Actualități - Comunicate

Eveniment • Premiile Academiei Române pentru anul 2019 Ceremonie de decernare în format hibrid

Miercuri, 8 decembrie 2021, a avut loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019. Evenimentul s‑a desfăşurat în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale şi a premianţilor. Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române, şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale. Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române şi Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site‑ul instituţiei, la adresa: https://academiaromana.ro/ premiileAR/ pag_premii.htm. Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română a acordat 9 diplome „Meritul Academic” şi 8 diplome „Distincţia Culturală”.

Lista completă a premiilor şi diplomelor acordate se regăseşte pe site‑ul Academiei Române.

Biroul de comunicare al Academiei Române

 

FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

 

 1. Premiul „Timotei Cipariu” pentru Gramatica limbii române de Ion Bărbuţă şi Elena Constantinovici
 2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” pentru Ediţia cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii şi simbioze poetice (1866‑ 1876); vol. II: Cronologii şi simbioze poetice (1877‑1883) de Valentin Coşereanu
 3. Premiul „Ion Creangă” pentru romanul Undeva în Transilvania de Mirel Taloş
 4. Premiul „Titu Maiorescu” pentru „Grup sburător”. Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu de Ligia Tudurachi
 5. Premiul „Lucian Blaga” pentru Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene de Ştefan Firică
 6. Premiul „Mihai Eminescu” pentru volumul: Trecere, petrecere de Ioana Ieronim (Ioana Latham)
 7. Premiul „Ion Luca Caragiale” – Nu se acordă

Ştiinţe istorice ŞI arheologie

 

 1. Premiul „Vasile Pârvan” pentru lucrarea The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD) de Sorin Cociş şi pentru lucrarea Siret – „Dealul Ruina”. Aşezarea fortificată din epoca timpurie a fierului de Ion Mareş
 2. Premiul „Dimitrie Onciul” pentru lucrarea: Valori ale ortodoxiei româneşti. Mănăstirea Căldăruşani (vol. I‑II) de Florin Şerbănescu
 3. Premiul „George Bariţiu” pentru lucrarea Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania de Aurel Rustoiu
 4. Premiul „Nicolae Iorga” pentru lucrarea Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională de Valentin Burlacu (Republica Moldova)
 5. Premiul „Nicolae Bălcescu” pentru lucrarea Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia de Anca Stângaciu
 6. Premiul „A.D. Xenopol” pentru lucrarea Relaţiile diplomatice româno‑italiene în timpul Primului Război Mondial 1914‑1918 de Mihail Dobre
 7. Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru lucrarea: Populaţia românească din Peninsula Balcanică de Dorin Lozovanu (Republica Moldova)
 8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” pentru lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial (părţile I şi II). Editor: Ioan Popa

 

ŞTIINŢE MATEMATICE

 

 1. Premiul „Simion Stoilow” pentru Global and blow‑up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids de Marius Ghergu şi pentru lucrarea Generalized q‑Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity de Bogdan Teodor Udrea
 2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica” – Nu se acordă
 3. Premiul „Gheorghe Lazăr” – Nu se acordă
 4. Premiul „Grigore C. Moisil” – Nu se acordă
 5. Premiul „Spiru Haret” pentru monografia Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater de Nicolae Suciu
 6. Premiul „Dimitrie Pompeiu” pentru monografia Lipschitz Functions de Ştefan Cobzaş şi Adriana Nicolae
 7. Premiul „Petre Sergescu” (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

 

ŞTIINŢE fizice

 

 1. Premiul „Constantin Miculescu” pentru grupul de lucrări intitulate Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configuraţii existente experimental de Katalin Kovács şi Valer Toşa
 2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu” pentru grupul de lucrări intitulate Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice de Lucian Dragoş Filip
 3. Premiul „Ştefan Procopiu” – Nu se acordă
 4. Premiul „Horia Hulubei” – Nu se acordă
 5. Premiul „Radu Grigorovici” pentru grupul de lucrări Noi biosenzori nanostructuraţi şi proceduri electrochimice pentru determinarea de iniţiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor şi mecanisme de reglare ale acestuia de Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache şi Victor Constantin Diculescu

 

ŞTIINŢE CHIMICE

 

 1. Premiul „Costin D. Neniţescu” pentru grupul de lucrări Polimeri siliconici concepuţi pentru traductoare pe bază de elastomeri de Codrin Ţugui
 2. Premiul „I. G. Murgulescu” pentru grupul de lucrări Materiale şi nanomateriale avansate cu design şi proprietăţi adaptate pentru multiple aplicaţii de Irina Atkinson şi pentru grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare de Iulia Matei
 3. Premiul „Gheorghe Spacu” pentru grupul de lucrări Contribuţii în domeniul chimiei coordinative şi organometalice a elementelor staniu şi plumb şi sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină de Adrian‑Alexandru Someşan
 4. Premiul „Nicolae Teclu” pentru grupul de lucrări Contribuţii în domeniul catalizei heterogene cu aplicaţii în energetica hidrogenului: stocare chimică şi utilizare de Mihaela Diana Lazăr
 5. Premiul „Cristofor I. Simionescu” pentru grupul de lucrări Structuri heterociclice oligomere şi polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică de Cătălin‑Paul Constantin

 

ŞTIINŢE BIOLOGICE

 

