Cărți primite la redacție

Paul Celan, Opera poetică (I)

Paul Celan, Opera poetică (I) Editura Polirom Prima ediţie integrală a operei poetice semnate de Paul Celan Traducere inedită de George State Cuvânt-⁠înainte de Andrei Corbea „În primavara anului 2008, la Paris fiind, m-⁠am urcat pe celebrul Pod Mirabeau ca să vizualizez ultima imagine care a rămas pe retina poetului sinucigaş: Statuia libertăţii (o replică redusa a celei de la ...

citește »

Ruxandra Cesereanu, Un singur cer deasupra lor

Ruxandra Cesereanu, Un singur cer deasupra lor Editura Polirom, 2015 Un roman-⁠frescă despre transformările petrecute în România de la începuturile obsedantului deceniu comunist până după revoluţia din 1989, în care micile istorii ale unor oameni aflaţi de par­tea puterii comuniste sau împotriva ei sunt înglobate şi dau contur istoriei mari. Luptători în munţi, deportaţi, deţinuţi politici, opozanţi, disidenţi, frontierişti, revoluţionari, ...

citește »

Dumitru Balan, Viaţa unui cărturar

Dumitru Balan, Viaţa unui cărturar Editura Ideea Europeană, 2015 Trăgând linie, am spune că ne aflăm în prezenţa unui demers pertinent de mare actualitate, a unui preţios instrument de lucru menit să umple un gol în literatura didactico-⁠ştiinţifică de specialitate, dar totodată putând deveni util şi unor cercuri intelectuale interesate de evoluţia fenomenului poetic rusesc în secolul XX, situate în ...

citește »

Alina Cozan, Trăirea pe interval

Alina Cozan, Trăirea pe interval Editura Ideea Europeană, 2015 Lucrarea de faţă are în vedere tratarea unei adevărate realităţi europene încă nerezolvată: migraţia. Ea este un fenomen cu care se confruntă aproape toa­te popoarele lumii, efectele ei marcând societatea, fie din perspectiva celor care pleacă dintr-⁠o ţară (a emigranţilor), fie din perspectiva celor care vin într-⁠o ţară (a imigranţilor). Personal ...

citește »

Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postcomunistă (1990-⁠1992)

Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postcomunistă (1990-⁠1992) La Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române (2014) au apărut primele trei volume ale proiectului academic Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postcomunistă (1990-⁠1992). Coordonată de Acad. Eugen Simion, directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, şi organizată redacţional de către Bianca Burţa-⁠Cernat, lucrarea însumează aproximativ 1700 de pagini, conţinând informaţii extrase ...

citește »

Cristina Pipoş: Poezia confesiunii la Sylvia Plath şi la Mariana Marin

Pornind de la explicarea termenului de confesiune în general şi confesiune poetică în special, autoarea realizează un eseu comparatistic între lirica Sylviei Plath şi cea a Marianei Marin, încercând să surprindă atât notele definitorii ce le apropie pe cele două poete, cât şi diferenţele specifice ale universului lor. Bazat pe o amplă bibliografie a temei investigate, eseul este conceput într-⁠un ...

citește »

Corespondenţă şi documente primite de Pavel Ţugui, vol. II

La Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, a apărut volumul al II-⁠lea din seria Corespondenţă şi documente primite de Pavel Ţugui, ediţie îngrijită de Vasile Ţugui, cu o postfaţă de Lucian Chişu (2014). Pavel Ţugui a strâns aici materiale pe care numeroşi intelectuali i le-⁠au adresat, dedicat sau încredinţat. Printre alţii, lista îi cuprinde pe: pictorul Camil Ressu, actriţa Lucia ...

citește »

Religia în era globalizării de Andrei Marga

Recent a fost editat şi lansat pe piaţa cărţilor volumul lui Andrei Marga, Religia în era globalizării (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, 362 p.) – cea mai amplă analiză a situaţiei religiei în societatea contemporană publicată în România. Volumul, bazat pe prelegeri prezentate de autor la universităţile Babeş-⁠Bolyai şi Bucureşti şi pe contribuţii la reuniuni internaţionale, are două părţi: o ...

citește »

România noastră de Virgil Nemoianu

„S-⁠au creat nişte categorii de noi «ştabi» înlocuitori, aproape echivalenţi ai celor vechi: Patapievici, Pleşu, Dinescu, în loc de Râpeanu, Ion Dodu Bălan, Victor Tulbure sau Cicerone Theodorescu”. (Virgil Nemoianu) Apărută la Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române.

citește »

A doua schimbare la faţă de Theodor Codreanu

Colecţia Adevăruri „incorecte politic” cuprinde cărţi-⁠replică la noua ideologie post-⁠modernistă a „corectitudinii politice”, moştenitoarea, sub alt obrăzar, a marxismului cultural, menită să continue nimicirea naţiunilor şi a fundamentului creştin al Europei sub masca globalizării. „Crunta ironie a făcut ca România să aibă, după 23 august 1944, o cu totul altă schimbare la faţă decât visase Cioran, în cartea din 1936, ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest