Arhiva Contemporanul

Revista Contemporanul nr. 05 Mai 2019 – Victor Voicu 80

Revista Contemporanul nr. 05 Mai 2019

Editorial
Nicolae BrebanÎntoarcerea elitelor / 3
Am susţinut cu tărie, luni la rând, în revista ce apărea atunci săptămânal, că „România se afla pe calea cea bună”

Lecturi
Marian Victor Buciu ● Tranzacţionalismul românesc / 4
Tranzacţionalismul românesc extins şi naţionalismul aşa‑zis pozitiv sunt, politic, slujite lamentabil de contradictoriu

Polemice
Mircea Platon ● „Formele fără fond” şi ideea naţională / 5
Mă refer atât la stat, cât şi la popor, la naţiune înţeleasă ca stat, expresie a unui popor. Pentru că aceasta a fost linia majoră a activităţii culturale, adică politice şi intelectuale, adică a implicării practice generatoare de instituţii şi simboluri

Lecţii de istorie
Alexandru Surdu ● Jocurile armistiţiilor / 6
Acest ultimatum este unul dintre cele mai triste acte pe care au fost nevoiţi să le îndure românii după încheierea Marelui Război, după alte două războaie câştigate cu multe jertfe

Cronica literară
Ştefan Borbély ● Un roman iniţiatic / 7
Ionescu e construit pe o structură duală: sobru, melancolic, dar impecabil om de lume, capabil să se facă agreat chiar şi‑n mediile cele mai ostile, el e conceput de către autoare ca pe o alteritate cu finalitate spiritualistă

Cronica literară
Constantina Raveca Buleu ● Retorica politică, dar nu aşa cum ştim / 8
Survolarea primei jumătăţi de veac de evoluţie politică românească modernă îi permite Roxanei Patraş să remarce că una dintre cele mai acute preocupări ale mediului politic de dinainte de 1900 este istoricitatea partidelor, rezolvată de cele mai multe ori prin trasarea unei meta‑istorii de realizări şi triumfuri

România citeşte • Evenimente • 2019
Irina Ciobotaru ● „România Citeşte” în nordul României / 9
În aprilie 2019, în cadrul programului naţional România citeşte, s‑a desfăşurat un maraton de evenimente: la Academia Română Filiala Iaşi (moderatori: Gabriela Haja şi Cassian Maria Spiridon) şi Uniunea Scriitorilor Filiala Iaşi (moderator: Cassian Maria Spiridon), unde au fost organizate în prezenţa unui public numeros dezbateri axate pe volumele Elitele şi conştiinţa naţionale şi Geografie şi conştiinţă naţională de Mircea Platon, şi romanele în versuri Geniul inimii şi Ostrovul Învierii de Aura Christi, apărute recent la Editura Ideea Europeană.

Marginalii
Boris Marian ● Arnold Daghani – pictorul Transnistriei / 10
Talmudistul Abraham Isaac Kook / 10

Polemice
Magda Ursache ● Dragostea de carte, cea mai frumoasă formă de iubire / 11
Spune Părintele Amfilohie Brânză, duhovnicul Mănăstirii Diaconeşti (jud. Bacău), că, mergând să slujească în Spania, a văzut că românii creştini veneau la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” în costume naţionale

Lecturi
Bogdan Creţu ● Cât de oniric este Emil Brumaru? / 12

Proză
Horia Vicenţiu Pătraşcu ● Provizii pentru o călătorie nesfârşită / 13
Bruno se privi în oglinda de la mijlocul parbrizului: văzu cum ochii săi, ieşiţi parcă din orbite, se apropiaseră unul de altul, se uniseră într‑un singur ochi ciclopic, într‑o privire adâncă, sorbitoare

Con(texte)
Maria‑Ana Tupan ● Interogaţia perenă / 15
Trenul redus la deşeuri ruginite, deşertul sau vântul sunt tropii tradiţionali ai zădărniciei condiţiei umane reduse la peticul de hârtie acoperit de scheletul emblematicului ultim om

