Modele

Cătălina Velculescu, In memoriam

Activitatea prodigioasă a Cătălinei Velculescu nu poate fi rezumată în câteva rânduri. Se cuvine însă menţionat că Domnia Sa a fost printre cei mai stăruitori cercetători de manuscrise vechi, la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Sfântului Sinod şi la bibliotecile mănăstireşti din ţară. Domeniul său de activitate l‑a reprezentat, cu precădere, legătura dintre text şi imagine în cultura românească medievală, cu o specială aplecare asupra simbolicii sacre prezentă în pictura şi în decoraţia sculptată a bisericilor din Ţara Românească şi Moldova.

Cu puţine zile în urmă, pe 26 noiembrie 2020, a trecut la cele veşnice doamna profesor universitar doctor Cătălina Velculescu, o pasionată cercetătoare a literaturii româneşti medievale, cunoscută doar în cercurile de cărturari şi prea puţin în lumea culturală contemporană din România, în general vorbind. Aşa cum, din păcate, ne‑am obişnuit, adevăraţii oameni de cultură, cei care lasă în urma lor o operă solid articulată, care îşi dedică întreaga viaţă studiului aprofundat, nu beneficiază de atenţia meritată, iar numele lor este prea rar şi în prea puţine contexte amintit.

Studiul culturii româneşti vechi a pierdut într‑un interval scurt de timp două repere: pe profesorul Gabriel Ştrempel, directorul Bibliotecii Academiei Române, şi pe doamna Cătălina Velculescu, cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române, profesor (pentru o vreme) la Universitatea de Arte „Nicolae Grigorescu”, la Centrul de Studii Medievale al Facultăţii de Istorie din Bucureşti, şi la Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii de la Universitatea Bucureşti.

Activitatea prodigioasă a Cătălinei Velculescu nu poate fi rezumată în câteva rânduri. Se cuvine însă menţionat că Domnia Sa a fost printre cei mai stăruitori cercetători de manuscrise vechi, la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Sfântului Sinod şi la bibliotecile mănăstireşti din ţară. Domeniul său de activitate l‑a reprezentat, cu precădere, legătura dintre text şi imagine în cultura românească medievală, cu o specială aplecare asupra simbolicii sacre prezentă în pictura şi în decoraţia sculptată a bisericilor din Ţara Românească şi Moldova. Cercetătoare de manuscrise vechi şi profesoară de simbolistică medievală, doamna Velculescu a publicat numeroase cărţi şi studii de specialitate, între care vom menţiona doar câteva: Bibliografia analitică a literaturii române vechi (1976), Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. Partea I (1976), Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. Partea a II‑a (1978), Cărţi populare şi cultură românească (1984), Între scriere şi oralitate (1988), Povestea ţărilor Asiei (1997), Fiziolog bestiar (2001). Toate aceste lucrări sunt instrumente de lucru esenţiale pentru oricine doreşte să urmeze un domeniu de activitate de unde roadele se culeg târziu, după ani întregi de trudă cu textul tăinuit între file îngălbenite de vreme.

Întâlnirea mea cu doamna Cătălina Velculescu, căci despre aceasta mi‑am propus să scriu în rândurile ce urmează, s‑a petrecut indirect, în urmă cu aproape două decenii, şi direct, acum nici un an. Tânăra artistă şi absolventă a unui masterat la Centrul de excelenţă în Studiul Imaginilor de la Universitatea Bucureşti, Ileana Stănculescu, îşi lansase un foarte interesant studiu dedicat Judecăţii de Apoi în pictura exterioară a bisericilor din Moldova (Il Giudizio Universale nella pittura murale esterna del nord della Moldavia, Editura Aspasia, 2001), căruia i‑am scris o cronică şi pentru care am realizat un reportaj la Radio România Internaţional. Cartea Ilenei Stănculescu era prefaţată de Henry Mavrodin şi de Cătălina Velculescu. De altfel, colaborarea celor două doamne a continuat şi după apariţia respectivului studiu.

