Civilizatii de sticla. Utopie, distopie, urbanism – Stefan Borbely

Așa după mărturisește el însuși, autorul a adunat ani de-a rândul informa ții și trimiteri bibliografice despre lumi translucide, societăți transparente, metropole albe, clădiri, orașe și monumente făcute din sticlă. Dacă nu sunt distopii – o societate a transparenței depline este și una a controlului generalizat – civilizațiile de sticlă sugerează fie plăcere solară, luiminoasă, fie – într-un regim ideatic complementar – utopia dematerializării complete, prin lăsarea în urmă a tot ce e pământesc în noi, a tot ce ține de povara teluricului, de humă sau clisă. Cartea vorbește, așadar, de cristalizări, de combustii de tip gnostic, de transformarea materiei în sticlă și în transparență. V-ați întrebat vreodată de ce are Cenușăreasa pantofi de sticlă?

Editura Limes

Back to top button