Actualități - Comunicate

Premiile Academiei Române pe anul 2020

Academia Română a decernat premiile pentru cele mai valoroase creaţii ştiinţifice şi artistice realizate în anul 2020. Evenimentul s‑a desfăşurat în Aula Academiei Române, în prezenţa membrilor Adunării Generale. Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale. Istoricul Premiilor Academiei Române şi Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site‑ul instituţiei, în secţiunea Premii. În cadrul evenimentului, Academia Română a acordat o diplomă „Meritul Academic” şi 4 diplome „Distincţia Culturală”.
Lista completă a premiilor şi a diplomelor acordate se regăseşte pe site‑ul Academiei Române.

Biroul de comunicare al Academiei Române

 

FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

 

Premiul „Timotei Cipariu” – Lucrarea: Crestomaţia limbii române vechi, volumul al II‑lea (1640‑1715)
Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Lucrarea: Cronologia vieţii literare româneşti (CVLR) 1970‑1979
Premiul „Ion Creangă” – Lucrarea: Vântul, duhul, suflarea, Autor: Andreea‑Corina Răsuceanu
Premiul „Titu Maiorescu” – Lucrarea: Ochii minţii, Autor: Irina Petraş
Premiul „Lucian Blaga”
a) Lucrarea: Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea canonului shakespearian, Autor: George‑Valentin Volceanov
b) Lucrarea: Brâncuşi – Autor: Pavel Şuşară
Premiul „Mihai Eminescu” – Lucrarea: Omul cu vâslă pe umăr, Autor: Dinu Flămând
Premiul „Ion Luca Caragiale” – Nu se acordă

 

Ştiinţe istorice și arheologie

 

Premiul „Vasile Pârvan” – a) Lucrarea: Începuturile culturii Monteoru. Aşezarea de la Năeni‑Zănoaga Cetatea 2, Autor: Mihai‑Dan Constantinescu
Lucrarea: Living on the River. A study of the interactions in the lower Danube Gorge in the late Iron Age and Early Roman Times, Autor: Andreea‑Maria Drăgan
Premiul „Dimitrie Onciul”
Lucrarea: Octavian C. Tăslăuanu, Spovedanii. Volumele I‑V, VI‑VIII, IX‑XV, Autor: George‑Bogdan Tofan
Premiul „George Bariţiu” – Lucrarea: Uivar „Gomilă”. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat, Autor: Florin Draşovean* şi Wolfram Schier (Germania)
Premiul „Nicolae Iorga” – Lucrarea: ,,Auf nach Rumänien!” Beligeranţa germano‑română, 1916‑1918, Autor: Claudiu‑Lucian Topor
Premiul „Nicolae Bălcescu” – Lucrarea: ,,Războiul sfânt” al rasei: eugenia şi protecţia naţiunii în Ungaria: 1900‑1919, Autor: Marius Turda
Premiul „A.D. Xenopol” – Lucrarea: Revista ,,Arhiva”: bibliografie analitică precedată de un studiu monografic, Autor: Mircea‑Cristian Ghenghea
Premiul „Mihail Kogălniceanu” – Lucrarea: Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu (1838‑1913), Autor: Leonidas Rados
Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” – Lucrarea: Corpus Draculianum: Documentele şi cronicile relative la viaţa şi domnia voievodului Vlad Ţepeş (1437‑1650) vol. I, tom I şi II, Editori: Albert Weber (Germania), Adrian Gheorghe, Ştefan Marinca (Germania), Alexandru Ştefan Anca (Germania)

 

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

 

Premiul „Simion Stoilow” – Lucrarea: The Polynomial Carleson operator, Autor: Victor‑Daniel Lie
Premiul „Gheorghe Ţiţeica” – Lucrarea: Higher order energy functionals, Autor: Dumitru‑Cezar Oniciuc
Premiul „Gheorghe Lazăr” – Grupul de lucrări: Contribuţii la probleme de ecuaţii diofantice şi L‑funcţii Artin, Autor: Mircea Cimpoeaş
Premiul „Grigore C. Moisil” – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei
Premiul „Spiru Haret” – Grupul de lucrări: Metode şi modele matematice în elasticitatea neliniară, Autor: Ionel‑Dumitrel Ghiba
Premiul „Dimitrie Pompeiu” – Nu se acordă
Premiul „Petre Sergescu” (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

 

ŞTIINŢE fizice

 

