Ancheta ConteArhiva Contemporanul

Degenerare şi fiscalitate

Prin urmare, soluţii există. Pe această cale să păşească statul, mergând chiar la socializarea cheltuielilor pentru creşterea copiilor, nu declarându‑se ostil familiei ca statul nostru, care recurge la cele mai apăsătoare impozite: pe chirii, zahăr etc. Acesta‑i cursul ştiinţei. Va fi cel luat în seamă de guvernanţi?!

În media românească din ultima vreme aflăm despre remediile fiscale aplicate de Ungaria pentru a spori natalitatea şi a stopa emigrarea pe termen mediu şi imigrarea pe termen lung. Dacă Ungaria căuta soluţii de regenerare naţională şi socială cu implicare economică pe termen lung, în Romania, excesul de putere în zona publică destramă orice posibilitate de a păstra în ţară profesioniştii şi de a fiscaliza pierderile. Şi aceasta pentru că în România s‑a conservat prin comunism o formă de constrângere feudală de a menţine puterea şi de a fi deasupra legii, în ceea ce îi priveşte pe decidenţii politici.[1]
Pare a fi o exagerere, dar raporturile dintre stăpân şi „rumân” în Evul Mediu au supravieţuit în raporturile de mai târziu, dureros de târziu, dintre activistul de partid, şef al biroului politic existent în orice instituţie, şi „oamenii muncii”. Aroganţă, zeflemea, infatuare, umilire erau trăsăturile unor astfel de relaţii, care nu pot alimenta decât nemunca, imoralitatea şi anularea alternativelor de evadare.

Golirea satelor în Valahia se accelerează în veacul al XVIII‑lea, căpătând o mobilitate colectivă de invidiat; puteau schimba topografii pe suprafeţe uriaşe. Administraţia austriacă în Oltenia nu a reuşit între 1718‑1739 să realizeze o hartă o noii provincii, pentru a şti pe câţi plătitori de taxe poate conta. Cartografierea din toamnă nu mai corespundea cu aceea din primăvară întrucât satele dispăreau, mutându‑se peste dealuri şi văi. Oamenii mai fugeau şi din alte motive în afara plăţilor legate de taxe. Satele fugeau din preajma drumurilor, pe unde nu veneau numai caravanele negustoreşti, ci mai ales jafurile arnăuţeşti sau ale osmanlâilor de peste Dunăre. Furau tot şi adesea siluiau femeile, iar ultimii mai colectau şi robi. Se naşte treptat nepăsarea faţă de ziua de mâine. Supravieţuieşti mai uşor dacă nu ai nimic. La 1850 încă se mai trăia aşa în Valahia şi Moldova pe arii întinse, iar revoltele ţărăneşti din 1888 şi 1907 au dovedit că ruptura dintre cei mulţi şi cei puţini, care conduc, era încă majoră, adesea de neconciliat. Faptul că voluntarii veniţi din Europa sau America muncesc cu osârdie la construirea caselor din zonele sinistrate, în timp ce românii ale căror case sunt în şantier îşi petrec ziua la cârciumă nepăsători şi nesimţitori, este o realitate a secolului al XVIII‑lea.

Desigur, statul este prost administrat, căci sărăcia este doar întâmplător întâlnită într‑o ţară guvernată coerent. Suntem un popor tânăr – o afirmă mulţi – certat însă cu munca şi iubitor de şmechereală şi lene. Potenţialii „bejenari” de ieri trăiesc astăzi într‑o tensiune continuă a zilei de mâine şi a soluţiilor de supravieţuire onorabilă, care lipsesc. Ei au fost redenumiţi în funcţie de varietatea destinaţiilor: ciupercari, căpşunari etc. Interesant că aceşti oameni se pot adapta unui mod de viaţă structurat diferit şi unui ritm de lucru aflat pe o altă grilă temporală. De fapt, aceste repere nu le întâlnesc în ţara lor, deoarece aceasta încă se află ancorată într‑un neant istoric şi social, unde stăpânii pot păcăli uşor prostimea cu şcoală puţină şi indiferenţă faţă de ziua de mâine. Similar cu secolul al XIX‑lea sau cu secolul al XVIII‑lea. Ce s‑ar face un baron feudal cu două‑trei sate cu oameni care gândesc, care‑şi cer drepturile şi ştiu a le construi, oameni care vor şi altceva? Astfel, baronului îi este pusă sub semnul întrebării chiar propria‑i stăpânire. Deocamdată împlinirile se întâlnesc pe alte meleaguri, care au renunţat de sute de ani la baroni de tip feudal. Nu de alta, dar alte revoluţii s‑au lăsat şi cu ghilotinări!

