Actualități - Comunicate

Istoria Bibliotecii Academiei Române

Academia Română şi Biblioteca Academiei Române a lansat joi, 6 octombrie 2022, primul volum din Istoria Bibliotecii Academiei Române, amplu proiect, gândit în 10 volume, care urmează să prezinte, documentar şi analitic, activitatea de peste un secol şi jumătate a celei mai mari şi mai bogate biblioteci din România. Evenimentul a avut loc în Aula Academiei Române. Au vorbit acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, prof. ing. Nicolae Şt. Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii Academiei Române

Acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, scrie în prefaţa primului volum: „La o istorie dezvoltată a Bibliotecii Academiei s‑au gândit mulţi, dar aceasta a rămas până astăzi în stadiul de proiect. Iată că noua conducere şi colectivul de cercetători ai instituţiei împlinesc un mare deziderat şi pun în practică gândul mai vechi. Istoria Bibliotecii Academiei Române vrea să răspundă dorinţei intelectualilor, să retrezească gustul tinerilor pentru carte, pentru manuscrise, pentru stampe, pentru monede şi medalii, pentru hărţi, adică pentru acele grăunţe de aur elaborate de minţile cele mai luminate şi lăsate moştenire urmaşilor“.

Lansarea primului volum din Istoria Bibliotecii Academiei Române, dedicat perioadei 1867‑1885, aduce în atenţie epoca de pionierat şi, în acelaşi timp, de mare efervescenţă a constituirii şi organizării după principii moderne a unei instituţii cu menire naţională, responsabilă de colectarea, conservarea şi promovarea memoriei spiritualităţii româneşti.

Profesorul Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei Române, consideră acest prim volum „un omagiu adus erudiţilor şi patrioţilor români de la mijlocul secolului al XIX‑lea, care nu şi‑au precupeţit timpul, entuziasmul, energia, inteligenţa şi averile pentru a înălţa o instituţie fundamentală într‑un stat modern“.

Înfiinţată la 6 august 1867, Biblioteca Academiei Române a sărbătorit recent împlinirea a 155 de ani de activitate neîntreruptă, timp în care şi‑a îmbogăţit neîncetat colecţiile, devenind una dintre cele mai importante biblioteci patrimoniale din sud‑estul Europei şi un spaţiu de referinţă pentru cercetătorii din întreaga ţară şi din lume. Biblioteca Academiei Române este astăzi o bibliotecă enciclopedică, reunind un impresionant patrimoniu de carte, de manuscrise, incunabule, hrisoave, hărţi şi atlase, partituri muzicale, lucrări de grafică, cea mai bogată colecţie de fotografie şi cel mai bogat fond numismatic din ţară, precum şi cea mai completă colecţie de presă românească. Biblioteca Academiei Române datorează acest valoros tezaur de cultură îndeosebi marilor săi donatori, oameni de spirit şi patrioţi autentici, cât şi unei vizionare politici de dezvoltare practicate încă de la fondarea sa.

Biroul de comunicare ale Academiei Române

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button