Premiul „Constantin Miculescu” – Grupul de lucrări: Studiul corelaţiei dintre caracteristicile microstructurale şi proprietăţile de câmp intens, ale sistemelor oxidice ceramice, Autor: Lavinia‑Petronela Curecheriu
Premiul „Dragomir Hurmuzescu” – Grupul de lucrări: Tratarea apei cu plasmă netermică şi potenţialul de utilizare a acesteia în agricultură, Autor: Monica Măgureanu
Premiul „Ştefan Procopiu” – Nu se acordă
Premiul „Horia Hulubei” – Nu se acordă
Premiul „Radu Grigorovici” – Grupul de lucrări: Studii privind straturile subţiri pentru aplicaţii în domeniul celulelor fotovoltaice, Autor: Marcela Socol

 

ŞTIINŢE CHIMICE

 

Premiul „Costin D. Neniţescu” – Nu se acordă
Premiul „I. G. Murgulescu” – Nu se acordă
Premiul „Gheorghe Spacu” – Nu se acordă
Premiul „Nicolae Teclu” – a) Grupul de lucrări: Compozite polimerice miez/multistrat polielectrolitic pentru îndepărtarea unor poluanţi din ape contaminate, Autor: Florin Bucătariu
b) Grupul de lucrări: Catalizatori heterogeni cu aplicaţii catalitice şi fotocatalitice, Autori: Florentina Neaţu, Ştefan Neaţu şi Mihaela‑Mirela Trandafir
Premiul „Cristofor I. Simionescu” – Grupul de lucrări: Formulări pe bază de polimeri pentru eliberare controlată de medicamente, Autor: Daniela Ailincăi

 

ŞTIINŢE BIOLOGICE

 

Premiul „Emil Racoviţă” – Suită de 7 lucrări (2017‑2020) cu tema Biologia sistemică a îmbătrânirii,
Autor: Robi Marcel Tăcutu
Premiul „Grigore Antipa” – Grup de 8 lucrări (2014‑2020) în domeniul Platformele Celulare Biosenzoristice, Autor: Mihaela Gheorghiu
Premiul „Nicolae Simionescu” – Suită de 22 lucrări (2015‑2020): Un concept unitar pe baza studiilor celulelor retinale ganglionare (CRG), neuronii care transmit informaţia vizuală de la ochi la creier, Autor: Tudor Constantin Badea
Premiul „Emanoil Teodorescu” – Nu se acordă

 

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

 

Premiul „Grigore Cobălcescu” – a) Lucrarea: Early Pleistocene freshwater fishes of Copăceni (Dacian Basin, southern Romania), Autori: Ştefan Vasile, Oleksandr Kovalchuk (Ucraina), Alexandru Petculescu, Marton Venczel; b) Lucrarea: Microaerophilic Fe‑oxidizinc micro‑organisms in Middle Jurassic ferruginous stromatolites and the paleoenvironmental context of their formation (Southern Carpatians, Romania), Autori: Mihaela Grădinaru, Iuliana Lazăr*, Mihai Ducea*/**, Lucian Petrescu*
Premiul „Ludovic Mrazec” – Lucrarea: Rare earth element (REE) enrichment of the late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) throught diagenetic uptake, Autori: Ion Francovschi, Eugen Grădinaru*, Relu‑Dumitru Roban*, Mihai Ducea*/**, Valerian Ciobotaru (Republica Moldova), Leonid Shumlyanskyy (Ucraina/Australia)
Premiul „Gheorghe Munteanu‑Murgoci” – Lucrarea: Capcane subtile în sistemele petroliere din România, Autor: Doru Cătălin Morariu
Premiul „Ştefan Hepites” – Nu se acordă
Premiul „Simion Mehedinţi” – a) Lucrarea: Relieful din Depresiunea Transilvaniei, Autor: Gheorghe Roşian; b) Lucrarea: Vulnerabilitatea aşezărilor umane şi riscurilor sociale în Depresiunea Petroşani, Autor: Andra Maria Costache

 

VIII. ŞTIINŢE tehnice

 