Foarte puţine la număr au fost intervenţiile publice referitoare la posibile măsuri de ameliorare a sărăciei endemice. Una dintre aceste intervenţii, nepublicată până în momentul de faţă, este conferinţa susţinută de profesorul Francisc Rainer în anul 1932. Textul conferinţei „Degenerare şi fiscalitate” a ajuns la noi datorită stenogramei ziaristului M. Sevastos de la cotidianul „Adeverul”. Iată mai jos textul acestei conferinţe prezentată în plină criză economică şi soluţiile propuse de profesorul Rainer[2] pentru reducerea fiscalităţii şi atenuarea degenerării:

„În orice om se găsesc elemente care pot crea un exemplar de elită. Totu‑i ca ele să se întâlnească cu elementele corespunzătoare fiecărui individ.

Cu cât oamenii sunt dotaţi cu mai multe calităţi, cu atât există mai multe posibilităţi de întâlnire a elementelor superioare.

Dar şi la noi şi aiurea oamenii cei mai insuficienţi dotaţi de natură şi cu cele mai reduse mijloace de existenţă au copii mai mulţi. Un nou copil este un braţ de muncă în plus – şi atât! Ascensiunea socială este urmată de restrângerea numărului copiilor. Familiile cele mai bine înzestrate se micşorează diminuând totodată însuşi tezaurul de calitate a naţiei.

Muncitorul nediferenţiat are cei mai mulţi copii, apoi lucrătorul calificat pe unele profesii libere etc. De la ţară vin la oraş elementele cele mai bune şi cele mai rele. Cei înzestraţi cu spirit de iniţiativă, cu energie şi cu curaj, cutează să‑şi taie o altă cale. Dar tocmai aceştia, împuţinându‑şi din generaţie în generaţie copiii, sting o parte din înzestrările naţiei.

Originea degenerării

Elementele cele mai instruite ale popoarelor sunt lovite cu regularitate. Aceasta‑i originea degenerării statelor vechi. Grecia este o pildă. Oriunde se schiţa o mişcare de independenţă – deci de superioritate – intrau, mai curând sau mai târziu, biruitoare forţele statului organizat şi bărbaţii erau ucişi până la unul. Grecia a practicat cu fermitate sistemul stârpirii valorilor. Din timpurile vechi şi până acum, războaiele au distrus elementele cele mai valoroase ale naţiunilor. Ceea ce e mai viguros cere jertfă. Iar popoarele degenerează generaţie cu generaţie.

După o statistică din anul 1925, germanii aveau 380 000 alienaţi, 85 000 epileptici, plus 100 000 debili mintali gravi.

Statele Unite au 280 000 de alienaţi internaţi în ospiciu, după o statistică recentă. Din 5 milioane de tineri chemaţi la recrutare, 22% au fost găsiţi inapţi pentru serviciul militar. În Anglia, la 2 milioane de tineri prezentaţi în 1918, în faţa comisiilor de recrutare, 59% au fost declaraţi apţi, 10% absolut inapţi, restul fiind trecuţi în serviciile sedentare.

Fără teama de dezminţire, se poate afirma că, în ţările culturale mari, o treime este nonvaloare. Noi nu avem statistică. O judecată elementară ne aşază şi mai jos.