Eveniment
Ioan‑Aurel PopAcademia Română la 153 de ani de la înfiinţare / 16
Academia Română nu are nevoie de milă ori de compasiune, ci de respect şi demnitate! Sunt, natural, instituţii şi personalităţi ale statului care înţeleg asta şi care acţionează în consecinţă, dar sunt şi răuvoitori.
Informaţia corectă este extrem de importantă în lumea de azi, ca şi forma de comunicare a informaţiei. Iar spaţiul şi timpul au interferat mereu în construirea lumii şi a edificiilor naţionale. Avem datoria în această lume să ne manifestăm ca români şi ca purtători de mesaje româneşti. Numai aşa vom fi înţeleşi şi respectaţi şi numai aşa vom putea fi europeni

Eveniment
Victor Spinei ● Academia Română şi sărbătorirea Centenarului Marii Uniri / 18
Dat fiind că sărbătorirea Centenarului se va extinde până în anul 2020, când se va împlini un secol de la recunoaşterea internaţională a Marii Uniri, în mod firesc programul aniversării acestui moment crucial al istoriei românităţii va trebui să fie continuat şi îmbogăţit în mod coerent de Academia Română la înalte cote de exigenţe

Victor Voicu • 80
Ales membru‑corespondent din străinătate al Academiei Naţionale Franceze de Medicină, academicianul Victor Voicu este medic farmacolog, preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale din Academia Română şi, pentru a doua oară, secretar general al Academiei Române. În aprilie 2019 a fost ales de Adunarea generală vicepreşedinte al Academiei Române. Alegerea acad. Victor Voicu în Academia Naţională Franceză de Medicină vine să încununeze o carieră profesională de excepţie, de medic farmacolog. Astfel a fost recunoscută contribuţia sa în dezvoltarea şcolii româneşti de farmacologie, precum şi implicarea în viaţa academică medicală din ţară şi din străinătate. Cu prilejul acestei ceremonii, acad. Victor Voicu a omagiat şcoala românească de medicină şi a recunoscut statutul de model al ştiinţelor medicale franceze: „Este o onoare pentru mine ca om, ca om de ştiinţă, ca medic, ca reprezentant al şcolii medicale româneşti, este o onoare această recunoaştere. Şcoala medicală franceză a stat la originile formării şcolii medicale româneşti aproape două secole. Carol Davila a înfiinţat învăţământul medical superior românesc în 1857. Deci, e vorba de aproape 200 de ani. Marile şcoli pe specialităţi s‑au format tot în Franţa, bacteriologia, virusologia, neurologia şi altele, toate s‑au fomat în marile clinici. Actualmente, mulţi dintre cei care sunt performanţi în medicina românească sunt formaţi în Franţa. Noi avem o mare recunoştinţă pentru şcoala medicală franceză şi, implicit, onoarea care ni se acordă este un semn că sunt apreciaţi cei care s‑au format în aceşti ani. De acum încolo, voi munci în continuare cât mă va lăsa Creatorul”.
Academicianul Victor Voicu este doctor în medicină, membru corespondent al Academiei Române din 1991 şi titular din 2001. Este profesor universitar de Farmacologie Clinică, Toxicologie şi Psihofarmacologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi Preşedintele Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică. E membru al Federaţiei Internaţionale de Ştiinţe Farmaceutice, al Colegiului European de Neuropsihofarmacologie, al Societăţii Americane de Chimie, al Colegiului American de Farmacologie Clinică. În 2005 a primit titlul de Doctor honoris causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi al Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad. A făcut cercetări ştiinţifice în domeniile compuşilor organofosforici şi antidotismului acestora, farmacologia radioprotectorilor chimici, farmacologia experimentală şi clinică a antihipertensivelor şi antiaritmicelor, psihofarmacologia psihotomimeticelor şi drogurilor de abuz. Este coordonator de studii de bioechivalenţă şi studii clinice de fază I. Academicianul Victor Voicu este autorul a peste 20 de volume monografice, 300 de lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate şi deţine aproape 30 de brevete de invenţie.
În data de 1 decembrie 2017, de Ziua Naţională a României, acad. Victor Voicu a fost decorat de Preşedinţia României cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Comandor, în semn de „înaltă apreciere pentru prodigioasa carieră academică, reprezentând excelenţa ştiinţifică şi culturală românească, pentru promovarea imaginii ţării noastre în mediile ştiinţifice internaţionale”.
Gheorghe Păun ● La o aniversară / 20
Andrei Medvedovici ● O lecţie de umanism / 21
Nicolae Breban ● La o aniversare / 24
Aura Christi ● V de la Victorie / 26
Andrei Tică ● Despre profesorul meu de farmacologie / 27
Ovidiu‑Alexandru Băjenaru ● Un om providenţial / 29
L. Gherasim ● Omagiu / 30
Flavian‑Ştefan Rădulescu ● Alături de profesorul meu / 30

