Actualități - Comunicate

Un spectacol de zile mari la Târgovişte

Amfiteatrul Liceului de arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte s‑a dovedit a fi, în după‑amiaza zilei de 7 octombrie 2022, locul din care publicul prezent în număr mare – la capătul a două ore şi jumătate de spectacol – a primit reconfirmarea faptului că prin cultură oamenii devin mai solidari şi mai puternici. Aici a avut loc lansarea cărţii Actorie sau magie. Drumul spre tine însuţi (Editura Ideea Europeană, 2022), semnat de marele actor şi distinsul profesor Florin Zamfirescu. Spre norocul asistenţei, alcătuită în principal din tineri, din persoane şi personalităţi din toate domeniile, Clubul Rotay Târgovişte şi‑a păstrat buna practică de a rămâne un sprijin recunoscut al societăţii dâmboviţene. Dincolo de numeroasele cauze pe care rotarienii şi le‑au asumat de‑a lungul anilor prin transformarea lor în proiecte cu caracter social de succes, aceştia nu au uitat că recunoaşterea publică a excelenţei reprezintă o trăsătură distinctă a rostului lor. Prin urmare, actualul preşedinte, Mircea Lazăr, împreună cu colegii au pus în operă iniţiativa părintelui preot Marian Nicolae Lincă. Acesta a gândit prestigiosul eveniment, fiind totodată şi amfitrionul său. Parteneriatul cu Liceul de arte „Bălaşa Doamna” a dat încă o dată rod, cu concursul părintelui profesor Marian Dobrescu, directorul acestei instituţii. După cuvântul de deschidere al lui Marian Nicolae Lincă a urmat Tomiţă Ciulei, conf. univ. dr,. decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare a Universităţii Valahia din Târgovişte. Ambii vorbitori au luat în discuţie cartea pe care, între timp, o cumpăraseră foarte mulţi dintre cei prezenţi, foarte inspiraţi, deoarece la final întâlnirii s‑a constatat că cererea pentru Actorie sau magie. Drumul spre tine însuţi a depăşit stocul existent.

Discursurile au navigat printre culturi, civilizaţii, curente filosofice, valori creşţine, cu trimitere la psihanaliză şi reflecţie, în încercarea de a defini stilul cărţii şi cui anume se adresează. Atât Marian Nicolae Lincă, cât şi Tomiţă Ciulei s‑au regăsit în imposibilitatea de a evita formulele apreciative la adresa lui Florin Zamfirescu pe măsură ce analiza unor pasaje sau idei se desăvârşea în faţă auditoriului. Aceeaşi minuţiozitate în analiză a păstrat‑o şi Aura Christi, prestigios om de litere, poet, editor, autor de eseuri şi romane de recunoaştere naţională şi internaţională, cea care a scris cuvântul-înainte al volumului, sub titlul Între arta de a fi om şi arta de a deveni actor. Posesoare a unui timbru vocal cu totul special, obsedant, venind parcă din altă lume, Aura Christi a făcut din emoţia personală a momentului un mesager pentru fiecare dintre cei prezenţi, prin trecerea de la limbajul universitar al predecesorilor la cel direct, injectat în suflet şi în minte. Participarea sălii a fost greu de anticipat pentru oricine. Privitorii tineri sau mai puţin tineri au început să răsfoiască volumul Actorie sau magie. Drumul spre tine însuţi, parcă neîncrezători că în cele puţin peste 200 de pagini ar fi putut să încapă atâtea teme, atâtea noţiuni, atâta trăire şi atâtea răspunsuri indirecte din partea unui autor care îşi pune sufletul pe tavă, fără să le mărturisească cititorilor săi aceasta. Scriitoarea Aura Christi a evidenţiat erudiţia lui Florin Zamfirescu, încadrând lucrarea ca fiind nu numai un „manual indirect pentru actorii în devenire”, ci şi „un omagiu făcut umanităţii într‑o lume în derivă”. Aura Christi a recitat una dintre poeziile sale, făcându‑i, în special, pe cunoscători să‑şi amintească de faptul că ea este scriitoarea care a încercat să‑şi afle o patrie în poezie. Atmosfera a fost întregită de momente de virtuozitate şi talent, susţinute de elevii Liceului de arte „Bălaşa Doamna”, prin pasaje combinate de pian, vioara şi canto.

