Contemporanul » Carte » Civilizatii de sticla. Utopie, distopie, urbanism – Stefan Borbely

Civilizatii de sticla. Utopie, distopie, urbanism – Stefan Borbely

Așa după mărturisește el însuși, autorul a adunat ani de-a rândul informa ții și trimiteri bibliografice despre lumi translucide, societăți transparente, metropole albe, clădiri, orașe și monumente făcute din sticlă. Dacă nu sunt distopii – o societate a transparenței depline este și una a controlului generalizat – civilizațiile de sticlă sugerează fie plăcere solară, luiminoasă, fie – într-un regim ideatic complementar – utopia dematerializării complete, prin lăsarea în urmă a tot ce e pământesc în noi, a tot ce ține de povara teluricului, de humă sau clisă. Cartea vorbește, așadar, de cristalizări, de combustii de tip gnostic, de transformarea materiei în sticlă și în transparență. V-ați întrebat vreodată de ce are Cenușăreasa pantofi de sticlă?

Editura Limes

Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now