Românii de pretutindeni

Eveniment editorial: „Spaţiul Mioritic” în limba germană

Recent, editura vieneză LIT Verlag (Wien) a publicat în traducerea semnată de Rainer Schubert, Spaţiul Mioritic, din „Trilogia Culturii” lui Lucian Blaga sub titlul german „Die rumänische Seele” (tradus: mot a mot „Sufletul românesc”). Între numele titlului original, Spaţiul Mioritic, şi traducerea germană prezentată (Die rumänische Seele) în aparenţă s‑ar furişa la prima vedere o oarecare discrepanţă, deorece titlul german este simplist, dar corepunde întocmai materialului tratat de Blaga în originalul său, care analizează din diferite perspective sufletul poporului român, comparându‑l cu popoarele altor culturi. În studiul introductiv, autorul‑traducător consemnează, accentuând concepţia blagiană privind religiozitatea poporului român şi menţionând evlavia acestuia de‑a lungul secolelor, pornind din structurile mediului rural până în zonele altitudinilor păşunilor carpatice (vezi şi balada populară Mioriţa ş.a.), persistând şi în comunismul ostil religiozităţii. Această persistenţă conferă sufletului românesc statornicia necesară de a depăşi perioadele de restrişte din istoria neamului. Spaţiul Mioritic constituie substratul societăţii care, fără această adâncă înrădăcinare sufletească, ar fi imposibilă.

În continuare urmărim prezentarea capitolelor traduse în germană şi aspectele tratate; pornind de la „spaţiul mioritic”/ „Der seelische Raum”, continuând cu „spiritualităţi bipolare”/ „Bipolare Geistigkeit”, cu „Transcendentul care coboară”/ „Das von oben herabsteigende Transzendente”, cu „perspectiva sofianică”/ „Die sophianische Perspektive” şi „Despre asimilare”/ „Über die Assimilierung sakraler Motive”, „Pitoresc şi revelaţie”/ „Das Bildliche und die Offenbarung”, „Duh şi ornamentică”/ „Geist und Ornamentik”, „Despre Dor”/ „Von der Sehnsucht” până la „Intermezzo”/ „Intermezzo”, cititorul ghidat trece la capitolul „Evoluţie şi involuţie”/ „Evolution und Involution”, ajungând apoi la „Influenţe modelatoare şi catalitice”/ „Vorteilhafte und motivierende Einflüsse” şi, în fine, la „apriorism românesc”/ „Vom typischen Rumänentum”. Dat fiind faptul că Spaţiul Mioritic este cea mai cunoscută operă a poetului‑filosof, nu ne vom ocupa de dezbateri interpretativ‑noţionale ale acestei scrieri, presupunând accesibilitatea şi cunoaşterea operei din partea preţuitului cititor şi axându‑ne mai degrabă pe traducerea valoroasă, realizată de un bun prieten al românilor şi un excelent cunoscător al culturii şi limbii române: Rainer Schubert, el însuşi filosof şi profesor universitar între 1994‑99, lector la Timişoara, apoi ataşat cultural pe lângă Ambasada Austriacă din Bucureşti (1999‑2007) şi directorul Forului Cultural Austriac la Bucureşti; între 2000‑2004 d‑sa ţine cursuri la Universitatea din Bucureşti ca visiting profesor şi profesor universitar (filosofie secţia germană) la Universitatea Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2007‑2009), şi profesor universitar de filozofie la Universitatea Filosofico‑Teologică Benedikt XVI (după Papa Benedikt XVI) la Heiligenkreuz, din sudul Vienei. De‑a lungul deceniilor, Rainer Schubert a întreţinut legături strânse cu Dorli, fiica soţilor Blaga, până la trecerea ei în eternitate (Alba Iulia, 15 noiembrie 2021).

