Actualități - Comunicate

Casa Cărţii de Ştiinţă în pragul împlinirii a 30 de ani

30 de ani de activitate editorială înseamnă pentru Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, din Cluj‑Napoca, o continuitate datorată, printre altele, deschiderii spre mediul academic, cercetători, scriitori şi traducători, ajungând la fructuoase colaborări cu instituţii culturale din întreaga Europă. Concentrarea în jurul editurii a numeroase personalităţi, crearea unei competente comisii de recenzie, alcătuită din universitari din întreaga ţară, precum şi serviciile editoriale şi grafice oferite, pe care le‑am îmbunătăţit constant, ne ajută în formarea unui catalog de titluri diversificate, de la ştiinţele exacte, la cele umaniste, de la beletristica românească la cea universală, venind astfel în întâmpinarea cititorului şi creând totodată noi aşteptări de lectură. Interesele editoriale au continuat să se diversifice an de an şi considerăm că cel mai important aspect al activităţii noastre profesionale este tocmai concentrarea în jurul editurii a numeroşi profesionişti ai cărţii (universitari, cercetători ştiinţifici, membri ai comunităţii academice clujene şi internaţionale, scriitori şi traducători), alături de care, prin valoarea, tenacitatea şi probitatea profesională a acestora, Casa Cărţii de Ştiinţă a reuşit să susţină varietatea pieţei de carte la nivel naţional, prin crearea diverselor colecţii de specialitate.

O preocupare intensă a editurii o reprezintă publicarea traducerilor literare, respectiv titluri din limba spaniolă, franceză, italiană, germană, suedeză, norvegiană, polonă, slovacă, slovenă, cehă, macedoneană, neerlandeză, daneză etc., pentru a căror publicare beneficiem de sprijin financiar – în forma unor granturi pentru publicare, obţinute, în primul rând, datorită valorii colaboratorilor noştri, care provin mai ales din mediul universitar, de la instituţii precum: Centre National du Livre Paris, Fédération Wallonie‑Bruxelles, L’Organisation internationale de la Francophonie, Swedish Arts Council, Norla, Danish Agency for Culture, Ministerul Culturii, Educaţiei şi Sportului Madrid, Slolia, Trubar, Institutul Polonez, Ministerul Culturii al Republicii Cehe, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Macedonia, Viadrina European University, Institutul Italian Bucureşti, Nederlands Letterenfonds, Bundeskanzleramt Österreich Viena, ş.a. Din această colecţie face parte şi romanul Casă de zi, casă de noapte, al laureatei Nobel pentru Literatură pe anul 2018 pentru literatură Olga Tokarczuk, traducere din limba polonă de Cristina Godun.

Chiar şi în aceste condiţii actuale, în care nu este deloc uşor să ne putem întâlni cu cititorii şi autorii noştri la târguri de carte sau lansări, am avut ocazia, în toamna anului trecut, de a organiza, online, mai multe lansări în prezenţa autorilor străini: scriitorul François‑Xavier Bellamy (Franţa), scriitorul Gilles Jobidon (Canada), Peppe Millanta (Italia), Lotta Elstad (Norvegia), Fawzia Zouari (Franţa), şi a traducătorilor, pe a căror colaborare eficientă ne bazăm pentru reuşita publicării acestor traduceri: Rodica Baconsky, Alina Pelea, Sanda Tomescu Baciu, Gabriela Lungu.

O altă scriitoare care ne dorim să ne onoreze cu prezenţa sa în România este de origine cehă – Radka Denemarková, câştigătoare a marelui premiu Magnesia Litera, de 4 ori la 4 categorii diferite. Romanul său Bani de la Hitler, traducere în limba română de Anca Irina Ionescu, distins cu mai multe premii (Premiul Magnesia Litera, 2019, Premiul pentru Literatură Usedom, 2011, Premiul Georg Dehio, 2012), este o poveste extrem de intensă, care prezintă ororile prin care trec o familie care a aflat despre moştenirea lor evreiască doar când au fost duşi în lagărele de concentrare. Motivaţia Juriului Premiului Magnesia Litera: „Şase capitole, şase încercări de a se întoarce acasă, la locul copilăriei fericite dinaintea războiului a Gitei Lauschmann, a cărei familie a aflat despre moştenirea lor evreiască când au fost duşi în lagărele de concentrare. Prima încercare deschide al doilea şi cel mai lung act postbelic al tragediei istorice: sătenii încearcă, prin confiscarea proprietăţilor şi terenurilor familiei Gitei, să scape de cei doi copii care s‑au întors din lagăr. Ei reuşesc să‑l omoare şi să‑l îngroape pe băiat, dar Gita supravieţuieşte. Umbra sumbră a crimei şi a furtului nedrept îi apropie pe săteni. Când, şaizeci de ani mai târziu, Gita reapare într‑o vară, ei sunt speriaţi şi refuză să o accepte ca fiind una de‑a lor, chiar dacă ea nu intenţionează să‑şi recupereze proprietatea, ci doar caută o expresie simbolică a dreptăţii pentru tatăl ei. Cele cinci reveniri văratice îi arată Gitei cât de greu este să recunoşti vinovăţia săvârşirii unei crime, mai ales atunci când un sat întreg a fost părtaş. O poveste extrem de intensă, întunecată, care atinge adâncurile unei drame antice”.