Momentul culminant, aşteptat de întreaga asistenţă a început odată ce marele actor Florin Zamfirescu s‑a adresat celor prezenţi. Debutul brusc, fără acolade şi preţiozităţi i‑a prins imediat pe cei prezenţi. A renunţat la microfon parcă din dorinţa de a fi şi mai aproape de oameni, dar a şi rugat să nu mai fie apelat cu titulatura de maestre: „Eu sunt actor şi om”. Discursul a ieşit din orice tipare. Zamfirescu a reuşit să vorbească despre identitatea naţională fără să caute vinovaţi în alte zone; a vorbit despre ideea de credinţă fără să bată cruci, a atins sufletul fără să forţeze vreo mână, a spart rutine fără să acuze, a susţinut mai binele pornind de la propriile experienţe şi evaluări, fără să umilească pe cineva. Actorul a reuşit să electrizeze publicul fără să iasă din firescul unor noţiuni. S‑a dovedit scandalos de lucid şi normal, inacceptabil de concret, fără să jignească şi a ajuns, la esenţă pe un drum pentru care altora le‑ar trebui ore de prezentare. Acela care aruncă fie şi o superficială privire peste o jumătate de pagină scrisă, va descoperi eleganţa şi rigurozitatea unor formulări care dovedesc din plin erudiţia pe care o evidenţia Aura Christi. Tocmai de aceea, faptul că Florin Zamfirescu poate să păstreze acurateţea temei, dovedindu‑se un constant pretuitor al timpului interlocutorilor, un atlet de viteză în cursa spre miezul raţionamentelor, ei bine, asta este copleşitor. Îndulceşte amarul unor adevăruri cu umorul unor reflecţii absolut necesare şi nu ezită să se asume de fiecare dată. Îşi consideră lucrarea un fel de carte de bucate pe care o consulţi atent la nevoie şi de aceea recomandarea de nu se citi neapărat cartea până la capăt, ci doar din când în când pasaje din ea, apare perfect logică. Dar poate că adevărul poate fi redat şi aşa: Actorie sau magie. Drumul spre tine însuţi nu se cuvine citită toată dintr‑odată, dar trebuie citită tot timpul. Autorul consideră că informaţia din experienţele d‑sale trebuie să nu se piardă şi, prin urmare, se cuvine să fie asigurată pentru totdeauna între copertele unei cărţi. Scopul primordial este generaţia viitoare în beneficiul căreia marele actor lucrează cu mijloacele sale specifice şi le cere tuturor să o facă în felul lor, cu uneltele lor. Există, aici, o propunere indusă de desprindere de lumea materială şi materialistă care îşi impune regulile şi desfigurează identităţile popoarelor. Este, de fapt, singura cale spre performanţă: să te afirmi ca om, să susţii idei, fără să aştepţi recunoaştere şi răsplată. Bogăţia fără o fereastră deschisă către spiritualitate este imposibil de închipuit pentru un om normal, transmite Florin Zamfirescu, printre multe altele. Drumul către tine însuţi este obligatoriu; formula poate explica supleţea unei filosofii de viaţă cu totul aparte pe care actorul şi, iată, scriitorul Florin Zamfirescu o dovedeşte. De aceea discursul său nu conţine nici invocări ale unor nedreptăţi cardinale şi nici bocete în faţa unor drumuri istorice potrivnice, asemenea multor intelectuali români. Actorul şi omul se concentrează pe soluţia găsirii celei mai bune versiuni a fiecăruia dintre noi, cu convingerea că putem fi, ca oameni, mult mai buni decât am fost obişnuiţi să credem.

La final, printre discuţii şi dedicaţii, mulţi dintre cei prezenţi au conchis că, dincolo de toate, Actorie sau magie. Drumul spre tine însuţi este şi o carte pentru cei care vor să păstreze tinereţea ca stare de spirit şi să dobândească mulţumirea de a fi dat celor care ne urmează tot ce am avut mai curat şi mai de preţ. Ar fi fost greu de închipuit o zi de toamnă mai frumoasă… O reverenţă, Florin Zamfirescu, actor şi om!

■ Scriitor, ziarist

Sorin Diaconescu

Total 2 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button