliou. Liana Sakelliou s‑a născut la Atena, unde a studiat literatura engleză la Universitatea din Atena, continuând studii postuniversitare ...

citește »

Trakl și culorile

Albul ocupă un loc special în paleta simbolismului culorilor lui Trakl. S‑ar putea crede că această culoare acţionează ca un contra‑pol la negru şi este un semn al purităţii şi nevinovăţiei. Dar, în mod vădit, nu este cazul, aşa că această culoare simbolizează ceva sinistru. Albul apare la Trakl ca fiind ireal, aproape magic. Această culoare ar putea avea înţelesul ...

citește »

Un secol și un sfert de cinema

Pandemia n‑a făcut decât să întărească poziţia producătorilor din afara Hollywoodului. Acea „genialitate a sistemului” despre care scria influentul critic André Bazin… Nimeni n‑ar fi putut anticipa că aniversarea cinemaului, din 28 decembrie 2020, a 125 de ani de când s‑a semnat actul de naştere al noului mediu (artă), în urma proiecţiei pariziene a filmelor Lumière, la numărul 14, pe ...

citește »

Cătălina Velculescu, In memoriam

Activitatea prodigioasă a Cătălinei Velculescu nu poate fi rezumată în câteva rânduri. Se cuvine însă menţionat că Domnia Sa a fost printre cei mai stăruitori cercetători de manuscrise vechi, la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Sfântului Sinod şi la bibliotecile mănăstireşti din ţară. Domeniul său de activitate l‑a reprezentat, cu precădere, legătura dintre text şi imagine în cultura românească medievală, ...

citește »

Din istoria unei vechi cărţi bisericeşti – Chiriacodromionul (Bălgrad, 1699)

De aici derivă şi subtitlul cărţii: Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, ceea ce provoacă uneori confuzii asupra categoriei în care se încadrează… Cu puţin timp înainte de Crăciunul anului 1699, o veste minunată venea de la Tipografia Mitropoliei Ardealului din Bălgrad (Alba Iulia). La 20 decembrie tocmai se încheiase tipărirea unei cărţi mult aşteptate, o colecţie de cazanii intitulată Chiriacodromion, pentru ...

citește »

Tehnologia. Esenţă‑mijloc‑mediu

În lucrarea „I miti del nostro tempo”[1], controversatul filosof Umberto Galimberti rezervă două capitole tehnicii şi noilor tehnologii. În viziunea sa, tehnica este esenţa fiinţei umane şi condiţia fără de care întreaga istorie umană nu s‑ar fi putut înfăptui. Prin mijlocirea tehnicii, necesitatea care constrânge natura umană a putut fi depăşită, fapt care a condus treptat la o schimbare de ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest