Actualități - Comunicate

Premiile Academiei Române pentru anul 2021

Academia Română a decernat premiile pentru cele mai valoroase creaţii ştiinţifice şi artistice realizate în anul 2021. Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Academiei Române, în prezenţa membrilor Adunării Generale. Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române, şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, ştiinţe geonomice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, ştiinţe economice şi juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru şi muzică.

Istoricul Premiilor Academiei Române şi Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituţiei, în secţiunea Premii.

În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 3 diplome „Meritul Academic” şi 10 diplome „Distincţia Culturală”.

Lista completă a premiilor şi a diplomelor acordate se găseşte pe site-ul Academiei Române.

Biroul de comunicare al Academiei Române

 

Diploma „Meritul Academic”

– „Romanian Journal of Information Science and Technology”, pentru poziţia fruntaşă în evaluarea internaţională Clarivate
– Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţare
– Dr. Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Diploma „Distincţia Culturală”

– Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Naţională
– Alexandru Ion Herlea, preşedintele Asociaţiei La Maison Roumaine, Paris
– Alexandru-Dan Bartoc, preşedintele Fundaţiei Culturale „Bartoc”
– Editura Academiei Române
– Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”
– Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
– Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”
– Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti
– Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociaţiei Culturale „Sfântul Gheorghe”; Editura „Cronica Mureşeană”
Sângeorgiu de Mureş
– Ordinul Militar de România

 1. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ
 2. Premiul „Timotei Cipariu”

Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediţie critică şi studiu filologico-lingvistic.
Autoare: Roxana Vieru şi Adina Chirilă

 1. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-II
Autoare: Ioana Gafton

 1. Premiul „Ion Creangă” – Nu se acordă
 2. Premiul „Titu Maiorescu”

Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericului
Autor: Mircea Mihăieş

 1. Premiul „Lucian Blaga”

Lucrarea: I. Negoiţescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediţie integrală
Autori: Ioan Cristescu şi Ionel-Mircea Vartic

 1. Premiul „Mihai Eminescu” – Nu se acordă
 2. Premiul „Ion Luca Caragiale” – Nu se acordă
 1. Ştiinţe istorice ŞI arheologie
 2. Premiul „Vasile Pârvan”

Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l’idée impériale byzantine
Autor: Petre-Radu Guran

 1. Premiul „Dimitrie Onciul”

Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui”. Chipuri sfinte în vechi hrisoave româneşti
Autoare: Oana-Mădălina Popescu

 1. Premiul „George Bariţiu”

Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel Settecento
Autor: Cristian-Alexandru Damian

 1. Premiul „Nicolae Iorga” – Nu se acordă
 2. Premiul „Nicolae Bălcescu”

Lucrarea: Istorii româneşti ale ideii de „Europa”, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecţii)
Autor: Laurenţiu-Dănuţ Vlad

 1. Premiul „A.D. Xenopol”

Lucrarea: Astra şi societatea 1918-1930
Autor: Valer Moga

 1. Premiul „Mihail Kogălniceanu”

Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)
Autor: Mircea-Flavius Stan

 1. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki”

Lucrarea: Cartea foametei
Autoare: Larisa Turea

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

 1. Premiul „Simion Stoilow”

Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps
Autor: Remus-Andrei Radu

 1. Premiul „Gheorghe Ţiţeica”

Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifolds
Autor: Martin David Palmer-Anghel

 1. Premiul „Gheorghe Lazăr”

Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves
Autor: Eugen Vărvărucă

 1. Premiul „Grigore C. Moisil” – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei

Lucrarea: How Many Steps Still Left to x*?
Autor: Emil-Adrian Cătinaş

 1. Premiul „Spiru Haret” – Nu se acordă
 2. Premiul „Dimitrie Pompeiu”

Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuaţii de tip parabolic deterministe sau stochastice
Autor: Ionuţ Munteanu

 1. Premiul „Petre Sergescu” – Nu se acordă
 1. ŞTIINŢE fizice
 2. Premiul „Constantin Miculescu” – Nu se acordă
 3. Premiul „Dragomir Hurmuzescu”

Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică de fluorescent
Autoare: Ana-Maria Crăciun