Mult mai târziu, în anii 2017‑2018, pe când îmi redactam propria teză de doctorat, ce avea între capitolele ei şi o cercetare a picturii exterioare de la bisericile postbrâncoveneşti din Oltenia de Nord, m‑am întâlnit din nou, indirect, cu doamna Cătălina Velculescu. Totul a pornit de la câteva legitime nedumeriri pe care le‑am avut citind cam tot ce se scrisese despre acea pictură exterioară. Mai precis, cam toate comentariile istoricilor de artă spuneau acelaşi lucru: că în epoca de tranziţie de la Evul Mediu la modernitate pictura bisericească – artă sacră prin excelenţă – se laiciza, pentru că pictorii se emancipau şi începeau să se inspire din natura înconjurătoare. Mi s‑a părut total neadevărată şi poate chiar nedreaptă acea apreciere pentru că începusem să descifrez în pictura exterioară a bisericilor postbrâncoveneşti un program iconografic coerent şi o semnificaţie pur teologică a imaginilor. Nu se putea în nici un caz „laiciza” pictura dedicată unui spaţiu sacru. Nu aveam însă susţinerea nici unuia dintre istoricii de artă recunoscuţi pentru bănuiala mea că în deceniile şase, şapte şi opt ale secolului trecut comentariul din zona artei ecleziale era puternic contaminat de pozitivismul de sorginte marxistă. Am început să studiez cărţile de popularizare a credinţei care apăruseră masiv, încă de la sfârşitul secolului al XVII‑lea în Ţara Românească şi Moldova şi despre care ştiam că avuseseră o influenţă semnificativă asupra picturii de biserici. Citind „Fiziologul” şi strălucita lui prefaţă scrisă de Cătălina Veleculescu primeam răspuns la toate nedumeririle mele şi un solid argument ce venea dinspre literatura medievală către pictura sacră a bisericilor româneşti. Animalele prezente în „Fiziolog” aveau să fie preluate în pictura exterioară pentru simbolistica lor teologico‑moralizatoare. Prin urmare, nici vorbă de aşa‑zisa „laicizare” a picturii de biserici, ci o îmbogăţire a iconografiei cu personaje şi scene menite să restabilească legătura, pe cale de a se destrăma, în zorii modernităţii, între om şi Dumnezeu. Erudita prefaţă a Cătălinei Velculescu nu avea cum să nu mă entuziasmeze, mai ales pentru că se adresa şi filologului şi istoricului de artă. Ţin minte că, fără a face legătura cu studiul Ilenei Stănculescu despre care scrisesem cu mult timp în urmă, mi‑am zis în sinea mea, gândindu‑mă la doamna Velculescu: „Iată o tânără cercetătoare cu mintea deschisă, pe care n‑au putut‑o influenţa opiniile de nezdruncinat ale generaţiei mai vechi de istorici de artă.” N‑o cunoaşteam, evident, pe Cătălina Velculescu, dar mi‑am propus atunci să o întâlnesc ca să‑i mulţumesc şi să‑i spun cât de recunoscătoare îi sunt pentru că îmi oferise argumentele cele mai solide pentru a combate teza „laicizării” picturii bisericeşti.

La începutul acestui an, participând la vernisajul unei expoziţii de manuscrise bisericeşti vechi, organizată de Părintele arhimandrit Policarp Chiţulescu, la Biblioteca Sfântului Sinod al cărei director este, am observat atenţia deosebită a unora dintre participanţii la eveniment pentru o aproape venerabilă doamnă. Am fost curioasă şi am întrebat‑o pe una dintre cunoştinţele mele, care părea să o cunoască pe cea care‑mi atrăsese în mod deosebit atenţia, cine e. „Doamna Cătălina Velculescu”, mi‑a răspuns. Consternare. Tot timpul trăisem cu impresia că cercetătoarea care mă fascinase cu scrisul şi cu erudiţia ei trebuia să fie din altă generaţie decât profesorii mei de la Facultatea de Istoria Artei. Şi, de fapt, ea era chiar din generaţia lor. A urmat sesiunea de comunicări din sala Bibliotecii Sfântului Sinod. Când a luat cuvântul doamna Velculescu am descoperit şi frumuseţea şi profunzimea rostirilor ei, nu doar pe cea a scrisului. I‑am sorbit cuvintele şi am regretat când şi‑a terminat comunicarea. Aş fi stat să o ascult ore întregi. La sfârşit m‑am dus la ea, m‑am prezentat şi i‑am spus că‑i sunt recunoscătoare, explicându‑i şi de ce, mărturisindu‑i că am crezut‑o cu mult mai tânără şi că mi‑aş fi dorit să o fi avut profesoară în anii formării mele. Nu ştiu cum s‑a făcut că ne‑am împrietenit de îndată. Ne‑am mai revăzut după aceea de câteva ori. M‑a poftit acasă, mi‑a oferit cărţile sale cele mai de curând apărute, i‑am cunoscut minunata familie. Vorbeam uneori la telefon. Îi mai ceream câte un sfat. Am întâlnit‑o, din păcate, târziu. Ştiu că aş mai fi avut multe de învăţat de la ea. Ştiu că ar mai fi avut încă multe de scris şi de mărturisit pentru că a fost, pe lângă o erudită cercetătoare, şi o mărturisitoare a lui Hristos. Însă Dumnezeu, pe care Îl rog s‑o odihnească în pace pe doamna Cătălina Velculescu, are rânduielile Sale de nepătruns. Poate şi cei care rămân trebuie să înţeleagă în cele din urmă că există, totuşi, oameni de neînlocuit şi că ei au datoria să le poarte recunoştinţă, să‑i pomenească neîncetat, iar în măsura posibilului, să le urmeze pilda şi să le continue truda.