Premiul „Aurel Vlaicu” – Grupul de lucrări: Caracterizarea structurării induse magnetic la scară nanometrică în ferofluide prin metode optice, Autori: Vlad‑Mircea Socoliuc şi Lorin‑Bogdan Popescu
Premiul „Traian Vuia” – Grupul de lucrări: Roboţi paraleli inovativi pentru aplicaţii medicale (”Innovation in medical parallel robots”), Autori: Doina‑Liana Pîslă, Nicolae Plitea şi Liviu‑Călin Vaida
Premiul „Henri Coandă” – a) Grupul de lucrări: Maşini electrice pentru aplicaţii cu viteză variabilă: proiectare şi control, Autori: Ileana Torac, Mihaela‑Codruţa Paicu (Ancuţi), Ana‑Adela Popa şi Andy‑Sorin Isfănuţi; b) Cartea: Computational modeling in biomedical engineering and medical physics, Autori: Alexandru Mihail Morega*/**, Mihaela Morega şi Alin‑Alexandru Dobre
Premiul „Constantin Budeanu” – Cartea: Advanced electric drives – an UPT selection, Autori: Sorin Muşuroi, Cristian‑Vasile Lascu şi Nicola‑Valeriu Olarescu
Premiul „Anghel Saligny” – Tratatul: FUNDAŢII, vol. 3: Structuri de sprijin în ingineria geotehnică,
Autori: Anghel Stanciu* şi Florian Roman
Premiul „Petre Sergescu” (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Cartea: I.A.R. Industria Aeronautică Română, 1925‑1948, Autori: Horia‑Gabriel Stoica şi Radu‑Dan Antoniu

 

ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

 

Premiul „Ion Ionescu de la Brad” – agricultură, economie, botanică – Lucrarea: Evaluation of single nucleotide polymorphisms identified through the use of SNP assay in Romanian and Chinese Holstein and Simmental cattle breeds, Autori: Daniela Elena Ilie, Yahui Gao (China), Ioana Nicolae*, Dongxiao Sun (China), Junya Li (China), Bo Han (China) şi Dinu Gavojdian
Premiul „Traian Săvulescu” – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului – Lucrarea: Removal of bacteria, viruses, and other microbial entities by means of nanoparticles, Autori: Dan Cristian Vodnar, Laura Cot (Mitrea), Lavinia Florina Mureşan (Călinoiu), Katalin Szabo şi Bianca Eugenia Ştefănescu (Vodnar)
Premiul „Marin Drăcea” – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie – Lucrarea: A generalized nonlinear mixed‑effects height–diameter model for Norway spruce in mixed‑uneven aged stands, Autori: Albert Ciceu, Juan Garcia‑Duro (Spania), Ioan Seceleanu*, şi Ovidiu Badea**
Premiul „Gheorghe Ionescu‑Şişeşti” – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie – Lucrarea: Model of color parameters variation and correction in relation to ”Time‑View” image acquisition effects in wheat crop, Autori: Florin Sala*, Costin Alin Popescu*, Mihai Valentin Herbei* şi Ioan‑Ciprian Rujescu

 

ŞTIINŢE Medicale

 

Premiul „Iuliu Haţieganu” – a) Lucrarea: Momente de început ale stomatologiei clujene: Oameni şi Fapte (1919‑1948), Autori: Alexandru‑Horaţiu Rotar şi Alexandru Rotar; b) Lucrarea: Infarctul intestinal, Coordonatori: Constantin Ciuce* şi Ionuţ‑Isaia Jeican
Premiul „Daniel Danielopolu” – Lucrarea: File din Istoria Medicinei Româneşti, Coordonatori: Victor Voicu**, Irinel Popescu** şi Eugen Târcoveanu
Premiul „Gheorghe Marinescu” – Nu se acordă
Premiul „Victor Babeş” – Nu se acordă
Premiul „Constantin I. Parhon” – Nu se acordă
Premiul „Ştefan S. Nicolau” – Lucrarea: Pandemia Covid‑19 în România. Aspecte Clinice şi Epidemiologice, Coordonatori: Victor Voicu**, Costin Cernescu**, Irinel Popescu** şi Şerban‑Ion Bubenek‑Turconi

 

ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE
Ştiinţe economice

 

Premiul „Petre S. Aurelian” – Lucrarea: Monografie statistică a Academiei de Studii Economice Bucureşti. 100 de promoţii de absolvenţi (vol. I‑II), Autori: Nicolae Istudor, Emilia Gogu, Alexandru Isaic‑Maniu, Dumitru Miron* şi Ion Vorovenci
Premiul „Virgil Madgearu” – Lucrarea: Transporturile în spaţiul istoric românesc, Autori: Frantz‑Daniel Fistung şi Teodor Popescu
Premiul „Victor Slăvescu” – Lucrarea: The Sustainable Development Theory: A Critical Approach (vol. I‑II), Autori: Ion Pohoaţă*, Delia Elena Diaconaşu şi Vladimir Mihai Crupenschi
Premiul „Nicolas Georgescu Roegen” – Lucrarea: Sustenabilitate economică şi justiţie socială, Autori: Emil Dinga şi Gabriela‑Mariana Ionescu

