Profil

Victor Voicu și puterea exemplului

„Fugit irreparabile tempus.”
Virgiliu (70 î.Hr. – 19 î.Hr.)

 

În toate societățile culturale există personalități care au deschis drumuri importante de dezvoltare academică în domeniul respectiv. De altfel, și în cazul specialităților medicale există simboluri demne de apreciat și de urmat, cum este acad. prof. dr. Victor Voicu. Întreaga sa activitate poate să fie concentrată într‑o frază, în câteva cuvinte: perseverență, activitate științifică, muncă, devotament și ținută academică.

Domnia sa este absolvent al Facultății de Medicină la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (1962). La acea dată, Universitatea purta denumirea Institutul Medico‑Farmaceutic București. De remarcat e că prin examen extrem de sever a obținut prin concurs titlul și poziția de intern preclinic la Catedra de Famacologie (1961). Din acest moment, întreaga activitate se deschide spre drumul spinos al famacologiei clinice și, mai ales, al toxicologiei.

Cu deosebită perseveranță, parcurge treptele universitare de asistent, cercetător științific, conferențiar universitar și ulterior profesor de farmacologie la Universitatea „Carol Davila”, iar în 1990 obține titlul de profesor și ulterior devine șeful disciplinei de farmacologie.

Domnia sa a înființat Catedra de famacologie a Universității de Medicină și Farmacie Craiova, producând principalele activități teoretice, didactice și practice în famacologia craioveană. Activitatea sa se axează pe domeniul farmacologiei, toxicologiei și psihofarmacologiei clinice, elemente de completă actualitate în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Din această perspectivă, domnia sa devine șeful comisiei de toxicologie din țară (1998‑2015). Cu abordarea ulterioară și includerea în Agenția Naționala Antidrog, coordonate pe care le are și în prezent. Activitatea științifică este recunoscută și apreciată, devenind în 1991 membru corespondent al Academiei Române, în 2001 – membru titular, iar în 2014 – Președintele Secției de Științe Medicale, această poziție obținută prin vot secret este menținută și în prezent.

Ca un element deosebit, domnia sa a creat o adevărată școală în domeniul de protecție medicală a trupelor militare și a populației civile.

În februarie 1987 a fost numit Comandantul Centrului de Cercetări Științifice Medico‑Militare, activitate științifică pe care a efectuat‑o cu succes pe parcursul a 26 de ani, cu multiple dezvoltări, adaptate continuu actualităților și problemelor medico‑militare. Prima catedră de farmacologie și toxicologie clinică din învățământul medical românesc este opera distinsului Profesor Victor Voicu, pe care o inaugurează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în 1992.

Continuând această activitate didactică și științifică, în 2005 apare o nouă disciplină în acest câmp de activitate al psihofarmacologiei, element actual extrem de important în învățământul universitar și postuniversitar.

Profesorul Victor Voicu și‑a extins multiplele câmpuri de cercetare și publicații în domeniul complex al patologiilor radiațiilor asupra corpului uman, diferite antidoturi pentru neutralizarea substanțelor toxice, culminând cu terminarea a două volume‑eveniment în domeniul atât de complicat al pandemiei Covid‑19 în România.

Desigur că orice personalitate medicală și, mai ales, academică cuprinde multiple fațete ținând de activitățile didactice și pur științifice, dar domnia sa a conturat elemente noi, originale în domeniile farmacologiei și toxicologiei. Toate aceste activități de publicare și cercetare în multiple congrese și conferințe de specialitate sunt completate de o deschidere extrem de prolifică în multiple domenii medicale, științifice și culturale.

Activitatea domniei sale a fost sintetizată în volumul Sub semnul lui Hippocrates, publicat de Editura Ideea Europeană în 2019, care a suscitat un deosebit interes, văzând lumina tiparului ediția a II‑a, revăzută și adăugită, la Editura Academiei Române.

Academicianul Victor Voicu este, mereu, o personalitate apropiată de colaboratori și de celelalte specialități medicale. Întotdeauna a primit cu multă deschidere orice propunere, iar funcțiile organizatorice pe care le‑a avut (Președinte al Filialei București al Academiei de Științe Medicale, Secretar General al Academiei Române, Vicepreședinte al Academiei Române ș.a.) i‑au întărit prestigiul și au dus la promovarea medicinei și, mai ales, a farmacologiei pe un nivel superior.

Victor Voicu a primit multiple recunoașteri internaționale, una dintre cele mai recente dintre acestea fiind cea de membru inițial corespondent, iar ulterior membru titular al Academiei de Medicină din Franța.

Prin activitatea sa asiduă, Victor Voicu a reprezentat un simbol și un drapel pentru cercetarea științifică din România. Nu în ultimul rând, trebuie să menționăm ținuta academică, științifică a domnului Profesor Victor Voicu, un exemplu de perfecțiune pentru generațiile de cadre medicale actuale și viitoare.

Domnul Academician Victor Voicu este un adevărat prieten, un adevărat coleg și un adevărat OM. Cuvintele nu pot să exprime întotdeauna urările de prosperitate și sănătate ale admiratorilor… La mulți ani!

■ Membru de Onoare al Academiei Române, Secția de Științe Medicale, Profesor Emerit de Neurochirurgie al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Alexandru Vladimir Ciurea

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește și
Close
Back to top button