Actualități - Comunicate

Mesajul preşedintelui Academiei Române către preşedintele Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei

În data de 28 februarie 2022, acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a transmis un mesaj de susţinere către preşedintele Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, prof. Anatoly Zagorodny. Redăm mai jos textul scrisorii.

 

Stimate Domnule Preşedinte Anatoly ZAGORODNY,

 

În numele Prezidiului Academiei Române, al membrilor Academiei Române şi al meu personal, vă asigur de întregul nostru sprijin în greaua încercare la care este supus poporul ucrainean, în acest război nedrept şi crud, în care îi sunt atacate suveranitatea, independenţa şi libertatea.

Folosesc acest prilej pentru a‑mi exprima sincera compasiune faţă de ceea ce se întâmplă în ţara Dumneavoastră şi sincera admiraţie pentru curajul exemplar şi hotărârea de a lupta a cetăţenilor ucraineni.

Vă rog să primiţi, stimate Domnule Preşedinte, asigurările înaltei mele consideraţii.
Cu sinceritate,
Acad. Ioan‑Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române

 

A P E L

 

După două războaie mondiale devenite catastrofe umanitare, dezlănţuirea unui nou conflict armat, pe urmele celor petrecute în trecutul nu prea îndepărtat, părea imposibilă. Soluţia evitării confruntărilor violente o dăduse, cu decenii în urmă, Nicolae Titulescu: „Când pacea este ameninţată, nu se răspunde prin război, ci prin organizarea păcii”. Şi totuşi, un stat independent vecin cu România este supus spectrului morţii de o mare putere care dezlănţuie o agresiune făţişă, contrară tuturor acordurilor internaţionale.

Academia Română, aidoma tuturor instituţiilor similare, formate din oameni de ştiinţă şi creatori de valori spirituale autentice, este din principiu împotriva violenţei şi condamnă ferm războiul dezlănţuit de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. Din păcate, savanţii nu au capacitatea de a opri conflictul, dar oamenii politici deţinători ai puterii au decizia păcii în mâinile lor. Mai mult, aceşti lideri au chiar obligaţia s‑o facă, din respect faţă de popoarele care le‑au delegat dreptul de a conduce. După crizele recente devenite copleşitoare, trebuie să se treacă la pace, la o pace durabilă, făuritoare de punţi stabile de comunicare între toate popoarele Europei. Oamenii de ştiinţă şi de cultură sunt cei care descoperă mereu căi de dialog, indiferent de valorile politice pe care le împărtăşesc guvernele lor. Ştiinţa şi cultura sunt limbaje universale.

De aceea, Academia Română iniţiază un apel către toate academiile europene, cu scopul creării unei platforme continentale de comunicare ştiinţifică, al cărui scop să fie identificarea valorilor, principiilor şi aspiraţiilor comune tuturor popoarelor, în vederea menţinerii păcii. Mai mult ca oricând, este acum nevoie de o alianţă a spiritelor iubitoare de armonie, capabile să îndemne la încetarea grabnică a războiului şi la organizarea păcii.

Biroul Prezidiului Academiei Române

 

Acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a primit vizita ES Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti

 

Acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a primit vizita ES Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti. În cadrul vizitei au fost
discutate perspectivele colaborării în domeniul ştiinţific şi cultural între Republica Moldova şi România şi au fost reamintite relaţiile consolidate, de‑a lungul a peste 30 de ani, dintre Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Vizita la Academia Română este una dintre primele întrevederi oficiale pe care ES Victor Chirilă le are în România, după recenta sa numire, în noiembrie 2021, ca ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti. Licenţiat al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1994) şi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Facultatea de Relaţii internaţionale şi studii europene (1996), cu studii masterale la Universitatea din Edinburgh,
Marea Britanie, specializat în politici europene comparative (2007), Victor Chirilă are o bogată experienţă diplomatică şi o bună cunoaştere a mediului politic şi economic internaţional. A fost consilier pentru politica externă al Prim‑ministrului Republicii Moldova, director‑adjunct în cadrul Departamentului Relaţii Economice Internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, consilier la Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

Acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, şi ES Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, şi‑au manifestat întreaga disponibilitate pentru diversificarea mijloacelor de dezvoltare a relaţiilor de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Academia Română şi entităţi specializate din Republica Moldova.

 

Expoziţia „Albrecht Dürer. Gravura germană în secolul al XVI‑lea”

 

Biblioteca Academiei Române a organizat vernisajul expoziţiei „Albrecht Dürer. Gravura germană în secolul al XVI‑lea”. Manifestarea a avut loc în sala „Theodor Pallady” din Calea Victoriei 125. Evenimentul a fost prezentat de acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual. Au luat cuvântul prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, şi Cătălina Macovei, curatoarea expoziţiei.

Expoziţia aduce pe simeză întreaga colecţie de lucrări semnate Albrecht Dürer deţinută de Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române. Astfel, au fost expuse 67 de gravuri pe metal şi în lemn realizate de renumitul pictor şi gravor german, cel care a contribuit în mod decisiv la impunerea gravurii ca artă. Alături de acestea se află zeci de alte gravuri, opere aparţinând discipolilor sau rivalilor săi artistici: Lucas Cranach, Hans Burgmair, Georg Pencz, Hans Sebald Beham. În total, peste 150 de gravuri care redau atmosfera lumii germane de la sfârşitul secolului al XV‑lea şi primele decenii din secolul al XVI‑lea, măcinată de frământări politice şi religioase, şi demonstrează puternica conectare la realitate a artiştilor plastici din epocă.

În expoziţie sunt prezente creaţii din ciclul fantastic şi misterios realizat în 1498, intitulat Apocalipsa Sfântului Ioan de Pathmos, lucrări aparţinând seriilor intitulate Patimile sau Penitenţa Sfântului Crisostom, gravuri enigmatice şi moralizatoare, ca Nemesis, şi planşe care redau episoade biblice sau mitologice, teme recurente, ce au marcat repertoriul artistic al Renaşterii germane şi europene. „Lucrările lui Dürer (1471‑1528) surprind prin intensitatea şi acurateţea detaliilor, derivate din pasiunea pentru realism a lui Albrecht Dürer. Trăsăturile personajelor gravate denotă profunda înţelegere a naturii umane de către artist, cele mai multe dintre personaje devenind imagini iconice, al căror stil se regăseşte până astăzi în abordările creatorilor din diversele domenii ale artei vizuale”, explică organizatorii expoziţiei.

Expoziţia beneficiază de catalog ce poate fi consultat online pe site‑ul Bibliotecii Academiei Române.

 

Alegeri membri ai Academiei Române

 

În sesiunea din 2 februarie 2022 a Adunării Generale, prin vot secret, au fost aleşi noi membri ai Academiei Române, după cum urmează:

Membri corespondenţi: Prof. Gheorghe Cliveti – Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie; Prof. Marian Aprodu – Secţia de ştiinţe matematice; Prof. Aurel Răşcanu – Secţia de ştiinţe matematice; Adrian Iorgulescu – Secţia de arte, arhitectură şi audiovisual

Membri de onoare din ţară: Sorin Alexandrescu – Secţia de filologie şi literatură; Prof. Vladimir Alexandru Ciurea – Secţia de ştiinţe medicale; Prof. H. Ion Ciubotaru – Secţia de arte, arhitectură şi audiovisual.

Biroul de Comunicare al Academiei Române

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button