Clubul Ideea Europeană

Nicolae Breban: La o aniversare

Odată cu romanul F, mai ales, dar şi cu altele, D.R. Popescu a devenit, indubitabil, unul dintre maeştrii prozei române postbelice, artist desăvârşit, profund original, al unei coloraturi expresioniste în epica amplă…

La sfârşitul anilor cincizeci ai secolului trecut, D.R. Popescu era, indubitabil, unul dintre pionii îndrăzneţi ai înnoirii prozei române. E drept, alături de câteva alte nume, precum Sorin Titel, Fănuş Neagu sau Nicolae Velea. Dar tinerelul de la Cuj, redactor al celei mai europene şi mai nonconformiste reviste – faţă de asprele comandamente sovietice – Steaua, aflate sub direcţia celui ce va deveni primul, realul dizident cultural, A.E8 N. Breban. Baconsky, era, cu siguranţă cel mai îndrăzneţ şi cel mai talentat. Avea, în curând, să producă evenimente, dacă nu chiar reale scandaluri literar-politice în epocă; în acei ani, totul se lega de politică, iar tot ce implica politica era şi provoca o înaltă cotă de risc. Se înţelege, un risc politic, mai ales.

Leul albastru şi Vânătoarea regală au fost aceste titluri ce au provocat valuri literar-⁠politice care au depăşit malurile Crişului şi au implicat şedinţe furtunoase în Capitală, conduse de cerberi încruntaţi de la CC. Apoi, au urmat volume de nuvele, precum Umbrela de soare şi altele, care l-⁠au poziţionat pe tânărul autor pe cele mai înalte locuri ale tinerilor scriitori. Loc şi poziţie, în ciuda anilor ce vor veni, şi a schimbărilor ascunse sau evidente de SpectActor-DR-popescumentalitate, care au urmat – poststalinismul, ca şi întreaga epocă comunistă au trăit, orice s-⁠ar spune, şi astfel de mişcări tectonice! – pe care DR şi le-⁠a păstrat; şi am putea spune cu deplină îndreptăţire, le-⁠a cimentat, le-⁠a sacralizat printr-⁠o fervoare neobosită a marelui său talent de prozator şi dramaturg. În ultima vreme, şi de publicist, mai exact, de eseist fabulatoriu, capabil de exerciţii ideatice surprinzătoare, cu iz ironic şi alegoric, peripluri savuroase, profund inedite în universul marelui Brit.

În anii şaizeci, apoi în şaptezeci, am fost împreună colegi şi cumva rivali, dacă două naturi profund diferite, secretând stilistic şi tematic opera fără nici o înrudire aparentă, născute din soluri culturale absolut divergente, pot rivaliza într-⁠un fel. De altfel  poate şi faptul că ne aflam ambii – D-⁠sa şi subsemnatul – în două localităţi perfect, indubitabil distincte: vorbesc de Cluj, capitala Ardealului, şi Bucureşti, cea a Valahiei, a fost poate şi a stat la originea acestei rivalităţi. Nu am intrat însă niciodată în polemică, iar în perioadele care s-⁠au succedat cumva, când eu şi apoi el am avut o oarecare influenţă literară, nu ne-⁠am grăbit, cum se întâmplă pe aici, pe plaiurile noastre, şi azi, în plină şi cam anarhică libertate socială, să ne călcăm pe bătături.

Un semn, poate, al acestei tacite şi susţinute rivalităţi amiabile a fost şi faptul că în anii nouăzeci am fost primiţi ambii, în aceeaşi zi, sub cupola Academiei Române.

Odată cu romanul F, mai ales, dar şi cu altele, D.R. Popescu a devenit, indubitabil, unul dintre maeştrii prozei române postbelice, artist desăvârşit, profund original, al unei coloraturi expresioniste în epica amplă, cu portrete şi personaje ce mătură şi însufleţesc întreg arealul contemporan, sud-⁠american, mai ales, cu o ramă multiplicată în zeci de variante, capabile de a exprima nesiguranţa şi simbolistica clătinătoare, înalt expresivă, a psihologiei şi psihologiilor contemporane. Cu siguranţă, oricâte valuri de mentalităţi culturale vor năpădi solul prozei române, noul roman, structuralism sau fel de fel de textualisme, postmodernisme, etc., nimeni şi nimic nu vor putea ignora şi nici măcar ocoli opera lui DR. Ea face parte dintr-⁠o experienţă expresivă profundă a prozei noastre, şi nu numai, o valoare ce se va adăuga panteonului încă recent românesc al romanului, o oglindă nu numai a simţirii şi a firii româneşti subcarpatice, o capacitate esenţială a noastră de a provoca misterul care ne ascunde, cum ar fi spus Lucian Blaga.

Ne bucurăm să aflăm cu noi şi alături, nu rareori, încă odată, un pion al experienţei epice autentice, reale, capabil până în ultimul ceas – în felul său, de o rară discreţie şi modestie a persoanei – să ducă povara unei biografii luptătoare în vremuri barbare şi aceea a unor obsesii fertile, esenţiale. Să suporte încă o dată, cu un zâmbet aproape timid şi, nu rareori, ironic, noul carnaval social, cu întregul său cortegiu de noi absurdităţi, crime şi ciudate barbarii. Care, încercăm încă odată să ne convingem, ţin de blestemul sau, dacă vreţi, de profeţia blestemată a acelei bijuterii lucrate şi de boierul Bazil Alecsandri, numită Mioriţa.
La mulţi ani, prietene, şi, încă odată… curaj! Şi multă, multă şi viguroasă sănătate!

