Educație

Dansul – limbajul universal al emoţiilor

Arta a fost dintotdeauna modalitatea de a transmite valori şi bune practici de exprimare a emoţiilor prin imagini, sunete, mişcări corporale şi alte elemente ale culturii imateriale. Fiecare artefact material sau spiritual este o capsulă a timpului în care a fost creat şi aduce date valoroase despre gândirea umană, tradiţiile care au guvernat viaţa socială şi au hrănit spiritual în diverse perioade istorice. În contemporaneitate, valori precum dezvoltarea potenţialului uman şi creşterea calităţii vieţii se reflectă în colaborări între statele membre ale Uniunii Europene pe teme artistice.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), care gestionează în România programul Erasmus+ al Uniunii Europene, finanţează de ani buni proiecte europene pe teme diverse de educaţie, prin care pune în legătură instituţii de învăţământ din ţările partenere.

Începând din decembrie 2020, Liceul de Coregrafie Floria Capsali din Bucureşti derulează un astfel de proiect, intitulat „Teachers for SwanZ”, un parteneriat strategic cofinanţat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, desfăşurat în parteneriat cu entităţi publice şi private din România, Austria şi Bulgaria. Acest proiect a reuşit să aducă împreună cadre didactice şi elevi cu vârste cuprinse între 13‑16 ani, dornici să înveţe şi să descopere lucruri noi despre sine şi despre ceilalţi participanţi. Denumirea porneşte de la termenul „swan” care desemnează „lebădă” în limba engleză şi îl corelează cu ideea pe care o dezvoltă parteneriatul, aceea de coregrafie, fiind o trimitere culturală la capodopera „Lacul lebedelor”. Alăturarea literei „Z” la titlu indică simbolul generaţiei căreia i se adresează proiectul, generaţia Z, care reprezintă adolescenţii ce s‑au născut „utilizând internetul” şi au crescut folosind tehnologia modernă: IPhone şi aplicaţiile sociale de tipul Instagram, Facebook, Tik‑Tok. Aceasta i‑a dezvoltat diferit cognitiv faţă de generaţiile anterioare, făcându‑i mai rapizi în reacţii, mai încrezători în sine şi cu un simţ practic mai ridicat.

Proiectul a pornit de la ideea schimbului de experienţă dintre cadrele didactice care predau coregrafie atât în mediul şcolar de stat, cât şi în cel privat şi a reunit instituţii din trei state europene: Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din Bucureşti, Uniunea Elenă din România, Şcoala Naţională de Arte „Prof. Vesselin Stoyanov” din Ruse (Bulgaria) şi compania „Ballet with Laura – Attitude Studios” din Viena (Austria). Activităţile au fost gândite în mai multe direcţii: schimb de experienţă între profesori, colaborarea elevilor în realizarea unor activităţi comune de coregrafie, schimb cultural între instituţii, derularea unor module de optimizare a inteligenţei emoţionale şi realizarea unor materiale online de suport atât pentru orele de dans, cât şi pentru profesorii de cultură generală care predau la clase vocaţionale de coregrafie.

Finalitatea proiectului este transferul de cunoştinţe şi competenţe formate prin proiect în spaţiul instituţional şi în comunităţi. În acest sens, au fost realizate trei întâlniri între parteneri în locaţiile insituţiilor participante. Prima mobilitate s‑a desfăşurat în Bucureşti în luna mai 2022 şi a reunit elevi şi profesori din cele trei state. Activităţile gândite s‑au orientat spre identificarea unor strategii de lucru în domeniul coregrafic prin colaborarea profesorilor participanţi. Workshopurile au fost experienţe formative de împărtăşire a practicilor şi de învăţare a unor tehnici noi pentru mulţi dintre dascălii prezenţi. Materialele rezultate au constituit resurse esenţiale pentru crearea manualului de lucru pentru profesori, care este unul dintre produsele valoroase ale proiectului. Pe de altă parte, elevii au participat la workshopuri de dans, unde au învăţat elemente coregrafice noi pe care, la sfârşit, le‑au montat singuri în mini‑spectacole prin care au făcut transferul de cunoştine şi competenţe formate prin activităţi. Pentru adolescenţii din cele trei state, această experienţă a avut, pe lângă valoarea tehnică a elementelor coregrafice noi, o importanţă relevantă în creşterea încrederii în sine, pe de o parte, cât şi o deschidere către universul cultural european, pe de alta.

A doua mobilitate a avut loc la Ruse, la sfârşitul lunii mai 2022, şi a organizat activităţi în două direcţii: workshopuri adresate profesorilor despre metodele de predare, importanţa educaţiei în viaţa elevului, psihologia predării, înţelegerea şi acceptarea problemelor cu care elevii se pot confrunta. Elevii din cele trei ţări au participat la workshopuri de dans, unde au învăţat unii de la alţii dansuri tradiţionale, apoi au combinat elemente coregrafice din cele trei culturi şi, sub îndrumarea profesorilor, au făcut un flashmob în piaţa centrală. Pentru elevii participanţi, experienţa din Ruse a fost totodată o comunicare interculturală valoroasă, prin care au avut ocazia să se familiarizeze cu ideea multiculturalismului, şi o colaborare coregrafică fructuoasă, prin care au reuşit să transfere competenţele formate prin educaţia şcolară în spaţiul nonformal, realizând astfel o minunată punte între şcoală şi viaţă.

Ultima întâlnire de proiect s‑a desfăşurat la Viena în luna iulie 2022 şi a inclus workshopuri destinate profesorilor pe temele: optimizarea inteligenţei emoţionale, marketingul personal şi psihologia comunicării dintre profesori şi elevi. Exerciţiile şi tehnicile lucrate în cele patru zile de activităţi au reuşit să ofere modele validate de lucru la clasă cu elevii, de cunoaştere a psihologiei generaţiei Z şi de comunicare eficientă cu ei. Fiecare profesor participant a plecat acasă cu un acţional didactic actualizat cu noutăţile prezentate, iar materialele de suport online gândite ca produs al proiectului vor constitui un adevărat think‑tank pentru cei interesaţi să îşi optimizeze stilul didactic şi să se dezvolte personal.

În finalul acestei experienţe europene productive, fiecare instituţie parteneră a devenit mai bogată cultural şi profesional: Liceul de Coregrafie şi‑a îmbogăţit acţionalul didactic şi a dezvoltat o reţea de colaborare profesională, şcoala de artă din Ruse şi‑a completat experienţa coregrafică cu elemente din culturile partenere, compania din Viena a dezvoltat parteneriate de colaborare cu profesori din România şi Bulgaria, iar Uniunea Elenă a împărtăşit cu generozitate din dansurile tradiţionale şi a performat cu entuziasm dansurile populare ale celorlalţi parteneri. Iar pentru adolescenţii participanţi, care au fost subiecţii principali ai proiectului, impactul activităţilor a fost relevant: prieteniile noi, experienţele, călătoria în sine, dar şi amintirile pe care copiii şi le‑au făcut vor rămâne pentru mult timp. Ei au demonstrat prin scenetele şi dansurile create de ei că dansul nu are limite şi porneşte dintr‑un punct comun – prietenia şi dragostea nemărginită pe care fiecare dintre participanţi i‑o poartă.
 

■ Uniunea Elenă din România
■ Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”

Cristina Spiridon, Alina Munteanu

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button