Rainer Schubert a tradus – în total – următoarele texte blagiene: „Die luziferische Erkenntnis”/ Cunoaşterea luciferică, LIT‑Verlag, Wien 2012, 228 pag.; „Das dogmatische Weltalter”/ Eonul dogmatic, LIT‑Verlag, Wien 2014, 185 pag.; „Die transzendente Zensur”/ Cenzura transcendentă, Frank & Timme, Berlin 2015, 223 pag.; „Über das philosophische Bewusstsein”/ Despre conştiinţa filosofică, Frank & Timme, Berlin 2016, 262 pag.; „Das Experiment und der mathematische Geist”/ Experimentul şi spiritul matematic, new academic press, Wien 2017, 239 pag.; „Wissenschaft und kreatives Denken”/ Ştiinţa şi creaţie, new academic press, Wien 2018, 185 pag.; „Die Entstehung der Metapher und der Sinn von Kultur”/ Geneza metaforei şi sensul culturii), new academic press, Wien 2019, 189 pag.; „Horizont und Stil”/ Orizont şi stil, new academic press, Wien 2021, 151 pag.; „Die rumänische Seele”/ Spaţiul mioritic, LIT Verlag, Wien 2022, 184 pag.

Spaţiul Mioritic oferă cititorului din spaţiul germanic posibilitatea de a face cunoştinţă cu poporul român şi – mai ales – cu spiritualitatea sa evlavios‑religioasă, amintindu‑ne de faptul că în societăţile germanofone trăiesc mulţi români, contribuind astfel la o mai bună înţelegere a sufletului românesc.

■ Poet, traducător, profesor

Hans Dama

Total 1 Votes
0

Hans Dama

Hans Dama șvabul născut în Banat la Sânnicolau-Mare, vienez prin opțiune; studii în Timișoara, București și la Viena, unde s-a specializat în lingvistică și a predat timp de trei decenii la Institutul de Romanistică al Universității din Viena. Strămoşii din partea tatălui, originari din Lorena/ Arracourt, district Lunéville, numele initial fiind DAMAS (cu s final mut), se stabilesc, în 1765, în Banat. Linia feminină se trăgea din familii ca Lenoire, Sautrelle, Decrion, Barthou, Richard. Strămoşii mamei, pe numele de Rieß-Linie, sunt originari din Germania de Vest: Oberreidenbach, District Sankt Wendel. În casa părintească se comunica în dialectul franco-renan de sud (=pfälzische Mundart). Studii de germanistică şi românistică la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic al Universităţii din Timişoara/ Diplomă de licenţă. (1962-1965) Studii de germanistică şi românistică la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti/ Diplomă de licenţiat în filologie. (1972-1977) Studii de doctorat, doctor în filologie. (1984-1986) Studii de Pedagogie şi Filosofie la Viena. (1986-1990) Universitar la Institutul pentru Translatori al Universităţii din Viena. (1980-2000) Universitar la Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena. (1985-2010)

A publicat 12 volume de poeme și un volum de proză, fiind prezent în antologii și reviste din țară și străinătate cu poeme, proză scurtă, eseuri, memorii de călătorie, precum și traduceri din poezia clasică și contemporană românească. Poemele și proza sa scurtă au fost traduse în în câteva limbi. A publicat în reviste de specialitate din Austria, Germania, Mexic, România, Spania, Slovenia si Ungaria. A tradus din Lucian Blaga, George Bacovia, Nichita Stănescu, Aura Christi ș.a.

Poeme: Schritte/ Paşi, Viena (1980, 1990); Gedankenspiele/ Jocuri de idei, Frankfurt (1990); Rollendes Schicksal/ Tăvălugul destinului, Frankfurt (1993); Spätlese, Spätlese/ Cules târziu, Dublin-New York-Viena (1999, 2012); Vereinsamtes Echo/ Ecouri răzleţe (2002); Launen des Schicksals/ Capriciile destinului, Viena (2006); Zeitspanne/ Răstimp, Viena (2008); Im Schatten der Zeit/ În umbra timpului, Viena (2011); Im Werden reift Vergehen/ În devenire se pârguie trecerea, Viena (2013); Banat, Gedichte, Viena (2015); Dornenpflaster/ Pavajul cu spini, Viena (2016); Tu felix Austria, Viena (2018)

Proză: Unterwegs/ Pe drumuri (2003)

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește și
Close
Back to top button