Istorie – Documente – Politică

Regina Maria a României. În loc de argument

Cu prilejul Centenarului Încoronării, revista Contemporanul. Ideea Europeană, care apare sub egida Academiei Române, publică două ediţii speciale, două suplimente‑eveniment, gândite, create şi aşezate în pagina realităţii sub Auspiciile Familiei Regale a României.

Primul supliment (nr. 10/ 2022 al publicaţiei noastre), dedicat Reginei Maria, cuprinde intervenţii, articole, eseuri, fragmente de studii sau marginalii, semnate de scriitori, profesori, istorici, ca, bunăoară, acad. Răzvan Theodorescu, Aura Christi, Constantin Toader, Narcis-Dorin Ion. În aceeaşi ediţie specială, găzduim, cu bucurie, fragmente din tetralogia Povestea vieţii mele, scrisă de Regina Maria şi apărută recent în condiţii grafice de excepţie la Editura Librex.

Numărul 11/ 2022 al revistei Contemporanul. Ideea Europeană găzduieşte suplimentul intitulat Centenarul Încoronării, sub ale cărui auspicii publicăm o serie de studii sau fragmente de studii, articole şi eseuri semnate de istorici, profesori universitari, cercetători şi membri ai Academiei Române (acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedintele acesteia, Narcis‑Dorin Ion, Mircea Hortopan, acad. Nicolae Noica, Ion Giurcă ş.a.), texte dedicate acestui eveniment de importanţă naţională, care face parte din topografia Marii Uniri. În cuprinsul aceluiaşi supliment sunt inserate ample fragmente din volumul Reginei Maria, intitulat Ţara pe care o iubesc, scris la îndemnul lui Nicolae Iorga, care îl şi traduce din limba engleză (una dintre cele două limbi materne ale Reginei Maria) şi are grijă să‑l publice în Neamul românesc pentru a fi distribuit soldaţilor pe front şi în spitale, în intenţia de a le face curaj. Şi această carte exemplară a apărut, în Anul Centenarului Încoronării, sub sigla Editurii Librex, fiind promovată în paginile publicaţiei noastre.

Calde mulţumiri Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei române, care a acceptat – cu deschidere şi eleganţă – să ofere Auspiciile Familiei Regale a României acestor ediţii‑eveniment. Auspicii care ne onorează şi ne obligă, în egală măsură.

Mulţumim cu căldură tuturor colaboratorilor acestor suplimente. Mulţumiri domnului Narcis‑Dorin Ion, director general al Muzeului Naţional Peleş, pentru contribuţiile substanţiale, sugestii şi iconografie. Unele dintre fotografiile inserate în cuprinsul ediţiilor noastre speciale – rare, foarte rare – sunt preluate şi reproduse din Colecţiile Bibliotecii Academiei Române, din Fototeca Muzeului Naţional Peleş şi din Arhivele Naţionale ale României. Mulţumiri domnului Ionuţ Radu, director al Editurii Librex.

Gândim, facem şi aşezăm în paginile contemporaneităţii aceste ediţii speciale – suplimente‑eveniment – în semn de profund omagiu adus marilor oameni, modele majore de neegalat, care au construit, cu dăruire, sacrificiu şi, uneori‑adeseori, cu sânge, statul român modern, recunoscut prin Tratatul de la Trianon de 16 state aliate.

Facem acest demers important în semn de adâncă recunoştinţă.

În semn de adâncă reverenţă în faţa marilor oameni care au construit România Mare.

 

Contemporanul. Ideea Europeană

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button