Contemporanul » Profil

Profil

Matei Călinescu sau conflictul identităţilor

Erudit, cumpănit, cordial, Matei Călinescu refuză o „fericire mincinoasă” (sperând în van în „îmblânzirea” sistemului) şi alege calea traumatică a exilului… Odată cu bursa pariziană (1968), despărţindu‑se – treptat – de „logica de ostatec”, Matei Călinescu intră în anul de cotitură, inclusiv în atitudinea faţă de scris. Atunci estul european era deja o lume cinic stabilizată, ne reamintea memorialistul N. ...

citește »

Un fel de înţelepciune

Nistor revendică, liber, „o mai clară apreciere a situaţiei”. Un plus de cunoaştere, doar o nuanţă faţă de radicalismul absurd, lipsit de sens… În romanul Frica de Nicolae Breban, publicat de Editura Tracus Arte, Nistor ia în seamă calmul, răbdarea, un fel de înţelepciune, atunci când îi vorbeşte, la plural, „colectivist”, pentru Flori: „De altfel noi nici nu te grăbim ...

citește »

Matei Călinescu și „cultura cititului”

Să observăm că deliranta revoltă lichteriană, sub protecţia urâtului şi asumarea ridicolului, sfidând cunoaşterea comună, se consumă paralel cu realitatea… Este, probabil, surprinzător să constatăm că, la o percepţie globală a scrisului lui Matei Călinescu, textele confesive (memorialistica, altfel spus), încercând „a prinde” un timp regăsit, domină ca pondere. Evident, nu putem ignora condiţia sa de om „scindat”, cu identitate ...

citește »

A gândi şi a înţelege

În asemenea vremuri de violenţă şi obscuritate, înţelegerea nu e prezentă, pentru că ea nu aparţine prezentului. Devine şi rămâne o promisiune deşartă şi deşertată în viitor… Romanul Frica de Nicolae Breban (Editura Tracus Arte, 2018) poartă un dialog între două linii de înţelegere a înţelegerii: atunci când Ligia Fărcaşiu îi explică importanta, crede ea, valorizând utilitatea aservitoare, literatură proletcultistă ...

citește »

Sorin Alexandrescu și utopia istorică

Sorin Alexandrescu face acum un recurs critic, metodic. Pătrunde în vizor perspectiva organicistă, care a generat într‑adevăr o seducţie esenţială, pe sursa germanică ştiinţific‑naţională… În Testamentul lui Nae Ionescu (în Paradoxul român), unde Sorin Alexandrescu explică modul în care înţelege gândirea lui Nae Ionescu, în centru rămâne tot Mircea Eliade. Dar, atenţie, ca personaj aparent principal, în fapt secundar, un ...

citește »

Literatura română şi şcoala româno‑europeană

În unele privinţe, în România s‑a ajuns mai jos de forma europeană fără fond românesc de acum un secol şi jumătate. S‑a mers până la forma fără formă, amândouă autohtone. În loc de stimulare, s‑a ales simularea. De exemplu, chiar simularea formei… Am citit articolul polemic, alarmat şi alarmant, al lui Ion Simuţ, despre „receptarea literaturii române în şcoală”, abia ...

citește »

Ambrozia zeilor

„Augustin Buzura nu are nevoie de elogiile noastre postume, fiindcă destul elogiu etern sunt cărţile lui. Numai că Augustin Buzura a fost un om al Cetăţii, cu anumite responsabilităţi şi cu decizii luate spre binele culturii româneşti. Această dimensiune a vieţii lui nu trebuie să intre în uitare, pentru că este un exemplu demn de urmat. Trecerea sa, din ziua ...

citește »

Theodor Codreanu și ethosul transmodern

Dacă Emil Cioran, biciuind, în anii tineri, orgoliul naţional (mereu în suferinţă) şi denunţând slăbiciunile naţionalismului românesc, explica „amânarea” României prin răul interior (anemica forţă lăuntrică, neconvergenţa acţională a Provinciilor), nicidecum prin „piedicile din afară”, Theodor Codreanu, şi el îngrijorat pentru soarta neamului (confruntat acum cu deromânizarea), vorbeşte despre o „mutilare” a destinului prin bolşevizare… Theodor Codreanu vine din tihna ...

citește »

Întoarcerea la mitul existenţial al lui Mihai Eminescu

Ilustrul exeget relevă, cu convingere, necesitatea unui nou mod de receptare istorică a creaţiei lui Eminescu şi, astfel, de identificare a mecanismelor morfologice, nedescoperite În Cartea vieţii lui Mihai Eminescu/ Spectacolul ontologic al rimei eminesciene (Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2018), Mihai Cimpoi propune, din perspectiva reconstrucţiei biografiei de creaţie a autorului Luceafărului, un altfel de „mod de descoperire” (Jaap Lintvet, Punctul ...

citește »

Valeriu Cristea, după douăzeci de ani

Pentru Valeriu Cristea orgoliul actului critic nu se restrânge la stil şi interpretare; scrisul trebuie să exprime integral personalitatea, trebuie să găsească tonul şi mentalitatea Înainte de orice, la Valeriu Cristea, un critic cu fibră de moralist, impresionează bucuria lecturii şi capacitatea de a surprinde nuanţele, cu declarată intensitate emotivă, explorând viaţa sufletească. El a iubit literatura cu „naivitatea” unui ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now