Istorie – Documente – Politică

Evadări manieriste şi evadări romantice (I)

Criza spirituală a Europei pe care Conciliul de la Trento (1545‑1563) a adâncit‑o la sfârşitul Renaşterii clasice care poartă numele de manierism a condus în lumea elitelor ecleziastice şi universitare, catolice şi protestante, deopotrivă, la nevoia unor evadări dintr‑o realitate marcată de războaie religioase şi de flageluri felurite, către o mult visată epocă de aur şi către icoana unei lumi utopice, mai bună şi mai aşezată, a unui locus amoenus.

În tradiţia cărturărească a unui Thomas Morus, tragicul umanist şi cancelar englez care publicase în 1516 în latină – pe linia dialogurilor platonice şi ca un ecou al descoperirilor insulare iberice ale momentului Despre statul republicii şi despre noua insulă a Utopiei, acolo unde nu există proprietate privată, nu se cunoşteau banii şi se cultiva Fiinţa Supremă, veacul al XVII‑lea înregistra plăsmuirile utopice ale dominicanului din Calabria Tommaso Campanella, autorul Cetăţii Soarelui – stat teocratic conceput ca experienţă a temniţei spaniole, pe cele ale lui Johann Valentin Andreae, care îşi imagina în 1619 o comunitate de învăţaţi locuind într‑o Christianopolis, sau ale lui Francis Bacon, baron de Verulam, cancelar al regelui englez Iacob I Stuart, autor, înainte de 1626, al unei New Atlantis neterminată, cel ce va fi rostit, primul, sintagma We Europeans.

Va fi fost acelaşi climat în care ultima piesă a lui Shakespeare, Furtuna, se desfăşura sub semnul utopiei, cu personaje precum Miranda, care vorbea despre o brave new world, precum Caliban – anagrama cuvântului nou canibal, întruchipare a principiului corporal, în faţa lui Ariel, principiul spiritual.

Pe lângă evadarea în utopie, Renaşterea târzie mai aduce o altă evadare, cea în infrareligios, în superstiţie, mai direct spus în vrăjitorie (maleficium), într‑o lume teribilă imaginată de Hieronymus Bosch, de Bruegel cel Bătrân sau de Frans Francken cel Tânăr – în 1607 se picta Sabatul vrăjitoarelor, după ce în 1584 se publicase Discovery of the witchcraft a lui Reginald Scot.

În fine, o a treia evadare a acestei epoci de criză este cea în ocultism, materializată în 1646 în faimoasa Fraternity of Freemasons din York a lui Elias Ashmole, imaginând faimosul templu ierosolimitan al regelui Solomon şi al arhitectului Hiram ca un simbol al aşa‑numitei masonerii speculative care propovăduia libertatea gândirii şi fericirea oamenilor (în 1717 apărea marea lojă de Londra şi, mai târziu, Marele Orient din Franţa, care avea să dea Revoluţiei, în 1792, deviza istorică Liberté, Egalité, Fraternité).

■ Istoric al culturii şi al artei, profesor universitar, membru al Academiei Române şi vicepreşedinte al acesteia

 

Răzvan Theodorescu

Total 1 Votes
0

Razvan Theodorescu

Răzvan Theodorescu s-a născut 22 mai 1939, București. Istoric de artă, doctor în ştiinţe istorice
Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române.  Secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene. Profesor la Universitatea de Arte. Membru titular al Academiei Române din 2000 (corespondent – 1993)

Biografie
La data de 9 februarie 1990, Răzvan Theodorescu a fost numit în funcția de președinte al Radioteleviziunii Române. A fost criticat pentru manipulările proferate de Televiziunea Română sub directoratul său, în legătură cu mineriada din iune 1990.
La 14 decembrie 2004 a fost numit în funcția de membru în Colegiul Național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.
În ianuarie 2007 a fost ales membru în două academii din sud-estul Europei: Academia Albaneză și Academia Macedoneană.
În 2008 a fost desemnat ambasador al Alianței Civilizațiilor pentru România.
Este membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR).

Lucrări publicate
Răzvan Theodorescu a publicat peste 15 lucrări de istorie, artă românească și europeană și circa 600 de articole în reviste din țară și străinătate.
Mănăstirea Dragomirna (1965); Mănăstirea Bistrița (1966); Biserica Stavropoleos (1967); Bizanțul, Balcanii și Occidentul la începuturile culturii medievale românești (Secolele X-XIV) (Editura Academiei Române, 1974); Un mileniu de artă la gurile Dunării (400-1400) (Editura Meridiane, București, 1976); Itinerarii medievale (Editura Meridiane, București, 1979); Piatra celor trei prelați (Editura Meridiane, București, 1979); Apel la istorie (Editura Sport-Turism, București, 1980); Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800) – 2 vol. (Editura Meridiane, București, 1992); Drumuri spre ieri (Editura Fundației Culturale Române, București, 1992); 900 zile de manipulare (Editura Tinerama, București, 1994); Pictura murală moldovenească din secolele XV și XVI (Editura UNESCO, București, 1995); Românii și Balcanicii în Civilizația sud-est europeană (Editura Enciclopedică, București, 1999); Puțină Istorie (Editura Fundației Culturale Române, București, 1999)

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button