Arhiva Contemporanul

Revista Contemporanul nr. 11/ Noiembrie 2013 însoțită de suplimentul-eveniment: O întâlnire mirabilă: Eminescu – Creangă de Adrian Dinu Rachieru

contemporanul-sigla-buna-300x69


Revista Contemporanul nr. 11/ Noiembrie 2013:

Cuprins:

 Polemice

Nicolae Breban • Identitatea românească/ 3

Lecturinoiembrie_tipar-1

Ştefania Mincu • Poetica Angelei Marinescu/ 4

Eseu

Ştefan Borbély • Structuri religioase în romanul Noi de Evgheni Zamiatin (I)/ 5

Polemice

Theodor Codreanu • Revizionismul ca impostura culturala (II)/ 7

Lecturi

Constantin Cubleşan • Povestirea ca exerciţiu de rafinament/ 9

Recitiri

Adrian Dinu Rachieru • Un prozator de ieri: Petru Dumitriu/ 10

Pagina 12

Bedros Horasangian • 2 G/ 12

Rondul de zi

Gelu Negrea • …Nu i s-a dat, i s-a furat!/ 13

O carte-eveniment

Bogdan Creţu • Moştenirea Securităţii: manipularea arhivelor (I)/ 14

Polemice

Andrei Marga • Reconstrucţia României/ 15

Literatura română după o revoluţie

Alex. Ştefănescu • Recapitulare/ 17

Poeme de Ion Cocora/ 18

Clubul Ideea Europeană

Modele

Daniela Lungu în dialog cu Mircea Filip

„Nu se întâmplă nimic fără Dumnezeu”/ 19noiembrie_tipar-2

Aura Christi • Lumea Ta, Doamne? Un rai al culorilor!/ 21

Clubul Ideea Europeană

Dosar ■ Cazul Paul Goma (IV)

Marian Victor Buciu • Paul Goma/ 23

Lecturi

Constantina Raveca Buleu • Un exeget al confesiunii / 26 Clubul Ideea Europeană

Dosar ■ Cazul Nicolae Breban (V)

Augustin Buzura • Tăcerea lui Zalmoxe/ 27

Magda Ursache • Aşadar, cui i-e frică de

Nicolae Breban? (II)/ 28

Ioan Buduca • Sofism judecătoresc/ 29

Poeme de Ioana Ileana Şteţco/ 30

Lecturi

Terezia Filip • Ţesând poezia, precum o Penelopă/ 31

Film

Dana Duma • Animest 2013: Farmecul artizanatului electronic/ 32

Călin Căliman • Un festival de două decenii/ 33

Modele

Constantin Coroiu • O capodoperă a genului biografic: „Cehov” de Henri Troyat (II)/ 34

Pe cont propriunoiembrie_tipar-40

Liviu Ioan Stoiciu • Semeţia singurătăţii la Emil Botta/ 35

Scrisori din Balkania

Monica Săvulescu Voudouri • „Vino în Atena, să scriem poezie”/ 36

Cartea străină

Rodica Grigore • Captive în ţara bărbaţilor…/ 37

Semnal

Punctul critic nr. 3/2013/ 37

Revista revistelor

Marin Radu Mocanu • Speranţa ce ne-a rămas/ 38

 

Adrian Dinu Rachieru

O întâlnire mirabilă: Eminescu – Creangă

Supliment al revistei Contemporanul, nr. 11/2013

Descriere. Într-o epocă frământată, de admirabil eroism culturalizator, oferind, prin vrereaAdrian-Dinu-Rachieru-Eminescu-Creanga-supl astrelor, câteva nume uriaşe, vectorizând devenirea românităţii, întâlnirea providenţială dintre Eminescu şi Creangă a prilejuit o prietenie „nerepetabilă” (s-a spus, cu temei) şi un dialog mirabil, aşezând alături, în eternitate, doi clasici fundamentali ai literaturii noastre. Volumul reconstituie anii lor de ucenicie, războiul imagologic întreţinut de problema Eminescu, dualismul eminescian, spectacolul receptării etc., trecând alert în revistă contribuţiile exegetice (o imensă bibliotecă critică!). Solid informat, autorul discută, în rama epocii, şi ipoteza „conspiraţionistă” sau romanul epistolar, culegând ecourile unei iubiri mitizate; ca şi soarta celor doi clasici (piaţa postumă), supuşi asaltului contestatarilor (Eminescu, îndeosebi). Topind două recente micromonografii (Eminescu după Eminescu, 2009, respectiv Ion Creangă – spectacolul disimulării, 2012), volumul propune, într-o montură ingenioasă, conexiuni care îngăduie o lectură proaspătă, subliniind centralitatea canonică eminesciană, rolul decisiv jucat de poet în apariţia scriitorului Creangă, accidentele devenirii, climatul junimist, seismele posterităţii etc., respingând categoric, într-o demonstraţie strânsă, invitaţia (iresponsabilă!) de a ne despărţi de poetul naţional într-o vreme asaltată de tăvălugul globalizării.

Vă dorim lectură placută!

Proiect editorial finantat de
Administratia Fondului Cultural National

AFCN-SIGLA-proiect-editorial-2013

 

Revista Contemporanul nr. 11/ Noiembrie 2013 este disponibilă în format PDF, pe care o puteți descărca (Click aici).
 
Adresa redacţiei:
Asociaţia Contemporanul
C. P. 113, O. P. 22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780
Tel./fax: 4021 212 56 92; 4021 310 66 18.
E-mail: [email protected]; [email protected]
 
Abonamentele se pot face la sediul redacţiei sau prin:
Compania naţională „Poşta Romană” SA, Acta Legis SRL, Zirkon Media,
SC Orion Press Impex 2000 SRL, SC Manpres Distribution SRL.
 
Revista este distribuită de:
Editura Regală SRL (tel.: 021 317 90 81),
Press Point Distribution SRL.
Poate fi cumpărată din magazinele InMedio, Relay, Octagon.
 
www.contemporanul.ro
www.ideeaeuropeana.ro
www.librariapentrutoti.ro
www.bibliotecaeuropeana.ro
www.europressgroup.ro
Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button