Actualități - Comunicate

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2017

Joi, 12 decembrie 2019, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pentru cele mai reprezentative creaţii ştiinţifice şi culturale realizate în anul 2017. Evenimentul s‑a desfăşurat în Aula Academiei Române, începând cu ora 11. Premiile au fost înmânate de acad. Ioan‑Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, în prezenţa Biroului Prezidiului şi a membrilor Adunării Generale. Au fost decernate 70 de premii, care recompensează performanţa culturală şi ştiinţifică românească a anului 2017, concretizată în opere individuale sau realizate în colaborare.

Premiile Academiei Române sunt în număr de 81, fiecare având numele unei personalităţi din domeniile ştiinţific şi cultural reprezentate în cele 14 secţii ale Academiei Române: filologie şi literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, ştiinţe tehnice, agronomie şi silvicultură, medicină, economie, ştiinţe juridice şi sociologie, filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie, arte, arhitectură şi audiovizual, ştiinţa şi tehnologia informaţiei.

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române, Regulamentul de acordare şi lista completă a premianţilor sunt disponibile la adresa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm

Cu acest prilej, Academia Română acordă cinci diplome „Distincţia Culturală” jurnaliştilor Mihaela Helmis, Radio România Actualităţi, şi Alexandru Batali, revista Market Watch, regizorului Jon Gostin, directorului Editurii Mega, Cristian Sincovici, şi autorilor monografiei localităţii Bolintin, Vasile Grigorescu, Ştefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necşuţu.

Biroul de comunicare al Academiei Române

 

FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

 

Premiul „Timotei Cipariu” – Lia Brad Chisacof pentru Meşteşugul doftoriei. Primul tratat românesc de medicină. Studiul filologic, studiul lingvistic, ediţie, glosar şi indice.
Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Cornelia‑Luminiţa Radu, Maria Buturugă, Elena‑Ioana Milea, Ileana‑Stanca Desa şi  Iliana Sulică pentru Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), tom V: 1931‑1935; partea I (2009), partea a 2‑a (2012), partea a 3‑a finală (2017)
Premiul „Ion Creangă” – Emilian Marcu pentru romanul: Tărâmul inocenţilor
Premiul „Titu Maiorescu” – Florentina Nicolae (editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicii) şi Ioana Costa (traducere din latină) pentru Dimitrie Cantemir, Icoana de nezugrăvit a ştiinţei preasfinte […]; Dimitrie Cantemir, Despre numele Moldaviei […]
Premiul „Lucian Blaga” – Constantin Călin, Dosar Bacovia III. Triumful unui marginal; Pompiliu Crăciunescu, Teze & cărţi
Premiul „Mihai Eminescu” – Nicolae Coande, Plagiator 1962
Premiul „Ion Luca Caragiale” – Mircea M. Ionescu, Bărbatul cu trei picioare

 

Ştiinţe istorice ŞI arheologie

 

Premiul „Vasile Pârvan” – Lucian Munteanu, Moneda în aşezările Daciei Romane; Vlad V. Zirra, Fibule de schemă La Tène din România
Premiul „Dimitre Onciul” – Gheorghe Mănucu‑Adameşteanu, Monede bizantine descoperite în nordul Dobrogei, secolele VII‑XIII
Premiul „George Bariţiu” – Dorin‑Ioan Rus, Wald‑und Ressourcenpolitik im Siebenbürgen des 18. Jahrhunderts
Premiul „Nicolae Iorga” – Adrian‑Bogdan Ceobanu, Politică şi diplomaţie la sfârşitul secolului XIX. Din istoria relaţiilor româno‑ruse (1878‑1899)
Premiul „Nicolae Bălcescu” – Cristina Preutu, Propaganda politică în România Socialistă. Practici instituţionale şi tehnici de comunicare (1965‑1974)
Premiul „A.D. Xenopol” – Sorin Grigoruţă, Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700‑1831)
Premiul „Mihail Kogălniceanu” – Ioan‑Augustin Guriţă, Gavriil Callimachi, Mitropolit al Moldovei  (1760‑1786)
Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” – Ottmar Traşcă şi Stelian Obiziuc, Diplomaţi români în slujba vieţii. Constantin I. Karadja şi salvarea evreilor‑români din Europa în timpul celui de‑al Treilea Reich (1932‑1944)

 

ŞTIINŢE MATEMATICE

 

Premiul „Simion Stoilow” – Aurel Mihai Fulger, Grupul de lucrări Clase de cicluri numerice în geometria algebrică
Premiul „Gheorghe Ţiţeica” – Claudiu Raicu, Grupul de lucrări Teoria schemelor, D‑module şi teoria invarianţilor
Premiul „Gheorghe Lazăr” – Daniela Anca Măcinic şi Radu‑Clement Popescu, Grupul de lucrări Grupuri fundamentale pentru varietăţi algebrice
Premiul „Grigore C. Moisil” – Ionuţ Ţuţu, From conventional to institution‑independent logic programming
Premiul „Spiru Haret” – Nu se acordă
Premiul „Dimitrie Pompeiu” – Nu se acordă

 

ŞTIINŢE fizice

 

Premiul „Constantin Miculescu” – Cristina Stan, Grupul de lucrări Studiul proprietăţilor optice neliniare ale unor structuri cuantice semiconductoare sub acţiunea unor câmpuri externe în prezenţa sau absenţa impurităţilor; Victor
Ambruş, Grupul de lucrări Studiul sistemelor mesoscopice în rotaţie
Premiul „Dragomir Hurmuzescu” – Valentin Crăciun şi Doina Crăciun, Grupul de lucrări Prepararea prin tehnici laser, caracterizarea structurală şi spectroscopică şi funcţionalizarea filmelor subţiri de materiale dielectrice şi a punctelor cuantice în materiale semiconductoare
Premiul „Ştefan Procopiu” – Laurenţiu Stoleriu, Grupul de lucrări: Studiu teoretic şi experimental al propagării interacţiunilor elastice în magneţii moleculari cu tranziţie de spin; Lucel Sîrghi, grupul de lucrări Sinteză asistată de plasmă de nanomateriale şi filme subţiri cu activitate fotocatalitică în lumina vizibilă şi activarea cu plasmă a suprafeţelor de oxid de siliciu
Premiul „Horia Hulubei” – Anca Mirela Melintescu, Grupul de lucrări: Studii privind estimarea Tritiului legat organic
Premiul „Radu Grigorovici” – George Stan, Grupul de lucrări: Contribuţii la dezvoltarea şi promovarea de noi soluţii conceptuale de fabricare şi testare in vitro fidel biomimetică a structurilor implantologice de volum (scaffold‑uri poroase) sau cu dimensionalitate redusă (straturi subţiri), având performanţe superioare şi costuri de fabricaţie mici

 

filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

 

Premiul „Constantin Rădulescu‑Motru” – Gheorghe Pleş, Şcolile Năsăudului: 1635‑2015, 3 volume
Premiul „Mircea Florian” – Alfred Bulai, Fundamentele sociale ale cunoaşterii
Premiul „Ion Petrovici” – Ion C. Popescu, Romania at the United Nations General Assembly
Premiul „Vasile Conta” – Lorena Stuparu, Simbol şi recunoaştere la Mircea Eliade: Semnificaţii religioase, politice şi estetice
Premiul „Dumitru Stăniloae” – Nicolae Şofelea, Sacrul şi profanul în perspectivă ontologică, la Mircea Eliade

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button