Total 0 Votes
0

Nicolae Breban

Nicolae Breban, romancier, eseist, poet, dramaturg, publicist (n. 1 februarie 1934, Baia Mare), unul dintre cei mai importanţi romancieri români. Familia Breban se refugiază la Lugoj, unde tatăl scriitorului va funcţiona în cadrul Episcopiei Unite (1940-1941). Nicolae Breban îşi începe, în acest oraş bănăţean, studiile gimnaziale şi liceale. Este exmatriculat, datorită originii sale sociale „nesănătoase”, din penultima clasă a Liceului „Coriolan Brediceanu” din Lugoj. Absolvă, la fără frecvenţă, Liceul „Oltea Doamna” din Oradea (1952), după ce se angajase ca funcţionar în acest oraş. Intenţionează să se înscrie la Politehnică, fiind nevoit să intre, mai întâi, ca ucenic la fostele Uzine „23 August” din Bucureşti, unde lucrează la sudură şi strungărie, calificându-se apoi în meseria de strungar fier. Se înscrie la Facultatea de Filosofie, „măsluind actele”, după cum mărturiseşte în Confesiuni violente, fiind dat însă afară după şase luni (1953). Lecturile sale din Nietzsche şi Schopenhauer îl fac, de altfel, să devină suspect pentru decanul Athanase Joja. Devine student la germană, la Facultatea de Filologie din Cluj, pe care o abandonează după un an. Are, apoi, la insistenţele tatălui său, o tentativă de a urma dreptul (1955-1956). Debut literar în revista Viaţa studenţească (nr. 5, din mai), cu schiţa Doamna din vis (1957). Este, alături de Nichita Stanescu, unul dintre vârfurile generaţiei şaizeci.

Devine membru supleant al C.C. şi îşi dă, aflându-se la Paris, în Le monde, demisia (1971, Tezele din Iulie), în semn de protest faţă de dictatura personală a lui Ceauşescu. Romanul Bunavestire este atacat cu brutalitate: „După amânări şi tracasări prelungite datorate cenzurii comuniste, la Editura Junimea din Iaşi apare Bunavestire, roman scris între anii 1972-1974. Cartea fusese refuzată, pe rând, de Editurile Cartea Românească şi Eminescu. Acest «roman excepţional», cum fusese caracterizat cu promptitudine de către Nicolae Manolescu, «scris cu vervă, sarcastic, grotesc, stilistic inepuizabil şi original», este încununat cu Premiul Uniunii Scriitorilor. După apariţie, romanul este incriminat cu vehemenţă în plenara CC al PCR din 28-29 iunie”. Un fragment din atacul brutal la adresa romanului şi a autorului, proferat în Plenara CC al PCR de către Titus Popovici, după care de îndată au urmat atacuri în cele mai importante foi culturale şi de partid la adresa aceleiaşi capodopere brebaniene, Bunavestire, este inserat în Ediţia a IV-a a romanului (Editura Paralela 45, 2002). Acelaşi roman figurează printre primele zece romane ale secolului al XX-lea într-o anchetă iniţiată de revista Observatorul cultural (nr. 45-46, 3-15 ianuarie, 2001).

Este menţinut în marginalitate socială până în 1989, fiind unul dintre cei mai atacaţi scriitori sub dictatură.

După 1989 revine din exil, propunând megaproiecte. Astfel, publică în circa douăzeci ani, trilogia romanescă Amfitrion (1994), tetralogia epică Ziua şi noaptea, tetralogia memorialistică Sensul vieţii. Din romanele publicate menţionăm: Francisca (1965, Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române), În absenţa stăpânilor (1966), Animale bolnave (1968, „romanul anului” şi Premiul Uniunii Scriitorilor), Îngerul de ghips (1973), Bunavestire (1977), Don Juan (1981), Drumul la zid (1984), Pândă şi seducţie (1992), trilogia Amfitrion (1994), tetralogia Ziua şi noaptea, Singura cale (2011). Volume de eseuri: O utopie tangibilă (1994), Confesiuni violente (1994), Riscul în cultură (1996), Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, Fr. Nietzsche. Maxime comentate, Vinovaţi fără vină, Trădarea criticii (2009), O istorie dramatică a prezentului (2010) etc. Poezie: Elegii parisiene (1992, ed. a II-a, 2006). Teatru: Teatru (Viaţa Românească). Traduceri: Rainer Maria Rilke, Elegii duineze (2006), J.W. Goethe, Elegiile romane (2009). Memorii: tetralogia Sensul vieţii.

Romanele sale au fost traduse în suedeză, franceză, rusă, engleză, bulgară etc. Publică trei romane la prestigioasa Editură Flammarion, Paris: În absenţa stăpânilor (1983),  Bunavestire (1985), Don Juan (1991).

Din ianuarie 2009, devine membru titular al Academiei Române. Este director al revistei Contemporanul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button