Românii de pretutindeni

Roxana Bulz: O noua traducere din opera blagiană la Viena

Corespondenţă de la Viena

La invitaţia Centrului Cultural Ro­mân din Viena şi a Societăţii româno-austriece a avut loc în incinta Institutului Cultural Român din Viena, Argentinierstraße 39, 1040 Viena prezentarea de carte Lucian Blaga: Das Experiment und der mathematische Geist Experimentul şi spiritul matematic, tradusă din limba română de către Prof. Dr. Rainer Schubert şi apărută la editura new academic press, Viena 2017. Astfel, au fost traduse conform propriului testament al lui Blaga din 1959, Trilogia cunoaşterii, precum şi celălalte două scrieri aparţinând aceluiaşi sistem filosofic blagian Despre conştiinţa filosofică şi Experimentul şi spiritul matematic, aceste traduceri fiind favorabile în vederea publicării şi promovării filosofiei blagiene în spaţiul german.

Blaga analizează evoluţia ştiinţelor exacte de-⁠a lungul a două mari etape: aristotelică, în care se regăseşte şi Teoria Culorilor a lui Goethe, precum şi cea galileo-⁠newtoniană, reliefând în ambele şi implicaţiile metafizice ale acestora.


Poemul lunii de Lucian Blaga
În lan

De prea mult aur crapă boabele de grâu.
Ici-colo stropi de mac şi-n lan o fată
cu gene lungi ca spicele de orz.
Ea strânge cu privirea snopii de senin
al cerului şi cântă.

Eu zac în umbra unor maci,
fără dorinţi, fără mustrări, fără căinţi
şi fără-ndemnuri, numai trup şi numai lut.
Ea cântă şi eu ascult.
Pe buzele ei calde mi se naşte sufletul.


Caracterul şi metodele matematice ale acestor modele filosofice redactate de Blaga în editarea postumă menţionată mai sus, s-⁠au propagat deja cu mult timp în urmă în diverse domenii ştiinţifice. Traducătorul precizează, relatând din proprie experienţă cât de multă matematică trebuie să înveţe astăzi un student la psihologie, spre exemplu.

Deşi textul lui Blaga are o vechime de peste jumătate de secol, acesta trebuie considerat o operă de actualitate. Experimentul şi spiritul matematic constituie bazele lumii noastre ştiinţifice. Pe parcursul prezentării, invitaţii au ascultat fragmente atât din carte, cât şi din traducerea acesteia.

În continuare a vorbit teoreticianul şi filosoful, actualmente în pensie, prof.univ.dr. Stephan Haltmayer, în legătură cu precizările filosofice ale lui Blaga, despre un alt filosof de origine română, şi anume Imre Toth, care după Vittorio Hösle, este cel mai important istoric şi matematician al sec. XX. Imre Toth a activat la catedra universitară din Bucureşti, după care a trăit în Germania şi Paris. Discursul lui Haltmayer a făcut referire la Geometria neeuclidiană la Aristoteles după Imre Toth. Haltmayer ţine cont în prezentarea pe care o face de punctele esenţiale ale evoluţiei istorice privind geometria neeuclidiană. Astfel, se poate preciza că relaţia lui Aristotel, joacă un rol important atât în teoriile lui Lucian Blaga şi Imre Toth, cât şi în matematica modernă.

Cartea a apărut cu sprijinul Centrului Naţional al Cărţii România şi cu ajutorul programului Translation and Publication Support al Institutului Cultural Român din Viena.

Traducătorul Rainer Schubert, născut în anul 1948, promovează Secţia de Filosofie a Universitătii din Viena, a fost conducător al Forumului Cultural Austriac în Bucureşti pentru o lungă perioadă de timp, apoi a predat Filosofie la catedra Universitătii Babeş-⁠Bolyai din Cluj-Napoca. În prezent, Rainer Schubert este profesor la Facultatea de Filosofie şi Teologie Benedikt al XVI in Heiligenkreuz (NÖ). De asemenea, acesta este autorul a nenumărate cărti despre tehnică, cultură şi filosofie. De multă vreme, Schubert se preocupă cu filosofia lui Blaga, şi cu excepţia cărţii apărute acum, el a tradus şi celelalte cărţi ale Trilogiei cunoaşterii, în limba germană. Prof. Schubert este convins, că Lucian Blaga mai are multe de spus, îndeosebi în filosofia spaţiului german.

Coreferentul, Stephan Haltemayer, născut în 1933, este habilitat în întreg domeniul de filosofie şi a fost mulţi ani profesor la Universitatea din Viena, atât în domeniul filosofic, cât şi în cel ştiinţific, teoretic şi de explorare. Activitatea lui pedagogică şi publicaţiile acestuia pun accentul pe Grecia antică.

Cu aceasta ocazie, transmitem mulţumiri Centrului Cultural Român din Viena şi Societăţii româno-⁠austriece care au oferit sprijin şi susţinere în vederea realizării acestui eveniment. Secretarul General al Societăţii româno-⁠austriece, Mag. Lukas Vosicky, şi-⁠a exprimat speranţa apariţiei şi altor traduceri din opera lui Blaga la editura new academic press din Viena.