Într‑un registru comic, dar tot cu subtilităţi şi intertexte bogat nuanţate şi explorate de autor, este una dintre cele mai noi traduceri literare ale colecţiei noastre Literatura Europeană Contemporană, romanul Mama mea are un nou iubit, semnat de scriitorul belgian Dimitri Verhulst, traducere din limba neerlandeză de Oana Marin. Dimitri Verhulst (1972), prozator şi poet belgian, s‑a născut la Aalst. Este considerat unul dintre marii scriitori de limbă neerlandeză, a cărui operă este publicată în peste douăzeci de limbi şi distinsă cu diverse premii literare, printre care Libris şi Golden Owl. Din titlul De helaasheid der dingen (The Misfortunates) s‑au vândut peste 300.000 de exemplare, iar cartea a fost ecranizată de Felix Van Groeningen, în 2009, fiindu‑i decernat un premiu la Cannes, Prix Art et Essai. Prin intermediul personajelor clar construite, mai ales prin modul lor de a acţiona şi reacţiona, autorul redă tipologii cât mai diverse pentru încercarea de conturare a tuturor dimensiunilor existenţei noastre. Prin intermediul unei familii doar aparent unite, se redau, într‑un mod realist, aspecte ale dezbinării noastre atât la nivel personal, cât şi colectiv.

Pe lângă traducerile literare şi lucrările de cercetare ştiinţifică, în anul 2021, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, în colaborare cu Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a publicat un proiect inedit: Album aniversar 100. Viaţa Mitropolitului Bartolomeu Anania în imagini, editor Pr. Bogdan Ivanov. Un volum care poartă cu sine imensitatea valorii de documente personale a Mitropolitului Bartolomeu; este vorba despre 270 de pagini cu poze pe care Domnia Sa le păstra în arhiva de la Nicula. Albumul reconstituie, aşadar, iconografic etapele din existenţa laică şi teologică a Mitropolitului Bartolomeu Anania, prezentând de la imagini vechi de un secol, până la poze din anii 2000, din ultimii ani de viaţă. Îl vom vedea, deci, pe micul copil Valeriu Anania cu părinţii în satul natal sau, apoi, adolescent, tânăr la şcoală, ulterior devenind călugăr şi intrând în slujirea Bisericii, apoi în perioada detenţiei şi a misiunii în Statele Unite, iar, ulterior, de la revenirea în ţară, avem o selecţie bogată de poze până la rechemarea „Bătrânului oştean” sub drapelul Bisericii, poze care arată anii dedicaţi implicării în acţiunile ecumenice, ca un model de jertfă creatoare, de operă monumentală şi de credinţă neclintită. Iar când vorbim de marea personalitate a Domniei Sale nu avem cum să nu includem ipostaza scriitorului, care se manifestă ca autor de poezie, proză – aici sunt incluse romanul, povestirile şi nuvelele –, dar şi autor de eseistică şi dramaturgie. Motiv pentru care considerăm că nu ar fi fost completă o încercare de conturare a vieţii eminentului teolog fără includerea unor texte atât din memorialistica, cât şi opera literară semnată de Valeriu Anania. Vorbind despre literatură, veţi descoperi şi poze din lumea culturală, grandioase prezenţe precum Gala Galaction sau Tudor Arghezi, mai ales că apropierea de aceştia îi vor imprima lui Valeriu Anania deosebita grijă faţă de expresia literară.

O apariţie dintre cele mai recente, păstrând abordarea fenomenului literar, studiile fiind îndreptate, de această dată, în mod direct spre elevii de liceu şi spre cadrele didactice care predau limba şi literatura română, este lucrarea Eseuri de literatură română. Ghid de studiu individual pentru bacalaureat, semnată de Mihaela Popa şi aprobată de Ministerul Educaţiei. Aşa cum indică şi titlul, cartea prezintă, în vederea pregătirii pentru Bacalaureat, cinci capitole dedicate, cronologic: perioadei paşoptiste, epocii marilor clasici, perioadei antebelice, perioadei interbelice şi perioadei postbelice, iar, în cadrul fiecărui capitol, criteriul secundar de încadrare este apartenenţa operelor sau a scriitorilor la un curent literar (clasicismul, romantismul, neoromantismul, simbolismul, modernismul, tradiţionalismul, avangarda, neomodernismul, postmodernismul) sau o specie literară (povestire, basm, nuvelă, roman, comedie, dramă, parabolă dramatică).

Aceste volume, dar şi celelalte titluri din domenii diverse, sunt disponibile pe site‑ul editurii: www.casacartii.ro, în librăriile partenere – spaţii fizice, dar şi online –, iar activităţile noastre pot fi urmărite pe site‑ul casacartii.ro.

În continuarea acestor 30 de ani, ne dorim longevitate şi seninătate editorială!

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button