Cum se combate degenerarea

Trecând la partea a doua a conferinţei, profesorul Rainer s‑a ocupat de mijloacele fiscale prin care s‑ar putea combate degenerarea. Fiscul trebuie să intervină pentru sprjinirea tuturor celor nevoiaşi, din toate straturile populare. Este nevoie de sprijinit elita, oriunde ar fi ea. La noi nu se face nimic pentru menajarea elitelor cu copii din ce în ce mai puţini. Şi prilejuri au fost destule. „1. Împroprietărirea; 2. Legea circulaţiei bunurilor rurale care urmărea crearea unei pături rezistente de agricultori prin selecţionarea calităţilor; 3. Colonizările. Statul şi‑ar putea arenda perpetuu terenurile, cu chirie mică, cu condiţia unuia – ca arendaşul să aibă un număr de copii. În aceste trei cazuri, spune profesorul Rainer, criteriul s‑ar fi cuvenit să fie numărul copiilor. El a fost neglijat; 4. Birurile pe moşteniri. Un copil nu ar trebui să moştenească decât o treime. Această măsură ar încuraja o garanţie de trei copii; 5. Scutiri de biruri în raport cu numărul copiilor. Pretutindeni legile fiscale avantajează familiile cu mulţi membri. Pentru familiile cu mulţi membri în Italia venitul minimum impozabil este fixat la 100 000 lire, deci 900 000 lei. În Germania salariaţii cu un venit anual de 1200 mărci aur (48 000 lei) nu plătesc nici un fel de impozit. Până la 9200 mărci (370 000 lei) se plătesc numai birurile elementare; şi numai de la această cifră încep impozitele pe venit. În Germania, o familie cu patru copii nu dă nici un bir. Până la acest număr familia are un scăzământ de 20% de fiecare membru al său.

Care‑i situaţia la noi?

Două persoane izolate, amândouă cu un venit global de 100 000 lei, plătesc 7200 lei un impozit pe venit (câte 3600 lei fiecare). Dacă aceste persoane se căsătoresc, ele plătesc 100 000 lei, deci o… amendă de 3600 lei anual pentru menaj!

Cât priveşte copii, la 1‑2 copii nu se face nici un scăzământ. La 3‑4 copii se face o reducere de 5%, ceea ce revine la un venit de 100 000 lei un scăzământ de 3600 lei. Iar minimum neimpozabil pentru salariaţi nu există. Dar dacă familiile cu copii sunt avantajate de unde se despăgubeşte fiscul? Din impozitul pe celibatari, pe alcool, pe tutun etc. În Germania statul ia de la celibatari un plus de 10% din impozitul pe venit, Franţa 35%, Italia 50%, în Statele Unite, dacă venitul depăşeşte 160 000 lei, se percep 4% peste ceea ce întrece acest venit.

În privinţa impozitului pe tutun, pe alcool etc. este destul să cităm cazul Germaniei, care consumă aceste articole în valoare de 320 miliarde lei anual. Din această sumă statul ia un impozit de 44 miliarde lei. Numai vinul spumos produce 480 milioane, lei iar berea 2 miliarde şi jumătate lei.

Dacă poporul german şi‑ar reduce consumul de tutun şi băuturi cu o optime, diferenţa câştigată anual de 40 miliarde lei ar fi suficientă să asigure creşterea a unui milion de copii (fiind necesar 40 000 lei pentru creşterea unui copil pe an).

Prin urmare, soluţii există. Pe această cale să păşească statul, mergând chiar la socializarea cheltuielilor pentru creşterea copiilor, nu declarându‑se ostil familiei ca statul nostru, care recurge la cele mai apăsătoare impozite: pe chirii, zahăr etc. Acesta‑i cursul ştiinţei. Va fi cel luat în seamă de guvernanţi?! Dar opinia publică însă îl înţelege. Evidenţa proclamată de dl. prof. Rainer la Galaţi într‑o conferinţă bogată în documentări, rostită cu un remarcabil talent, va ajuta poate ca ideile acestea să se întoarcă prin ricoşeu din opinia publică în clasa diriguitoare. Căci, de altfel, degenerarea popoarelor e o chestie care priveşte pe toţi. (Francisc Rainer).”