■ Scriitor, istoric al artelor, publicist

Luiza Barcan

Total 4 Votes
0

Luiza Barcan

Luiza Barcan, critic și istoric de artă, doctor în arte vizuale, expert al Ministerului Culturii în domeniul: Bunuri cu semnificație culturală – artă medievală, secolele XVIII-XIX, jurnalist, expert al Casei de Licitații Vikart. Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Vâlcea, membru fondator și director al Fundației HAR („Habitat și Artă în România”). S-a născut la București în data de 8 octombrie 1964. Absolventă a Liceului de matematică-fizică nr. 4 din București, a Facultății de Limba și Literatura Română de la Universitatea București (1987) și a Facultății de Istoria și Teoria Artei a Universității Naționale de Artă din București. Profesor de limba și literatura-română (1990-1995), redactor, realizator de emisiuni la Televiziunea Română (1995-2013), redactor la Radio România Internațional (2000-2006), colaborator la Radio Trinitas al Patriarhiei Române, din 2014 și până în prezent (realizator al documentarului radiofonic „Zidiri în chipul crucii”). Din 1996 publică cronică plastică, interviuri, reportaje, eseuri, studii de istoria artei, monografii de monumente în paginile Contemporanul, Literatorul, Azi Literar, artPanorama, Museion, Adevărul literar şi artistic, Ianus, Virtualia, Tribuna, Tabor, Povestea vorbei, Buridava, Ramuri, Observator cultural, artMargins a Universităţii „Santa Barbara” din California.

Co-organizator, împreună cu Alexandru Nancu, al programelor Fundaţiei HAR: „Habitat şi Arta in Romania” ,„Arta in drum spre muzeu” (1999 – Râmnicu Vâlcea), „Tradiţie şi Postmodernitate” (2000 – 2005, Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, judeţul Vâlcea) „Stuf 2004” (2004, Murighiol, judeţul Tulcea), „ReSitus – Metode şi tehnici avansate de conservare şi reconstrucţie digitală pentru patrimoniul cultural-istoric imobil (2007, Câmpulung Muscel), Lut/ Adobe 2007, 2008, 2009 (Capul Doloşman/ Cetatea Argamum, judeţul Tulcea).

Din anul 2000 şi până în prezent, curator al programului „Restituiri” care a cuprins expoziţiile: „Seniori ai picturii romaneşti contemporane”, „Invitaţii lui Iosif Sava în 40 de desene ale Rodicăi Ciocârdel Teodorescu”, „Rromani art”, expoziţiile personale de la Constanţa, Tulcea, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti ale pictoriţei centenare Medi Wechsler Dinu, expoziţia retrospectivă Maria Constantin, expoziţiile retrospective Alexandru Nancu („Teasc pentru memorie” și „Spațiul imaginării”), Bucureşti 2013, expozițiile retrospective Lidia Nancuischi). Curator a peste 30 de expoziţii personale sau de grup, deschise în Bucureşti şi în alte oraşe mari ale ţării. Face parte din colectivul de autori ai dicţionarului on line Un secol de sculptură românească (2013, 2014) și din colectivul de autori ai cărții Centenarul femeilor din arta românească (2018).

Debut literar în revista artPanorama, cu proza Jucătorii de șah (1997). Debut editorial cu volumul Nichita Stănescu. O viziune poetică a timpului (2000, ediţie bibliofilă, coordonata de Mircia Dumitrescu).

Cărți de memorialistică: Artişti plastici la Serata lui Iosif Sava (2003), în format electronic (2005); Spre Răsărit, cu Alexandru (2017).

Cărți de specialitate (cronică plastică, istoria artei): Angoase ale privirii (2004); Monografiile bisericilor de lemn – monument istoric de la Grămeşti, Malaia, Racoviţa- Copăceni, Ciungetu, Brezoi, Mariţa (2000, 2001), împreună cu Alexandru Nancu; Albumul monografic Medi Wechsler Dinu (2010); Albumul monografic „Maria Constantin” (2013); Albumul monografic „Constantin Calafateanu” (2014); Albumul monografic „Lidia Nancuischi” (2018)

Premii și distincții: Premiul pentru critică, acordat de Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din Roâmânia (2017); Diplomă de excelență pentru întreaga activitate, acordată de Filiala Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu ocazia Bienalei „Ion Andreescu” (2018); Premiul III la Festivalul de film documentar scurt „Yperia 2012”, de pe insula Amorgos – Grecia, pentru filmul „Grecii de Brăila” („Greek and Romanian”); Premiul pentru film religios la Festivalul de film documentar scurt „Yperia 2011”, de pe insula Amorgos – Grecia, pentru filmul „Skopelos, insula celor 365 de altare”; 2011 – Medalia Muzeul Brăilei – 130 de ani şi Medalia „Nicolae Iorga – 140 de ani de la naştere”, decernate de Muzeul Brăilei pentru documentarele „Biserici de la Dunăre” (2011).

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button