Actualități - Comunicate

The Algorithm of the Holocaust: Man‑Beast Reversibility

Academia Română a organizat lansarea volumului The Algorithm of the Holocaust: Man‑Beast Reversibility, elaborat de prof. univ. Jean‑Jacques Askenasy, membru de onoare al Academiei Române. Manifestarea a avut loc în Aula Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125 şi a fost onorată de prezenţa acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, care a rostit alocuţiunea de deschidere. La eveniment a fost invitat să participe Excelenţa Sa domnul Reuven Azar, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Israelului în România.

Personalitatea medicului Jean‑Jacques Askenasy şi proiectele sale de cercetare au fost prezentate de acad. Mircea Dumitru, vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Ioan Dumitrache, secretarul general al Academiei Române, de prof. univ. Rodica Mihaela Stănoiu, prof. univ. Constantin Sima, prof. univ. Gabriel Andreescu, prof. univ. Octavian Buda şi prof. univ. g‑ral Mihail Ionescu. Discuţiile au fost moderate de Sorin Antohi, istoric al ideilor, eseist şi scriitor.

În paginile volumului The Algorithm of the Holocaust: Man‑Beast Reversibility profesorul de neurologie Jean‑Jacques Askenasy pune în discuţie conceptul de reversibilitate mentală a naturii umane la starea de animal sălbatic, analizând circumstanţele care au determinat implicarea mai multor categorii de persoane în cel mai tragic eveniment din istoria umanităţii, Holocaustul. „Holocaustul este un fenomen repetitiv care a dovedit capacitatea oamenilor de a se ucide unii pe alţii, a stabilit apartenenţa omului la fauna din care face parte ca animal vorbitor şi a dovedit reversibilitatea mecanismului cerebral ca unitate a contradicţiei om‑bestie”, este de părere prof. Jean‑Jacques Askenasy, autorul volumului.

Volumul a apărut în 2023 în limba engleză la Editura Rao, iar prezentarea lui şi dezbaterea temelor pe care le supune analizei cititorilor s‑au desfăşurat în limba română.

 

Acad. Ioan Dumitrache: „Omul şi societatea supertehnologizată”

 

Academia Română a organizat conferinţa „Omul şi societatea supertehnologizată”, susţinută de acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române şi coordonator al Centrului Naţional pentru Cercetarea Creierului. Evenimentul a avut loc la Sala „Dalles” (Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 18) şi se înscrie în ciclul manifestărilor cu public organizate lunar de Fundaţia Culturală Dalles a Academiei Române.

În cadrul conferinţei academicianul Ioan Dumitrache a prezentat unele aspecte privind tehnologia informaţiei, relaţia dintre inteligenţa artificială şi om, colaborarea între oameni şi maşini, între maşini şi maşini, învăţarea automată. Subiectul central îl constituie o analiză a calităţii vieţii actuale a oamenilor, stimulată de prezenţa robotului ca ajutor al omului, fără a‑l pune vreodată în pericol. Acad. Ioan Dumitrache susţine ideea că evoluţia omului ca fiinţă inteligentă, privită din punctul de vedere al capacităţilor de dezvoltare a cunoaşterii, al autoperfecţionării, dar şi al punerii în practică a teoriilor din domeniile ştiinţei şi tehnologiei, evidenţiază complexitatea şi provocările ultimelor etape ale revoluţiei industriale din societatea hiperconectată.

„Ştiinţa şi tehnologia s‑au dezvoltat într‑un proces de spirală, pe parcursul celor patru revoluţii tehnologice, bazate pe descoperiri din domeniul utilizării puterii apei şi a aburului, al motorului cu ardere internă şi al electricităţii, al electronicii şi calculatoarelor, până la automatizare, la integrarea calculatoarelor cu obiectele fizice prin reţele de senzori şi elemente de execuţie, la dezvoltarea sistemelor inteligente cu autonomie ridicată, la internet”, explică academicianul Ioan Dumitrache.

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiilor, descoperirile din secolul al XX‑lea au în continuare efecte majore asupra umanităţii şi conduc către o lume globalizată. Creşterea nivelului de educaţie şi a cercetărilor ştiinţifice a dus la dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiilor. Cele două componente sunt rezultatul evoluţiei ştiinţelor fundamentale, prin care sunt evidenţiate noi principii şi fenomene, cât şi al ştiinţelor aplicate. Toate acestea au impact major asupra calităţii vieţii.

