Excelenţei Sale Domnului Ambasador al R.S.R.

Back to top button