Educație

O nouă revistă ştiinţifică a Academiei Române

Academia Română îşi îmbogăţeşte lista publicaţiilor ştiinţifice cu o nouă revistă de nivel internaţional în domeniul cercetării umaniste: „The Syriac Annals of the Romanian Academy” – SARA. „The Syriac Annals of the Romanian Academy” – SARA a fost înfiinţată în cadrul Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române, ca un periodic ştiinţific peer‑review, şi se află acum la al doilea număr, primul număr (dublu) fiind lansat pe 1 iulie 2020. Iniţiatorul şi fondatorul revistei este dr. habil. Cătălin‑Ştefan Popa, cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, dublu licenţiat în filosofie şi teologie şi doctor în teologie la Universitatea „Georg‑August” din Göttingen, Germania.

„Iniţiativa de a înfiinţa o revistă de studii siriace a pornit la nivel internaţional şi am fost susţinut de specialişti în domeniu, care m‑au sprijinit în acest demers, considerând necesară existenţa unei publicaţii academice consacrate unui patrimoniu spiritual extraordinar, pe care vrem să‑l valorificăm atât în România, cât şi la nivel internaţional”, menţiona dr. Cătălin Ştefan Popa cu prilejul lansării revistei, eveniment care a avut loc la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara, în data de 1 iulie 2020.

Iniţiativa editorială a fost asumată şi recunoscută ca un proiect inovator pentru cercetarea istorică a manuscriselor creştine orientale, aşezând, astfel, România pe harta globală a studiilor siriace. Înfiinţarea revistei răspunde preocupărilor tot mai mari pe care le manifestă cercetătorii din Europa de Est, cu deosebire cei români, faţă de textele siriace.

Cu apariţie anuală, stabilită la data de 1 iulie, revista este dedicată în primul rând publicării de articole pe teme siriace, dar, aşa cum se menţionează în ghidul pentru autori, sunt acceptate şi cercetări originale concentrate pe transferul cultural şi pe interacţiunea dintre creştinismul siriac şi cultura arabă, respectiv islam şi iudaism. Obiectivele SARA constau în facilitarea unei viziuni extinse şi construirea de noi punţi în domeniu, încurajând dialogul cultural şi propunând noi conexiuni între studiile siriace şi omoloagele lor bizantine şi sud‑est europene.

Fiind unul dintre puţinele periodice siriace în domeniu la nivel mondial şi singurul din sud‑estul Europei, SARA prezintă o viziune integrantă a studiilor creştine siriace globale şi aduce în atenţia publicului academic ediţii critice şi traduceri inedite ale unor manuscrise, analize critice şi noi abordări istoriografice, contribuind la crearea de oportunităţi pentru viitorul cercetării orientale în Europa.

SARA face parte din geneza unei traiectorii noi şi dinamice de cercetare istorică în domeniul creştinismului siriac, conceptualizată în România, dorind a contribui la salvgardarea şi tranziţia globală a patrimoniului de manuscrise siriace şi orientale, pe de o parte, şi la dezvoltarea de noi corelaţii, cât mai aplicate, între studiile siriace şi omoloagele lor bizantine şi sud‑est europene.” – dr. Cătălin Ştefan Popa.

Comitetul ştiinţific al revistei beneficiază de prezenţa unor reputaţi specialişti: Victor Spinei | Academia Română, preşedintele Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie; Sebastian Brock | Oxford University; George A. Kiraz | Institute for Advanced Study, Princeton University; Ute Possekel | Harvard University; Martin Tamcke | Georg‑August‑Universität Göttingen; Herman Teule| Katholieke Universiteit Leuven; Muriel Debié | École Pratique des Hautes Études, Paris; Pablo Argárate | Karl‑Franzens‑Universität Graz; Jakob Thekeparampil | St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Mahatma Gandhi University, Kottayam; Bogdan‑Tătaru Cazaban | Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română.

Comitetul editorial este alcătuit din: Director editorial/ Redactor‑şef – Cătălin‑Ştefan Popa, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română; Membri: Ephrem Aboud Ishac, VESTIGIA Manuscript Research Center, Karl‑Franzens‑Universität Graz / Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologna; Gabriel Rabo, Katholische Universität Eichstätt‑Ingolstadt.

Congres mondial de studii siriace la Bucureşti: 2026. Înfiinţarea în cadrul Academiei Române a revistei ştiinţifice dedicate studiilor siriace şi impulsionarea cercetării în acest domeniu au condus la decizia de a organiza viitorul congres mondial de studii siriace la Bucureşti, sub egida Academiei Române, în anul 2026. Congresul intitulat Symposium Syriacum se va afla la 14‑a ediţie şi va include şi organizarea Celei de‑a 12 Conferinţe de Studii Arabe Creştine. Comitetul revistei SARA va fi onorat să publice lucrările ştiinţifice ale conferinţei în numere speciale. Istoria acestei reuniuni ştiinţifice a început în anul 1972, iar din 1980 sub egida congresului a intrat şi conferinţa de studii arabe creştine, devenind parte integrantă a Symposium Syriacum. Parcursul congreselor siriace de la înfiinţare a fost următorul: Ediţia I: Roma (Italia), 1972, coord. Ignacio O. de Urbina; Ediţia a II‑a: Chantilly (Franţa), 1976, coord. François Graffin, Ediţia a III‑a: Goslar/ Göttingen (Germania), 1980, coord. Werner Strothmann; Ediţia a IV‑a: Groningen (Olanda), 1984, coord. Han Drijvers; Ediţia a V‑a: Louvain (Belgia), 1988, coord. Albert Van Roey; Ediţia a VI‑a: Cambridge (Marea Britanie), 1992, coord. Lionel Wickham/ Erica Hunter; Ediţia a VII‑a: Uppsala/Lund (Suedia), 1996, coord. Witold Witakowski; Ediţia a VIII‑a: Sydney (Australia), 2000, coord. Rifaat Ebied, Ediţia a IX‑a: Beirut (Liban), 2004, coord. P. E. Khalife‑Hachem; Ediţia a X‑a: Granada (Spania), 2008, coord. J. Martinez/ P. Samir Khalil; Ediţia a XI‑a: Valletta (Malta), 2012, coord. Martin R. Zammit; Ediţia a XII‑a: Roma (Italia), 2016, coord. Sabino Chialà, Ediţia a XIII‑a: Paris (Franţa), 2022, coord. Françoise Briquel‑Chatonnet / Muriel Debié, Ediţia a XIV‑a: Bucureşti (România), 2026, coord. Cătălin‑Ştefan Popa.

Biroul de comunicare al Academiei Române

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button