Actualități - Comunicate

Deschiderea oficială a ciclului „Conferinţele Dalles ale Academiei Române”

Academia Română reia ciclul conferinţelor cu public susţinute la Fundaţia „Dalles”, după o întrerupere de 75 de ani. Evenimentul avut loc joi, 19 ianuarie 2023, în Sala „Dalles” din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18. Conferinţa inaugurală a fost rostită de acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române. Cu acest prilej a fost prezentată, pe scurt, sinuoasa istorie a Fundaţiei „Ioan I. Dalles”, precum şi a edificiului cu acelaşi nume.

Construită între anii 1930‑1932 de Academia Română, conform clauzelor testamentului Elenei Dalles, şi confiscată abuziv în 1948 de regimul comunist, celebra Sală „Dalles” din Bucureşti, edificiu reper în istoria culturală a capitalei, beneficiază, începând cu anul 2023, de un program de conferinţe şi dezbateri structurat de Academia Română.

Programul este alcătuit de Fundaţia Culturală ,,Ioan I. Dalles” din cadrul Academiei Române, având ca scop sprijinirea, promovarea şi dezvoltarea activităţii culturale şi educative. Fundaţia îşi propune deopotrivă realizarea de schimburi de experienţă interculturală, pentru punerea în valoare a patrimoniului naţional (literatură, artă, muzică, teatru etc.) şi pentru integrarea valorilor cultural‑artistice româneşti în circuitul internaţional, precum şi organizarea de activităţi de cercetare.

***

În anul 1918, Elena Dalles, rămasă fără moştenitori, lasă prin testament Academiei Române două proprietăţi în centrul capitalei, cu indicaţii precise referitoare la expropriere, precum şi cu dorinţa ca Academia Română să construiască un edificiu cu destinaţie culturală şi să înfiinţeze o fundaţie ce va purta numele celui de‑al treilea fiu al familiei: „Se va construi, în mijlocul terenului rămas, o clădire frumoasă şi încăpătoare, după planul ce va hotărî Academia, însă în aşa fel ca să poată avea sălile necesare pentru expoziţiuni artistice de tot felul […], cu menirea de a forma caracterele cetăţenilor români prin cultivarea şi educarea sufletească. […] Jur împrejurul construcţiunei […], se va face şi întreţine grădină frumoasă, ca să fie podoabă pe toate părţile. Această fundaţiune artistică şi culturală va purta numele Fundaţia «Ioan I. Dalles».”

În anul 1930, Academia Română organizează un concurs „de schiţe de plan pentru construcţia Fundaţiei Dalles”, la care sunt invitaţi să participe şase arhitecţi. Concursul este câştigat de arhitectul Horia Teodoru, iar antrepriza lucrărilor este încredinţată de Academia Română firmei inginerului Emil Prager, care va executa proiectul în baza autorizaţiei de construire nr. 35B/26.06.1931. Costurile, în valoare de 14 milioane de lei, au fost achitate din fondurile proprii ale Academiei Române.

Un an mai târziu, în 28 mai 1932, în prezenţa membrilor Academiei Române, a primarului Capitalei şi a altor oficialităţi, are loc deschiderea aşezământului cultural, alcătuit din săli de expoziţii, o sală de conferinţe şi o sală de concerte. Tot la această dată este inaugurată  Fundaţia „Ioan I. Dalles”, care îşi începe activitatea sub conducerea acad. Gheorghe Ţiţeica, secretar general al Academiei Române. Fundaţia intră astfel în circuitul cultural al capitalei, alcătuind un program dens. Va găzdui expoziţii şi concerte ale celor mai reputaţi artişti ai vremii şi nume mari ale culturii române vor susţine aici conferinţe şi vor avea întâlniri cu publicul.

În anul 1948, toate proprietăţile Academiei Române sunt confiscate abuziv prin Deciziunea nr. 1486 a Consiliului de Miniştri, inclusiv Sala „Dalles”, imobilul fiind dat în folosinţa Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi încredinţat apoi, spre administrare, Muzeului de Artă al Republicii Populare Române. Sediul Fundaţiei „Dalles” va suferi modificări majore în perioada 1959‑1961, când pe terenul aflat în faţa imobilului iniţial este construit Blocul „Dalles”, cu şapte nivele, care va încorpora clădirea. Arhitectul Octav Doicescu va păstra însă destinaţia culturală a parterului şi mezaninului, care vor găzdui spaţii expoziţionale.

În anul 1962, în clădirea Fundaţiei este înfiinţată Universitatea Populară Bucureşti, care va desfăşura o activitate constantă cu publicul, programul fiind alcătuit cu deosebire din cursuri de tip şcoală populară de arte. Memoria colectivă bucureşteană conservă însă denumirea Sălii „Dalles” şi păstrează vie amintirea destinaţiei sale culturale.

După căderea regimului comunist, Academia Română depune notificarea nr. 6209/09.11.2001, pentru recuperarea Sălii „Dalles”, prin restituirea în natură a imobilului, notificare respinsă iniţial de Primăria Municipiului Bucureşti. După şase ani, Tribunalul Bucureşti emite Sentinţa Civilă nr. 115 prin care obligă Primăria să soluţioneze notificarea Academiei Române, iar în anul 2018 primarul general al Capitalei dispune restituirea în natură a acestuia. Astfel, imobilul construit de Academia Română în anii 1930 revine proprietarului de drept, după o sinuoasă istorie.

În prezent în clădirea Sălii „Dalles” îşi desfăşoară activitatea Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură cu acelaşi nume, care utilizează sala de concerte şi spectacole, în baza contractului de locaţiune semnat cu Academia Română.

Biroul de comunicare al Academiei Române

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button