 1. Premiul „Emil Racoviţă” – Nu se acordă
 2. Premiul „Grigore Antipa” – Nu se acordă
 3. Premiul „Nicolae Simionescu” pentru grupul de 16 lucrări 2016‑2019 pe tema Identificarea de noi molecule cu potenţial terapeutic, anticanceros şi antoproliferativ de Valentin Zaharia
 4. Premiul „Emanoil Teodorescu” pentru suita de 9 lucrări 2011‑2019 în domeniul Mecanismele de generare şi menţinere a durerii neuropatice (activarea microfagelor şi microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali) de Violeta Ristoiu

 

ŞTIINŢE GEONOMICE

 

 1. Premiul „Grigore Cobălcescu” pentru Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea de Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* şi Mihaela Melinte*
 2. Premiul „Ludovic Mrazec” pentru lucrarea When a mudstone was actually a ”sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania de Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuş*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) şi Juan Teng (SUA)
 3. Premiul „Gheorghe Munteanu‑Murgoci” pentru Degradation processes of iron‑sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures de Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont şi Ioan Florin Abrudan
 4. Premiul „Ştefan Hepites” pentru Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline de Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei şi pentru lucrarea Structural and Geodynamic Ideas on the Galati‑Izvoarele Seismic‑Prone Area (Eastern Romania) de Lucian Beşuţiu*, Mihail Diaconescu, Luminiţa Zlăgnean şi Andreea Craiu
 5. Premiul „Simion Mehedinţi” pentru lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE‑S model and CORINE land cover database de Gheorghe Kucsicsa, Elena‑Ana Popovici*, Dan Bălteanu**, Ines Grigorescu*, Monica Dumitraşcu* şi Bianca Mitrică (Dumitrescu)* şi pentru Ţinutul Ciceului – Analiză regională de Alexandra‑Camelia Marian‑Potra

 

ŞTIINŢE tehnice

 

 1. Premiul „Aurel Vlaicu” pentru grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite de Dan Mihai Constantinescu şi Ştefan Sorohan şi pentru cartea Convertoare de curent continuu hibride de Octavian Cornea, Dan Hulea şi Nicolae Muntean
 2. Premiul „Traian Vuia” pentru cartea Metode numerice în tehnică de Nicolae Ursu‑Fischer şi Mihai Ursu şi pentru grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol şi transmiţător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground‑based receiver and spaceborne transmitter of opportunity) de Andrei Anghel şi Remus Cacoveanu
 3. Premiul „Henri Coandă” pentru Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications de Cornel Brişan, Cătălin Boantă şi Veturia Chiroiu*
 4. Premiul „Constantin Budeanu” pentru cartea Percepţia prin particule de Radu Dănescu şi pentru grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluenţa învăţării automate, a viziunii computerizate şi a roboticii) de Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveţia), Fabian Mentzer (Elveţia), Michael Tschannen (Elveţia), Luc Van Gool (Elveţia)
 5. Premiul „Anghel Saligny” pentru cartea Tratat de inginerie termică în clădiri de Mihai Ilina şi Cătălin Lungu
 6. Premiul „Petre Sergescu” (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) pentru Radarul românesc. O istorie vie, coordonată de Anton Muraru

 

ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

 

Creaţie muzicală

 1. Premiul „George Enescu” – Nu se acordă

Muzicologie

 1. Premiul „Ciprian Porumbescu” pentru Cărţile psalmilor. Reflexii în sonor de Carmen Stoianov

Istoria artei

 1. Premiul „George Oprescu” pentru Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare de Maria‑Magdalena Drobotă

Artă plastică

 1. Premiul „Ion Andreescu” pentru Expoziţia Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi) de graficianul Florin Stoiciu

Etnografie şi folclor

 1. Premiul „Simion Florea Marian” – Nu se acordă

Creaţie arhitectonică

 1. Premiul „Duiliu Marcu” pentru Ambasada statului Kuwait din Bucureşti (finalizată şi recepţionată în 2019) de Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

 1. Premiul „Aristizza Romanescu” pentru Călătoria fantastică a Maronei (coproducţie România, Franţa, Belgia). Regizor Anca Damian şi pentru lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater şi Scripcarul pe acoperiş (regia Andrei Munteanu). Scenograf Viorica Petrovici

____________

* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Este membru al Academiei Române

Cu acest prilej, Academia Română acordă 9 diplome
„Meritul Academic”
şi 8 diplome
„Distincţia Culturală”.

 

Diploma „Meritul Academic”:

 

Lucia Hossu‑Longin, jurnalist şi realizator de televiziune – pentru excepţionala activitate culturală şi cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani
Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate ştiinţifică şi editorială şi cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare
Constantin‑Emil Ursu, director general al Muzeului Naţional al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism şi permanenta colaborare cu Academia Română
Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti
Prof.dr. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti – Mileniul III”, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti
Filiala din Timişoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită şi contribuţia adusă la îmbogăţirea ştiinţei şi culturii şi cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare
Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României – în semn de recunoaştere şi preţuire a întregii activităţi de cercetare şi publicare de documente

 

Diploma „Distincţia Culturală”:

 

Revista „Oraşul”, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare şi îmbunătăţire a imaginii urbanismului şi arhitecturii Clujului şi cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare
Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică şi obiectivitatea reflectării Academiei Române
George Mihăiţă, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română
Horaţiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română
Conf.univ.dr. Mireille‑Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” – pentru activitatea culturală de înaltă ţinută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi Biblioteca Centrală Universitară
Maia Morgenstern, actriţă, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepţionala activitate teatrală şi colaborarea constantă cu Academia Română
Dorel Vişan, actor – pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia Română
Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală şi preţuirea manifestată faţă de Academia Română

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button