Antologiile Conte • poeme
Menachem M. Falek/ 31

Poeme
Cassian Maria Spiridon/ 32

Nouă mii de semne
Mirel Taloş ● José Ortega Y Gasset şi viaţa ca realitate supremă / 33
Absorbind realitatea într‑un simplu joc al conştiinţei, în care subiectul dă realitate lucrurilor, idealismul s‑a îndepărtat complet de realitate, pe care a transformat‑o într‑o reflecţie asupra realităţii, o interpretare a acesteia, o cultură la marginea vieţii, chiar în afara ei

Lecturi
Constantin Coroiu ● Eugen Simion şi „încrederea mistică în literatură” / 34
Peste toate, peste melancolia profundă şi discretă, domină imaginea prispei – şi ştiu bine ce înseamnă ea, din propria‑mi copilărie! – prispa, de unde ţi se înfăţişează, în toată splendoarea sa, priveliştea Lumii

Cealaltă scenă
Alexa VisarionCălăuzirea oarbă / 35
Lumea noastră, mereu aceeaşi şi niciodată la fel, certifică continuu prin măreţia şi micimea faptelor scenariul orbirii ce se regenerează necontenit. Cine suntem în această lume? Unde ne sunt idealurile şi vizionarii?

American Independent Film Festival
Dana Duma ● Misterele solitarilor şi cultura pop / 36
Acestor titluri americane recente le‑au fost asociate, în program, mai vechi filme independente precum Wanda de Barbara Loden sau Mandy de Panos Cosmatos, precum şi o selecţie despre adolescenţi şi cultura urbană, printre care Skate Kitchen de Crystal Moselle şi Mid `90 de Johan Hill

Evenimente • Academia Română
Academician Mihnea Gheorghiu – 100 de ani de la naştere”/ 36

Corespondenţă din China – Romane pe‑un picior
Constantin Lupeanu ● Un artist fenomenal / 37
Tânărul pictor Sergiu Roman este cu siguranţă un căutător febril al adevărurilor lumii, avansând pe calea sigură a reuşitei spectaculoase

Corespondenţă din Ţara Sfântă
Dragoş Nelersa ● Gala de premiere „Omul Anului – Cartea Anului 2018” la Tel Aviv / 38
Vizita a continuat printr‑o deplasare la Zidul Plângerii. Oficialii români, însoţiţi de rabinul comunităţii, I. Wasserman, au avut posibilitatea să cunoască locurile sfinte ale iudaismului

Corespondenţă din Suedia
Arina Stoenescu ● Biblioteca romilor pentru copii / 39
Într‑o zi de iarnă, în Suedia, m‑am întâlnit cu Staffan Götestam, fondatorul spaţiului de cultură pentru copii Junibacken din Stockholm, şi am discutat ideea unui spaţiu asemănător în România

Vă dorim lectură plăcută!

Vezi articolele din numărul curent (Vezi aici)

● Revista Contemporanul nr. 05 Mai 2019
este disponibilă în format pdf (Vezi aici)


Proiect apărut cu sprijinul financiar din
Fondul recurent al Donatorilor – Academia Română


Noutăți editoriale (Vezi aici)


Arhiva revistei Contemporanul (Click aici)


Abonați-vă la revista Contemporanul și beneficiați de reduceri și suplimente gratuite! (click aici)

Vezi toate suplimentele apărute cu revista Contemporanul (click aici)

Revista în format tipărit este distribuită de Editura Maxim Concept
(tel.: 021 317 90 81).

Poate fi cumpărată din următoarele magazine și librării:
InMedio, Relay
Cărturești – Verona București
Pasaj Universitate – București.

Abonamentele se pot face la sediul redacţiei sau prin:
Compania Naţională „Poşta Romană” SA, Acta Legis SRL,
SC Orion Press Impex 2000 SRL, SC Manpres Distribution SRL.

Adresa redacţiei:
Asociaţia Contemporanul
CP-113, OP-22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780
Tel./fax: 4021 212 56 92; 4021 310 66 18.
E-mail: [email protected]; [email protected]

Salvează

Salvează

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button