Academician Ioan Dumitrache. Licenţiat al Facultăţii de Energetică a Institutului Politehnic din Bucureşti, cadru didactic imediat după absolvirea facultăţii la Catedra de Automatică. A obţinut titlul de doctor inginer în Automatică în anul 1970, cu teza Contribuţii la sinteza sistemelor şi circuitelor fluidice numerice. În acelaşi an obţine o bursă Fullbright la Centrul pentru Ştiinţa Sistemelor de la Oklahoma State University. A participat la programe de specializare în S.U.A., Germania şi Franţa. Din 1982 este profesor universitar, iar din 1987 conducător de doctorat în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, în specialitatea Sisteme Automate. În anul 2017 a fost ales membru titular al Academiei Române (membru corespondent în 2003). Membru în Comitetul Tehnic IFAC – Componente şi Instrumente, în anul 2008 a fost ales vicepreşedinte, iar din 2011 este preşedintele Comitetului Tehnic TC‑4.1, IFAC – Components and Techniques for Control. Preşedinte al Societăţii Române pentru Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT). În 1994 înfiinţează Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (CPRU), fiind director al acestui centru de la înfiinţare până în prezent. În perioada 1994‑1998 a fost vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Universităţi (CNCSU), iar între 1998 şi 2011 a fost preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS). Vicepreşedinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare al Ministerului Cercetării (2000‑ 2011). A fost reprezentant al României în grupul guvernatorilor (Board of Gouvernes) JRC, în perioada 2005‑2012, şi membru în Consiliul de Coordonare (Governing Council) al Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă (ESF), în perioada 2002‑2011.

Membru în comitetele internaţionale de program la peste 100 manifestări ştiinţifice, organizate sub egida IFAC şi IEEE. A organizat mai multe manifestări ştiinţifice IFAC în România; în calitate de coordonator şi/sau membru al echipei, a organizat Conferinţa Internaţională de Automatică şi Calculatoare (Control Systems and Computer Science – CSCS), ajunsă la a 23‑a ediţie. A participat, în calitate de director sau de membru în echipe de cercetare, în peste 100 de proiecte ştiinţifice, naţionale şi internaţionale. Direcţii de cercetare: conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere în timp real a sistemelor complexe; dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza şi proiectarea sistemelor dinamice; modelarea şi interpretarea sistemică a proceselor biologice şi elaborarea de structuri şi algoritmi de conducere a bioproceselor; tehnici inteligente şi arhitecturi hibride pentru conducerea proceselor; sisteme autonome hibride de conducere.

Este autor a peste 40 de cărţi şi monografii, în diferite domenii din inginerie: conducerea inteligentă a roboţilor, conducerea numerică a proceselor, optimizarea proceselor, ingineria reglării automate, automatizări electronice, sisteme inteligente de conducere. A publicat peste 300 lucrări ştiinţifice în jurnale şi reviste ştiinţifice, cât şi în volume ale unor conferinţe internaţionale de specialitate. Este editorul a peste 24 volume, publicate la edituri naţionale şi internaţionale, în domeniile automatică şi tehnologia informaţiei.

Biroul de comunicare al Academiei Române

 

Societăţile şi instituţiile lor

 

Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române Filiala Cluj‑Napoca şi Centrul de Studiere a Populaţiei al Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca a organizat conferinţa internaţională Societăţile şi instituţiile lor. Aspecte metodologice şi abordări istoriografice, eveniment înscris în programul Zilelor Academice Clujene – ediţia a XXXVI‑a. Deschiderea oficială a manifestării ştiinţifice a avut loc în incinta Hotelului Radisson Blu, str. Aleea Stadionului, nr. 1, Cluj‑Napoca. În cadrul deschiderii oficiale au adresat alocuţiuni de salut acad. Doru Pamfil, preşedintele Filialei Cluj‑Napoca a Academiei Române, şi prof. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie „George Bariţiu”.

Cu prilejul acestei manifestări, Institutul de Istorie „George Bariţiu” a oferit titlul Meritul Cultural maestrului Vladimir Beşleagă, eseist, jurnalist, prozator, scriitor şi traducător din Republica Moldova. Tot în cadrul ceremoniei de deschidere, au primit titlul de Membru de onoare al Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române: prof. emerit Antoinette Fauve‑Chamoux, École des Hautes Études de Sciences Sociales, Paris, cercetătorul dr. Peter Urbanitsch, Academia Austriacă de Ştiinţe, prof. univ. Cristina Pocol, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj, prof. Maria Riţiu, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj‑Napoca, şi ing. Alina Pop, vicepreşedinte al Clubului Francofon de Afaceri şi director de operaţiuni al Foundever România.

Evenimentul a fost onorat de prezenţa ÎPS. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, membru de onoare al Academiei Române, a PS. Benedict Bistriţeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Feleacului şi Clujului şi a prof. univ. dr. Cornel Cătoi, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj‑Napoca, precum şi a altor personalităţi ale vieţii publice din Cluj‑Napoca.

Conferinţa a cuprins 9 secţiuni de specialitate, precum şi 6 mese rotunde cu caracter tematic. În cadrul secţiunilor şi meselor rotunde au participat un număr de 124 de specialişti şi cercetători din ţară şi străinătate. Eveniment cu tradiţie ce se desfăşoară sub egida Zilelor Academice Clujene, conferinţa Societăţile şi instituţiile lor. Aspecte metodologice şi abordări istoriografice îşi propune să pună în dezbatere aspecte legate de investigarea evoluţiei a ceea ce au însemnat instituţiile şi creatorii lor, din Evul Mediu până în contemporaneitate. Au fost puse în lumină metodologii actuale de cercetare a istoriei instituţiilor, evidenţiind raportul dintre ele şi ambientul social în care au performat.

Biroul de Relaţii Publice al Academiei Române Filiala Cluj‑Napoca

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button