Alina Cozan, Trăirea pe interval

Alina Cozan, Trăirea pe interval

Editura Ideea Europeană, 2015

Lucrarea de faţă are în vedere tratarea unei adevărate realităţi europene încă nerezolvată: migraţia. Ea este un fenomen cu care se confruntă aproape toa­te popoarele lumii, efectele ei marcând societatea, fie din perspectiva celor care pleacă dintr-⁠o ţară (a emigranţilor), fie din perspectiva celor care vin într-⁠o ţară (a imigranţilor). Personal eu am simţit emigraţia ca pe o trăire pe un interval în care omul vieţuieşte între două lumi, lumi ca două părţi din sine pe care nu poate să le mai unească pentru a fi un întreg.

Lectura acestei lucrări este o incursiune în viaţa emigrantului, cu motivaţia lui, cu lumea lui din ţara de unde pleacă, cu lumea lui în ţara unde se aşază, cu efectele şi schimbările pe care le provoacă acest fenomen la nivel individual şi social. Este o incursiune în apropierea unor realităţi occidentale unde emigranţii încearcă să supravieţuiască discriminărilor şi umilinţelor. Este trăirea reîntoarcerii acasă, în apropierea anotimpurilor şi a eternităţilor româneşti.

Back to top button