 1. Premiul „Ştefan Procopiu”

Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni grei
Autor: Mircea-Dan Cozma

 1. Premiul „Horia Hulubei”

Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de fascicule de ioni acceleraţi
Autor: Gihan Velişa

 1. Premiul „Radu Grigorovici”

Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogenice
Autori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan

 1. ŞTIINŢE CHIMICE
 2. Premiul „Costin D. Neniţescu” – Nu se acordă
 3. Premiul „I. G. Murgulescu”

Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară
Autoare: Aurica Precupaş

 1. Premiul „Gheorghe Spacu”

Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4f  pentru obţinerea de materiale magnetice moleculare
Autor: Cătălin Maxim

 1. Premiul „Nicolae Teclu”
 2. a) Grupul de lucrări: Contribuţii aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicaţii în autentificarea alimentelor şi băuturilor

Autoare: Dana-Alina Magdaş

 1. b) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziţiei şi texturii hidrotalciţilor în reacţii catalizate bazic

Autor: Dumitru-Octavian Pavel

 1. Premiul „Cristofor I. Simionescu”

Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicaţii biomedicale şi în protecţia mediului
Autoare: Anca Filimon

 1. ŞTIINŢE BIOLOGICE
 2. Premiul „Emil Racoviţă”

Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I– II
Autori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici

 1. Premiul „Grigore Antipa”

Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of Romania
Coordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican

 1. Premiul „Nicolae Simionescu”

Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă (fără separare prealabilă) a unor biomolecule.
Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár

 1. Premiul „Emanoil Teodorescu”

Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică: dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicaţii în domeniul cercetării biomedicale şi biomaterialelor
Autor: Cristian (V.A.) Munteanu

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

 1. Premiul „Grigore Cobălcescu”

Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in Romania
Autor: Bogdan M. Popescu

 1. Premiul „Ludovic Mrazec”

Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt
Autori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA), Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România), Janos L. Urai (Germania)

 1. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci”

Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern Carpathians, Romania)
Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca

 1. Premiul „Ştefan Hepites” – Nu se acordă
 2. Premiul „Simion Mehedinţi”
 3. a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Româneşti. Studiu de Geomorfologie

Autor: Răzvan-Andrei Popescu

 1. b) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională

Autor: Dănuţ-Radu Săgeată

VIII. ŞTIINŢE tehnice

 1. Premiul „Aurel Vlaicu” – Nu se acordă
 2. Premiul „Traian Vuia”

Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms
Autori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)

 1. Premiul „Henri Coandă”

Grupul de 5 lucrări: Metode şi modele avansate în tehnici de analiză şi caracterizare a materialelor cu diferite aplicaţii tehnologice
Autoare: Nicoleta Nedelcu

 1. Premiul „Constantin Budeanu” – Nu se acordă
 2. Premiul „Anghel Saligny”

Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice şi experimentale privind comportarea seismică a pereţilor beton armat şi hibrizi/compoziţi oţel beton / „The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”
Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian

 1. Premiul „Petre Sergescu” (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Nu se acordă
 1. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE
 2. Premiul „Ion Ionescu de la Brad” – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Pajiştile României – Resurse, strategii de îmbunătăţire şi valorificare
Autori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, Monica-Alexandrina Tod, Victoria Mocanu

 1. Premiul „Traian Săvulescu” – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului

Lucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A Review
Autori: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste

 1. Premiul „Marin Drăcea” – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify high-consevation-value forests
Autori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)

 1. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropice
Autori: Mădălina-Maria Borca

 1. ŞTIINŢE Medicale
 2. Premiul „Iuliu Haţieganu” – Nu se acordă
 3. Premiul „Daniel Danielopolu” – Nu se acordă
 4. Premiul „Gheorghe Marinescu” – Nu se acordă
 5. Premiul „Victor Babeş”

Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională
Autori: Radu Iftimovici , Dana Baran

 1. Premiul „Constantin I. Parhon” – Nu se acordă
 2. Premiul „Ştefan S. Nicolau” – Nu se acordă

  _______________

  * A mai primit un Premiu al Academiei Române
  ** Este membru al Academiei Române

  Biroul de comunicare al Academiei Române

Total 1 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button