Antologiile Conte

Poeme de James Meredith

James-Meredith-fotoJames Meredith trăieşte in Belfast, Irlanda. Este scriitor. Povestirile şi poemele lui au fost publicate în Irlanda, Regatul Unit, Europa şi Statele Unite. Irlanda i-a decernat premiul “the Brian Moore Short Story Award”. Este autorul unei piese în două acte (Waiting to Inhale’/ În aşteptarea unui respiro) şi al unui monolog (Shadow & Light.’/Umbră şi Lumină). Este colaborator permanent pentru Ralph McLean Country, la BBC Radio Ulster.

MOZAIC LIRIC

Bilet de pe un pat de suferinţă

Nu sunt bine.
Trădarea îmi stă în gât ca un nod,
ameninţându-mi glasul
cu muţenia.

Urechile mele
s-au revoltat
au zădărnicit totul
mai puţin vocea-mi interioară,
care şopteşte
nebun, trădător, ticălos.

Trupul meu
se răzbună pe mine
pentru tot
ce i-am refuzat.
*
pustiu de iarnă
tăcerea dintre două gânduri ─
moarte lentă şi renaştere

REMEDIA AMORIS

A dat peste o dedicaţie
într-un exemplar al Elegiilor de Dragoste
ale lui Ovidiu pe care îl descoperise
într-un magazin de caritate
aflat pe Ormeau Road. „Pentru L” scria, „Sper
că vei preţui această carte aşa cum
preţuiesc şi eu dragostea ta, John.”
*
Năluciri ─
soarele se prinde în părul ei
în nopţi reci de iarnă.

 

AICI S-A MISTUIT TRECUTUL

Pustie e odaia acum.
În grădină ploaia cade pe florile sălbatice
smulse cu rădăcină
dintre crăpăturile aleii de beton.
Apusul aruncă o pată violacee
peste pereţii spoiţi cu var.

Noaptea e rece. Răsuflarea
lui e ca aburul înaintea lui.
Îşi aminteşte de ţigări şi ceainice
care fierb. Îşi vâră adânc mâinile tremurânde
în buzunare când o linişte desăvârşită
începe să îi umple mintea.
*
chiciură pe prag
în casă şi în zâmbetul tău ─
cuib de fericire

FUGĂ

Patul e tare,
trupul ei cald,
lumina soarelui se revarsă
peste podea.
Îl trezeşte sunetul unui pian
la care se cântă Bach

Mireasma primăverii
înmiresmează aerul,
el nu mai ştie
cine e sau pentru ce sau
cum de i s-a făcut inima uşoară ca un funigel
plutind în aer.
*
vânt aspru de iarnă ─
o zarvă de frunze căzute
sfârşit tomnatec hulitor

COLIVIA AURITĂ

Iubirea ei
e specială
precum cântul lui Hua Mei,
şi tainică precum
lacrimile în ploaie.
*
singur în zăpadă
cu ochi plecaţi, gârbov, picioare ude ─
vişin în floare
*
beţie iernii
chipul lunii în descreştere
ajunge la inimă

Traduceri de Olimpia IACOB
James. Photo (Moochin Photoman)

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button