Contemporanul » Articole scrise de Constantin Cubleşan

Articole scrise de Constantin Cubleşan

Constantin Cubleșan (n. 1939, Cluj). Prof. univ. dr. Conducator de doctorate in specialitatea: Istoria literaturii romane, la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Absolvent al Facultatii de Filologie a Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj Napoca, in 1959. A fost pe rand : reporter la Radio Cluj, redactor si secretar general de [...]

Un dramaturg uitat

Construcţie dramaturgică de ample dimensiuni, Pastorul saşilor (Editura Cartea Românească, Craiova, 2010), elaborată riguros, în două părţi, reprezentând două epoci istorice diferite, pe parcursul cărora evoluează şi se definesc eroi complicaţi sufleteşte şi nu mai puţin responsabili de implicaţii morale individuale ori colective, are alura unui tip de oratoriu profan, pe mai multe voci, care se susţin şi se întretaie ...

citește »

Constantin Cubleşan: Trecutul pe înţelesul tuturor

Demersul reconstituie istoria protopărinţilor românilor, urmărindu-⁠le o evoluţie prin timpii istorici şi prin cei mitologici, de la mărturiile biblice despre seminţia sciţilor trăitori pe meleagurile actualei Românii, pe o rază mult mai extinsă la vremea aceea. Sentimentul înstrăinării este trăit de către Constantin Virgil Gheorghiu cu intens dramatism în anii de după război, ca şi în toţi ceilalţi ani ai ...

citește »

Constantin Cubleşan: Caragiale în… textele non-orale

Dominante în opera lui I. L. , consideră Gelu Negrea a fi „textele non-⁠orale”, adică scrisorile, articolele de ziar, bileţelele ş.c.l. care devin adevărate personaje ce introduc şi conduc diversle intrigi, atât în piese, cât şi în scrierile epice. Cercetător constant şi sistematic al operei lui I. L. Caragiale (v. Anti-Caragiale, 2001; Dicţionarul subiectiv al personajelor lui I. L. Caragiale, ...

citește »

Constantin Cubleşan: Basarabia. Sentimental şi polemic

Scriitorul face parte dintr-⁠o generaţie literară apărută şi afirmată în anii de după cel de al Doilea Război Mondial Fără îndoială, cel mai activ scriitor basarabean în actualitatea literară românească prezent în numeroase publicaţii culturale şi literare, cu o frecvenţă debordantă, Leo Butnaru se ilustrează superlativ atât în poezie, cât şi în proză, în eseistică, în traduceri nu mai puţin ...

citește »

Constantin Cubleşan: Prozatorul câmpiei basarabene

Biserica albă este capodopera care, în pandant cu celălalt roman, Povara bunătăţii noastre, fixează în conştiinşa publică şi în memoria istoriei literare, pe unul dintre cei mai importanţi scriitori români de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cele două romane sunt complementare, în felul lor, deşi subiectele diferă aproape radical. Romanul Povara bunătăţi noastre, al lui Ion Druţă, are alură ...

citește »

Indignare. Mânie. Revoltă

Comunismul cu rele şi rele – se impune ca o carte de înalt angajament moral în actualitatea societăţii noastre actuale, o carte de excepţională combativitate şi civism, atât de necesar încă azi, după două decenii şi jumătate de la înlăturarea totalitarismului comunist în România. Între publiciştii de azi, abordând chestiuni literare şi culturale în contextul larg al actualităţii noastre sociale ...

citește »

Bastonul contelui şi cei o sută

Nu mai vorbesc de enorma plăcere a lui Gheorghe Schwartz de a povesti, de a relata, într-⁠o locvacitate (în cel mai pozitiv înţeles al cuvântului) greu de întâlnit la alţi prozatori, cu o anume sfătoşenie mucalită, cu o implicare subsidiară în subiectele multiple ale etapelor istorice parcurse. Singulară în întreaga istorie a literaturii române, întreprinderea pe care a demarat-⁠o în ...

citește »

Absenţii în ediţie definitivă

Absenţii lui Augustin Buzura se constituie, fără echivoc, într-⁠un document-⁠reper al instoriei literare româneşti actuale, atât prin mesajul său, cât şi prin formula epică propusă ca mod inovator (salvator) de exprimare artistică, capabil a denunţa, ca voce din interiorul sistemului autocrat, starea de depersonalizare în care era captivă o întreagă umanitate. Debutând editorial în 1963 cu un volum de nuvele ...

citește »

Revoluţia Română sub semnul „Mântuitorului”

Parabola romanescă, realizată de Eugen Uricaru în Beniamin, are menirea de a încheia ciclul său epic, într-⁠o frenezie apoteotică, de un tragism fabulos, mistic prin excelenţă. E noutatea pe care o aduce romanicerul în viziunea sa asupra istoriei revoluţiei româneşti din acel decembrie istoric şi noutatea scrisului său, mereu în căutarea ineditului fabulos al diurnului. E, poate, cel mai actual ...

citește »

Angela Martin. Între cuvânt şi tăcere

E în întregul angajament analitic, fenomenologic, al eseurilor Angelei Martin, ceva din asumarea misionarismului naţional, din civismul ce vine din tradiţia publicisticii ardelene. (Să reţinem că această doamnă a literaturii române se trage dintr-⁠un oraş ardelean, Aradul, având o educaţie în acest spirit. Nevoia de a se pronunţa asupra a tot ce se întâmplă în ţară după evenimentele revoluţionare din ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest