Contemporanul » Articole scrise de Conte (pagina 7)

Articole scrise de Conte

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune [...]

Cultura în vremuri de pandemie

Cultura în vremuri de pandemie înseamnă cultura în vremuri de izolare şi dezolare, atunci când sensurile se tulbură şi pare că dispar. În faţa dispariţiei, reale sau simbolice, a vieţii aşa cum o ştiam noi, putem simţi nevoia să ne reafirmăm reperele, să facem apel la tot ceea ce ne‑a nutrit identitatea fără a ne lăsa să ne simţim singuri. ...

citește »

Vidul fără formă

O adevărată epopee – în parte biografie, în parte reportaj, în parte investigaţie detectivistă – cartea descrie eforturile autorului de a afla ce s‑a întâmplat, cât mai în amănunt, cu un unchi din partea mamei, Shmiel Jäger, cu soţia acestuia, Ester, şi cu cele patru fiice… Memorialist, eseist, critic literar, jurnalist şi traducător, americanul Daniel Mendelsohn (n. 1960) este, printre altele, ...

citește »

China şi România: 70 de ani de colaborare în educaţie

A venit toamnă şi s‑a deschis din nou şcoala, mai pretutindeni şi în moduri felurite. În pofida impactului Covid‑19, în pofida declinului economic global şi a lumii de criză, educaţia rezistă şi face paşi înainte, ca întotdeauna, prin devotament şi dăruire, în lumina idealurilor milenare, ca să‑şi asume responsabilitatea în formarea viitorului pentru naţiune. Dacă ne gândim la educaţia din ...

citește »

Gândirea disonantă şi fervorile credinţei

Formidabil e faptul că nu‑l interesează nici o clipă locul în top, punctajul de palmares. Per contrario, autorul de faţă e profund non‑canonic, amuzându‑se cu un aer de copil… Prin cartea pe care ne‑o propune (Defazarea sufletească şi alte eseuri, Ideea Europeană, Bucureşti, 2020), Sorin Lavric nu face decât să întărească o imagine de sine deja conturată, să bată în ...

citește »

Culorile în simbolistica lui Trakl

„În general, culoarea este un mijloc de a exercita o influenţă directă asupra sufletului. Culoarea este clapa pianului. Ochiul este ciocănelul care bate. Sufletul este pianul cu multe corzi.” Wassily Kandinsky, Despre spiritul în artă. Mai ales în pictura. München 1911   Fenomenul culorilor este considerat unul dintre trăsăturile principale ale lui Georg Trakl, care necesită o analiză sistematică. Fiecare ...

citește »

Lumină sau întuneric în Miorița?

Mioriţa este una dintre marile creaţii clasice din literatura universală, aşa cum afirmă profesorul universitar austriac Leo Spitzer… Mioriţa este un ghid practic de înălţare spirituală, mai clar şi mai folositor decât scrierile altor autori celebri. Nu toţi ştim că Mioriţa este una dintre marile creaţii clasice din literatura universală, aşa cum afirmă profesorul universitar austriac Leo Spitzer (eine der ...

citește »

Institutul Cultural Român: „30 de zile de diplomație publică”

DIRECŢIA PROGRAME INTERNE. Muzică şi patrimoniu, în seria „Intermeridian Online”. Violonista Diana Jipa şi pianistul Ştefan Doniga au început proiectul muzical la Castelul Kalnoky de la Micloşoara, Covasna, materialul video fiind prezentat, simultan, pe paginile de Facebook ale Institutului Cultural Român şi Radio România Muzical. Derulat timp de şase săptămâni, până la 1 decembrie 2020, proiectul „Intermeridian Online” a inclus ...

citește »

Die Jugend şi ambientul cultural în România

Prezenţa elementelor Art Nouveau sau Jugendstil în Regat este, mai degrabă, asociată cu persoana Reginei Maria… Artele decorative, abordate în contextul unor schimbări de paradigmă culturală şi socială, pot fi văzute, dincolo de aspectele estetice, şi ca un simptom al unei societăţi în schimbare. Dincolo de tensiunile prezente înaintea Primului Război Mondial, pe fondul unui pozitivism contrapus expresionismului, Arta 1900 ...

citește »

Imagini ale cultului imperial

Oraşul Tomis constituie o excepţie, el având serii monetare încă din vremea lui Augustus, iar emiterile cu portret imperial continuă fără abateri până la Filip Arabul… În cursul secolului I p.Chr., emisiunile cu efigie imperială sunt sporadice la Histria sau Callatis, apariţia lor fiind determinată mai curând de anumite circumstanţe politice. De pildă, la Callatis, după câteva piese de bronz ...

citește »

Repere mioritice în arta plastică

În vâltorile revoluţionare de la 1848, România era înfăţişată sub chipul unor matres familiae, purtând costume ţărăneşti… Interesul pentru teme folclorice s‑a manifestat, în pictura românească, începând din veacul al nouăsprezecelea, în contextul mai larg al orientării culturale europene a elitelor româneşti. Odată cu laicizarea culturii şi cu adoptarea picturii de şevalet ca tehnică însuşită în Academii sau descoperită prin ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest