Istorie – Documente – Politică

Denunţarea naţiunilor

Marx a pornit la drum cu ambiţia de a identifica legea generală a dezvoltării istorice. Inspirat de dialectica hegeliană, el a stabilit, încă din Manifestul Comunist, că motorul istoriei a fost conflictul dintre clasele sociale, întreaga istorie trebuind interpretată/ reinterpretată în această cheie. Pe lupta de clasa se fundamentează întreaga teorie marxistă; lupta de clasa a fost detonatorul marilor schimbări sociale, paşnice sau violente, reformatoare sau revoluţionare. În acest fel, Marx a hotărât că identitatea tare a individului este identitatea de clasă, excluzând din teoria sa identitatea religioasă (specifică Evului Mediu) sau identitatea naţională (specifică epocii moderne). Pentru marxism naţiunea este o creaţie a epocii burgheze, exaltată după Revoluţia Franceză şi extinsă în toată Europa prin războaiele napoleoniene. În epoca medievală, identitatea religioasă prevala asupra celei etnice. Epoca Raţiunii, a cărei expresie politică a fost Revoluţia Franceză, a dus la o exaltare a naţiunilor. Rezultatul direct al incursiunilor lui Napoleon în Europa a fost crearea de naţiuni şi de identităţi naţionale, în paralel cu generalizarea relaţiilor burgheze. Ideea de naţiune este, din perspectiva marxistă, strict legată de burghezie, este un instrument al burgheziei; crearea naţiunilor a făcut parte implicită din procesul de cucerire a puterii de către burghezie. Referirile pe care Marx le face la problema naţională (situaţia Poloniei, a Irlandei sau a Indiei) au relevanţă exclusiv în măsura în care aceste naţiuni sunt supuse unei opresiuni de tip capitalist sau în măsura în care eliberarea este necesară pentru imediata subordonare a intereselor naţionale celor internaţionaliste proletare. În fine, pentru marxism, există o legătură indisolubilă între burghezie şi naţiune, cea din urmă, ca ideologie, servind interesele celei dintâi, ca şi clasa socială. Internaţionalismul proletar se opune naţionalismului burghez.

Opacitatea l‑a împiedicat pe Marx să vadă că însuşi procesul de formare a naţiunilor (profund ideologic, la rândul lui) a fost o perioadă de dezvoltare generală (economică, socială, cultural, tehnologică). Definirea şi consolidarea identităţilor naţionale s‑a făcut prin transformări sociale profunde, prin crearea de instituţii politice, economice, culturale, printr‑o creştere generală a nivelului de educaţie al naţiunilor, prin creşterea capacităţilor economice şi a nivelului de trai. Identităţile naţionale, în secolul al XIX‑lea, au intrat în conflict, conflict care a fost, la rândul său, generator de dezvoltare. Rivalitatea dintre Germania şi Marea Britanie (o contradicţie semnificativă a sfârşitului de secol XIX la nivel european) a fost un factor de dezvoltare economică, de creştere a capacităţilor industriale, în ambele ţări. Karl Kautsky a surprins, la sfârşitul secolului al XIX‑lea, declinul naţionalismului în faţa internaţionalizării produse de capitalism, întâi în plan economic, apoi şi în plan cultural. Circulaţia capitalului, comerţul internaţional, internaţionalizarea unor limbi precum engleza sau franceza (şi a culturilor lor) urma să ducă la o diminuare a puterii identităţilor naţionale şi la o uniformizare culturală. Kautsky prevedea o evoluţie spre omogenizare şi unificare internaţională faţă de care naţionalismul urma să se profileze ca o forţă reacţionară. Toată această situaţie urma să fie în beneficiul comunismului; capitalismul urma să anihileze forţa naţionalismului, uşurând victoria comunismului.

Pentru Marx naţiunea este, aşadar, o formă de alienare a individului, alături de religie (idee preluată de la Feuerbach), de subordonare faţă de o creaţie artificială, o formă de idolatrie. Acest postulat marxist a traversat cu succes secolul al XX‑lea şi face acum parte din arsenalul neomarxismului/ corectitudinii politice. Identitatea naţională a pierdut din importanţă în faţa multiculturalismului. Multiculturalismul, controlat (emigrare legală) sau nu, este o depăşire a ideii de naţiune prin coabitarea culturilor/ naţionalităţilor; această coabitare obligă la o diminuare a importanţei pe care fiecare individ o acordă identităţii lui naţionale: cu cât afirmarea identităţii naţionale este mai puternică, cu atât acest lucru este mai incorect politic, mai ales dacă vine din partea unei majorităţi etnice; diminuarea la maximum a identităţii etnice reprezintă nivelul maxim al corectitudinii politic. De asemenea, apariţia unor identităţi supranaţionale, subnationale sau particulare a dus la diminuarea identităţii naţionale; la acest lucru a contribuit semnificativ internaţionalizarea capitalului, comerţul liber internaţional, libera circulaţie a forţei de muncă, apariţia unor diaspore economice, crearea de suprastructuri economice şi politice. Parte din ideologia neomarxistă de distrugere a suprastructurii culturale a Occidentului este anihilarea naţiunilor acestuia, de fapt, cel mai important patrimoniu al Occidentului. Previzibil, se va trece la o etapă postnaţională a civilizaţiei occidentale, în care regula o vor face microidentităţile sau identităţile hibride?

■ Prozator, eseist

Mirel Taloş

Total 2 Votes
0

Mirel Taloș

Mirel Taloș s-a născut în 1973. A absolvit Liceul de matematică-fizică din Zalău în 1992. Studii de filologie hispanică și română la Universitatea București (1992-1996), încheiate cu o teză de licență despre romanul politic al lui Mario Vargas Llosa. În 1999 a absolvit și Facultatea de Științe Politice a SNSPA, cu lucrarea „Partidele politice în România postcomunistă. O analiză a partitocrației”. Din 2007 până în 2016 a fost deputat, membru al Comisiei de cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, raportor al comisiei pentru mass-media. A elaborat și susținut inițiative legislative în domeniul artelor și al mass-media. A publicat Partidele politice în tranziție (Editura Libripress, 2002) și Îndrumar în liberalismul politic (Editura Curtea Veche, 2004, cuvânt-înainte de Constantin Bălăceanu-Stolnici). A fost senior editor al publicației Cadran politic (2005-2008) și senior editor al publicației Perspective politice (2004-2007). A fost reprezentant al prim-ministrului în comisia bursei speciale Guvernul României (2005-2007). Este membru al Consiliului de conducere al Institutului de Studii Liberale, pentru care este și lector. Face parte din conducerea Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film (UARF), secțiunea „scenariu de film”.

A debutat în literatură cu trei proze scurte în revista Conta în 2012 (Uniformele blestemate, Vin tractoarele, Jido Szappan). A mai publicat proză scurtă în revistele România Literară, Contemporanul, Caiete Silvane, Convorbiri Literare şi Literatorul. A publicat romanele Colecționarul de nuduri (Editura RAO, 2018, prefață de Mircea Platon, Premiul pentru volum de debut al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul pentru volum de debut al Revistei Convorbiri Literare, Premiul pentru volum de debut al Revistei Contemporanul) și Undeva în Transilvania (Editura RAO, 2019, prefață de Nicolae Breban). A publicat scenariile de film Casa de pe fundul lacului (în volumul colectiv Utopia, Editura Eubeea, 2018) şi Forţa inocenţei (în volumul colectiv de scenarii de film Cartea cu scenarii, Editura Universitară, 2019). Este titular de rubrică la Revista Contemporanul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button