 

Sociologie

 

Premiul „Dimitrie Gusti” – Nu se acordă
Premiul „Henri H. Stahl” – Lucrarea: Social Conflict and the Making of a Globalized Place at Roşia Montană, Autor: Filip‑Mihai Alexandrescu

 

Ştiinţe Juridice

 

Premiul „Nicolae Titulescu” – Nu se acordă
Premiul „Simion Bărnuţiu” – Lucrarea: Garanţii civile, Autor: Radu‑Alexandru Rizoiu
Premiul „Andrei Rădulescu” – Nu se acordă

 

XII. filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

 

Premiul „Constantin Rădulescu‑Motru” – Nu se acordă
Premiul „Mircea Florian” – Lucrarea: Intuiţionismul matematic. Interpretări filosofice, Autor: Viorel Vizureanu
Premiul „Ion Petrovici” – Lucrarea: Socrate în blugi sau filosofia pentru adolescenţi, Autor: Mihai‑Laurenţiu Staicu
Premiul „Vasile Conta” – Nu se acordă
Premiul „Dumitru Stăniloaie” – a) Lucrarea: Emoţii, afecte şi sentimente în istorie, Autor: Pr. Emanoil Băbuş; b) Lucrarea: La structure ontologique‑communionnelle de la personne. Aux sources théologiques et philosophiques du père Dumitru Stăniloae.
Autor: Costin‑Ciprian Apintilesei

 

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

 

Creaţie muzicală
Premiul „George Enescu” – Lucrarea: Themes / Anthemes pentru orchestră, Compozitor: Gabriel‑Vicenţiu Almaşi

Muzicologie
Premiul „Ciprian Porumbescu” – Nu se acordă

Istoria artei
Premiul „George Oprescu” – Lucrarea: Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească, Autori: Ioan Simion Pop‑Curşeu şi Ştefana Pop‑Curşeu

Artă plastică
Premiul „Ion Andreescu” – a) Lucrarea: Proiectul Manifest pentru natură (Expoziţiile Arte Laguna – Veneţia; Salonul Naţional de sticlă – Galeriile „Simeza”; Salonul Naţional de Artă – Galeria Senat; Bienalele Internaţionale de Artă Contemporană – Buzău, Bârlad), Artist plastic: Mihăiţă Ţopescu; b) Lucrarea: Expoziţia Descânt (Muzeul Naţional al Literaturii Române), Artist plastic: Marcel Lupşe

Etnografie şi folclor
Premiul „Simion Florea Marian” – Lucrarea: Portul popular din Câmpia Munteniei în colecţiile Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Autori: Georgeta Stoica*/**, Paulina Popoiu şi Georgiana Onoiu

Creaţie arhitectonică
Premiul „Duiliu Marcu” – Lucrarea: Ansamblul Dacia One (proiectat în 2020), Autor: Arh. Adrian‑Emilian Zerva

Artele spectacolului
Premiul „Aristizza Romanescu” – a) Filmul: Malmkrog, Regizor: Emilian‑Cristian Puiu, b) Lucrările: Ciclul Rezistenţa prin teatru (producţii ale Teatrului „Act”, difuzate online în 2020, regia Alexandru Dabija); Rosto (montat în 2020, cu premiera în 2021, regia Alexandru Dabija), Actor: Marcel Iureş

 

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

Premiul „Grigore Moisil” – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Ştiinţe matematice), Monografia: Foundations of Finitely Supported Structures: A set Theoretical Viewpoint
Grup de 3 lucrări: Fixed Point Results for Finitely Supported Algebraic Structures; Uniformly Supported Sets and Fixed Points Properties; Relaxing the Fraenkel – Mostowski Set Theory, Autor: Andrei Alexandru
Premiul „Mihai Drăgănescu” – Monografiile: Intelligent Decision Support Systems – A Journey to Smarter Healthcare, Artificial Intelligence in Cancer: Diagnostic to Tailored Treatment, Autor: Smaranda Belciug
Premiul „Tudor Tănăsescu” – Nu se acordă
Premiul „Gheorghe Cartianu” – Nu se acordă

* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Este membru al Academiei Române

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button