Poemul lunii

Antoni Clapés

ANTONI CLAPÉS i FLAQUÉ (9 iulie, 1948, Sabadell) scrie poezie şi texte despre poezie din 1964. Îşi consideră propria operă ca un lung poem, ca o meditaţie asupra fiinţei şi a devenirii, cu un interes clar asupra aspectelor legate de scris, limbaj, timp, memorie, tăcere şi, în mod special, lumină, atât ca un concept fizic, cât şi metafizic. A publicat peste douăzeci de cărţi şi numeroase texte în ediţii de artă, prefeţe, plachete şi antologii. A colaborat cu articole în paginile literare ale ziarelor sau revistelor Avui, La Vanguardia, The Barcelona Review, Reduccions, Transversal, Caràcters şi Sonograma. Opera sa s‑a aflat întotdeauna într‑o strânsă colaborare cu artişti plastici ca, de exemplu, Benet Rossell, Alícia Casadesús o Pilar Abad. Câteva dintre ultimele cărţi publicate sunt in nuce (2000), Alta Provença/ Haute Provence (2005), La llum i el no‑res/ Lumina şi nimicul (2009), Pluja/ Ploaie (2015) şi Arbre que s’allunyà/ Copac ce s‑a îndepărtat (2017). Clars, aquest matí, són els teus records/ Limpezi, în dimineaţa aceasta, îţi sunt amintirile (2020) este o antologie care recuperează şase din cele mai emblematice cărţi ale sale. Este un traducător prolific din franceză şi din italiană. A tradus numeroşi poeţi din Quebéc (Denise Desautels, Nicole Brossard, Diane Régimbald, France Mongeau, Martine Audet, Louise Dupré, Paul Bélanger, Claude Bausoleil). Ies în evidenţă traducerile sale din Philippe Jaccottet sau Paul Valéry.

În 1989 a creat şi a condus de atunci Cafè Central, unul dintre cele mai importante proiecte editoriale independente din Catalonia în slujba poeziei. În cei peste treizeci de ani de existenţă, Cafè Central, pe lângă cele aproape cinci sute de publicaţii (cărţi, opuscule, plachete), a realizat peste o mie de acţiuni legate de poezie (seminare, prezentări, lecturi, spectacole, cursuri, dialoguri). A câştigat premiile de poezie: Joan Alcover (1989), Cadaqués a Quima Jaume (2010) şi Josep Maria Llompart – Cavall Verd (2010), şi de traducere: Mots Passants (Catedra de Filologie Franceză şi Romanică – Universitat Autònoma Barcelona, 2012), Rafel Jaume – Cavall Verd (2012), Serra d’Or 2020 şi PEN (2021). Poezia sa a fost tradusă şi editată în franceză, spaniolă, engleză, italiană, portugheză, germană şi arabă.
 

I
 

avansezi bâjbâind – pe margine
traversezi stejărişuri hăţişuri mlaştini lanuri
o alee cu ulmi – un drum de aer
apele întunecoase ale memoriei
o tăcere înnebunită

bănuieşti ceva mai departe un luminiş
– casa luminii

crezi că ai ajuns la locul de la care ai pornit
şi cu cât te apropii cu atât mai îndepărtat ţi se pare
 

II

 

prima oră a dimineţii – prima lumină
aerul instaurează depărtări
absente prezenţe – rasa profeţilor cea avară –
ziduri de tăcere
delirul tremurului

un freamăt vag răsună în vizuina viperelor

 

III

 

să trăieşti chiar pe pragul cuvântului

acolo unde lumina
este invizibilă
şi totul devine vizibil

 

IV

 

cuvântul

te îndepărtează de real
el anunţă – delimitează – subjugă

dă formă
sunetului unui indiciu
sunetului unui gând
sunetului insondabilului
sunetului luminii

şi tăcerii radicale a lui dumnezeu
 

VI

 

privirea te transportă în afara ta – dincolo de toate

această explozie de lumină provine dintr‑un dincolo
despre care nu ştii nimic

şi scrii – şi te scrii

ca şi când totul ar depinde de scris
 

XI

 

deriva timpului lipsit de memorie
timpul cu fuga zeilor

scrisul – împotriva uimirii de a trăi
împotriva morţii amânate
 

XVI

 

urma tăcerii pe hârtie
sunetul luminii rostindu‑se
sunetul cuvintelor aşternându‑se pe hârtie

sunetul acestei foi căzând

ca un aer‑cer
 

XVII

 

a locui în neant
a zări doar vidul care eşti

după o retragere a zeului mut

această ceaţă densă – memoria
 

XVIII

 

vocea zeului absent
acest gol nesfârşit
ce îl face credibil
 

XIX

 

delicatul imn al tăcerii – vocea care întotdeauna tremură
urcă spre cer prin dealuri de ceaţă
până la lumină

 

XXI

 

scurtele ceasuri ale după‑amiezii,
fugind departe
departe

azurul încremenit
Eternul

 

XXII

 

această răsuflare
ce nu mai este
aceste poeme
de nimeni scrise
 

XXIII

 

nori domoli îndepărtându‑se
ca oraşele şi pământul plecând în larg

strigătul ucigaş al pescăruşilor –
respiraţia astmatică a mării

bătaie de aripi întunecoase –
aplauze pentru sfârşitul tău

ultima dintre metafore.

 

Iarnă veche

 

Negre schelete peste
tot albul soarelui, cel cu flori

de zăpadă, în primăvara de‑acum
sosită cu un an mai devreme.

Prea departe ca să
ne poată fi aproape, prea departe,

cuvântul şi lumina rostesc
lumea – îl rostesc pe dumnezeu.

Trosnetul gheţii: suflul poemului.
Cât cântăreşte un bob de rouă.

 

E nou soarele‑n fiece zi

 

Facerea lumii le aparţine zeilor
şi tot ei îi stabilesc sfârşitul.

Încerci să reţii,
să îţi însuşeşti această iluzie,

dar ştii prea bine că iluziile
dăinuie ca nişte scrinuri prăfuite

cu firimituri de pâine uscată rămase‑n unghere
şi cu un gol insondabil în suflet.

 

La Tour

 

Nu vine din afară lumina
care vrea să îţi vindece rănile raţiunii.

Priveşte oglinda dinlăuntrul tău:
ca întunericul din lumină

traversează în tăcere
acest gol
pe care îl priveşti şi care te priveşte.
 

Oglindă, miraj

 

Te priveşti sau mă priveşti?
Zid sau oglindă ce scrutează lumea:
neliniştea creativă a artistului –
plăcerea perfecţiunii, a dezordinii.

Privirea pătrunde întunecimea sufletului:
extrage secretul existent în cele privite.

Visele traversează oceanul iubirii.
Timpul şi memoria dispar.

(Cine e bolnavul – cel rănit de dragoste
sau cel rănit de scris?)

Selecţie, prezentare şi traducere de Corina Oproae
Poet, eseist

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește și
Close
Back to top button