Premiul de Excelenţă ca istoric al mentalităţilor şi susţinător al limbii şi literaturii române în Israel: Teşu Solomovici

Back to top button