Viaţa şi opera timişoreanului internaţional Franz Xaver Kappus

Walter Engel a vorbit la Viena despre viaţa şi opera unei mari personalităţi literare din spaţiul româno-austriac, Franz Xaver Kappus. Interpretări la pian au completat atmosfera, oferind oaspeţilor o delectare culturală deosebită.

Iubitorii de cultură şi lectură s-⁠au delectat din nou în cadrul unei acţiuni literare, care a avut loc în sala festivă a Muzeului districtul 07. Josefstadt.

Organizat de către Uniunea Şvabilor din Banat în colaborare cu Societatea româno-autriacă şi cu sprijinul departamentului de cultură a districtului 07, a asociaţiei HORA, a asociaţiei UNIREA cu misiune de radio pentru românii (nu numai din Austria), precum şi a fundaţiei „Altösterreicher”, evenimentul l-⁠a avut ca invitat de onoare, pe criticul şi istoricul literar, precum şi autor de ample studii literare, Walter Engel.

Născut în anul 1942, Engel a urmat Secţia de germană-⁠română a Universitătii de Vest din Timişoara, unde până în anul 1980 şi-⁠a desfăşurat activitatea didactică la catedra acestei universităţi. În anul 1980 emigrează în Germania, promovează la Universitatea din Heidelberg, după care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii Universitare din Heidelberg şi Frankfurt am Main (1984-⁠1987), apoi ocupă funcţia de director al fundaţiei Gerhart-Hauptmann-Haus din Düsseldorf (1988-2006). De-⁠a lungul carierei sale, autorul a scris diverse publicaţii, studii şi eseuri despre literatura româno-germană, fiind astfel mereu alături de Timişoara şi de personalităţile literare ale locului, organizând şi participând mereu la acţiuni în această direcţie.

La evenimentul care a avut loc pe data de 1 iunie, la Viena, autorul a vorbit despre Timişoreanul Franz Xaver Kappus (1883-⁠1966).

Kappus a fost un ofiţer austriac, jurnalist şi scriitor in limba germană, originar din Banat.

Între anii 1903 şi 1908, în timp ce era cadet la şcoala militară din Wiener Neustadt, Kappus i-⁠a trimis primele sale creaţii literare poetului Rainer Maria Rilke, care a fost elev al aceleiaşi şcoli militare, deschizându-⁠şi astfel poarta către lumea literară. Scrisorile lui Kappus către Rilke nu se mai păstrează. În schimb s-⁠au păstrat răspunsurile lui Rilke, care au fost publicate în anul 1929, sub titlul Briefe an einen jungen Dichter (Scrisori către un tânăr poet).Astfel primele sale creaţii literare au avut influenţă expresionistă.

Se pot observa amprente expresioniste îndeosebi în prima parte a carierei sale literare, când acesta a fost ofiţer austriac în Primul Razboi mondial, după care şi-⁠a continuat activitatea literară la ziarul Belgrader Nachrichten (Ştirile Belgrădene). În 1918 a fost decorat cu gradul de ofiţer, desfăşurându-⁠şi mai apoi activitatea în Biroul Literar al Ministerului de Război.

Pe locurile natale, Kappus a publicat multe povestiri, schiţe şi romane, iar în anul 1921 a apărut una dintre cele mai importante opere ale sale, nuvela Die Peitsche im Antlitz (Biciul în obraz). Nemaisuportând însă atmosfera din Timişoara natală, autorul s-⁠a stabilit în anul 1925 la Berlin unde a continuat sa publice romane şi alte scrieri, bucurându-⁠se de un mare success.

Kappus a făcut, aşadar, o frumoasă carieră scriitoricească pe filiera Timişoara-Viena-Berlin, criticând în operele sale satirice războiul cu toate aparenţele sale.

Walter Engel a prezentat în cadrul acestei acţiuni una din primele sale opere, Das Frühwerk von Franz Xaver Kappus.

Evenimentul a fost deschis de către poetul şi scriitorul, Mag. Dr. Hans Dama, preşedintele Asociaţiei Şvabilor bănăţeni din Austria şi preşedintele Societăţii româno-⁠austriece, Mag.Lukas Vosicky, au urat bun venit tuturor invitaţilor şi participaţilor la acţiune, iar prof.univ., Andreea Kolbus a moderat evenimentul.

Invitaţii au fost încântaţi la această manifestare culturală de momente muzicale, în care Remo Neusatz a interpretat la pian opere ale lui Haydn, Bach şi Schubert. Poetul şi autorul Hans Dama, Remo Neusatz, şi Josef Szarvas au dat citire unor fragmente din operele autorului Franz Xaver Kappus, realizându-⁠se astfel o atmosferă, în care literatura s-⁠a întâlnit cu momente artistice de mare valoare, oferind spectatorilor delectare culturală, în găzduirea unor puternice personalităţi ale literaturii şi culturii româno-austriece.

Total 3 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button