Note:
[1] Conferinţă susţinută la data de 13 martie 1932 la Academia Comercială din Galaţi de Dr. Francisc Iosif Rainer, Profesor de anatomie şi antropolog de prestigiu internaţional, creatorul şcolii de antropologie de la Bucureşti şi ctitorul Institutului de Antropologie care‑i poartă astăzi numele, institut înfiinţat în anul 1940.
[2]  Profesorul Francisc Iosif Rainer a fost colaboratorul savantului Dimitrie Gusti în toate campaniile de cercetare sociologică organizate de acesta din urmă la Nereju Mare (1927), Fundul Moldovei (1928) şi Drăguş (1932). Asocierea ştiinţifică a celor două personalităţi se baza pe dorinţa înţelegerii fiinţei umane în complexitatea sa bio‑culturală. Legătura dintre aceste două laturi umane, gândite şi analizate de obicei separat, constituia preocuparea comună a anatomistului şi antropologului Francisc Rainer şi a creatorului de şcoală sociologică Dimitrie Gusti.

Adrian Majuru

Total 0 Votes
0

Adrian Majuru

Adrian Majuru, istoric, eseist, scriitor și editor roman. S-a născut la București, în data de 19 decembrie 1968. Absolvent al Liceului „Zoia Komsodemianskaya” (astăzi Colegiul Național Școala Centrală, 1989) și al Facultății de Istorie a Universității București. (1997) Debut editorial cu volumul Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență (Editura Compania, 2003). De atunci au urmat peste 20 de volume științifice publicate la Editurile Paralela 45, Oscar Print, Compania, ICR, Frank&Time (Germania), 55Tirana (Albania), Adevărul Holding și Corint. Colaborări la revistele Observator Cultural, Adevărul Literar și Artistic, Time Out București, Aldine (România Liberă), Plural și Cultura (ICR), Magazin istoric, Istorie și Civilizație și Contemporanul, precu și la cotidiene de prestigiu: Adevarul, Ziarul Financiar, Capitalul, Jurnalul Național, Cotidianul. A coordonat colecții editoriale la Editura Paralela 45, Vremea și Caligraf, iar în prezent coordonează seriile Antropologie urbană (Oscar Print) și Istorie urbană (Corint) pe latura științifică, precum și colecția de literatură Biblioteca fantastică (Oscar Print). În anul 2012 a înființat revista de Antropologie Urbană, cu apariție semestrială, al cărei redactor șef este. A fost tradus in germană și albaneză. A susținut o serie de conferințe ca organziator (Antropologie Urbană) sau ca invitat (Columbia University, Universitatea Fra S.Noli, Korcea).

Opera:
Lucrări științifice (selectiv): Francisc Iosif Rainer, Biografia unui proiect de viață (1874-1944) (2017); Timpul orașului București (2017); Istoria fizionomiei urbane de la copilărie la senectute (1800-2000), în colaborare cu Elena Olariu; Minovici. O sută de ani de pionierat (1850-1950) (2017); Stadt der Verlockungen – Das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa (2013); Nëpër Bukureshtin Shqiptar (Bucureştiul albanez), përktheu nga rumanishtja Luan Topciu, traducere din limba română Luan Topciu, „Intelligenda” collection, Shtëpia botuese „55” (2010); Copilăria la români (1850-1950) (2006); Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă (2003)

Beletristică: Șapte variațiuni pentru flautul fermecat. Cvartet bine temperat (2011); Legenda Khazară (2007); Destinul din oglindă (2005, 2017)

Publicistică: Destin valah (2009)

Premii și distincții: Premiul Academiei Române, Secția de științe economice, juridice și sociologice, categoria sociologie „Henri H. Stahl” pentru lucrarea Francisc Iosif Rainer. Biografia unui proiect de viață (1874-1944) (2019); Premiul „Andrei Oțetea”, Academia Oamenilor de Știință din România, Gala de decernare a premiilor AOSR pentru Minovici – 100 de ani de pionierat (1850-1950) (2019); Premiul Special acordat de Uniunea Patronală Imobiliară din România pentru volumul Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență (2003); Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, Categoria H – Cercetarea Științifică în semn de apreciere pentru contribuția deosebită adusă la cunoașterea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, pentru excelență în organizarea unor evenimente muzeale de importanță națională (2019); Medalia Meritul Cultural, clasa a II-a, categora F – Promovarea Culturii, pentru contribuțiile desosebite în promovarea culturii și cvilizației românești, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în țară, cât și peste hotare (2004).

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button