Contemporanul » Polemice

Polemice

România între defrişarea munţilor şi defrişarea minţilor

Partidul Comunist Român, în frunte cu Secretarul său General, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a căzut de la putere în urmă cu treizeci de ani. Comunismul, ca ideologie, e o marfă de import occidental în România zilelor noastre. Segmentele care au mai rămas active din aparatul fostului P.C.R. şi din vechea Securitate s‑au convertit, după cum o declară chiar anticomuniştii de modă ...

citește »

Trei veacuri de poveste

La Palatul Suţu, în două săli special amenajate, ni se spune într‑un mod inedit povestea relaţiei noastre cu muzica. Suntem invitaţi la un exerciţiu muzeal menit să ne ajute să trăim sincron nu mai puţin de trei veacuri de poveste, experimentând, ascultând şi cunoscând astfel producerea, captarea şi redarea sunetului în istorie. De la orchestra mecanică, folosită încă din veacul ...

citește »

„Dreptul de neam”

„Revoluţie a fost dacă va fi!” Nicolae Breban Re‑repetitivă cum sunt (şi acum trebuie), aş vrea să recapitulăm împreună o secvenţă tragică din existenţa Academiei Române. Cazul Ion Nistor, autorul celor două istorii (Istoria Bucovinei şi Istoria Basarabiei) care, cu siguranţă, i‑au adus ministrului Bucovinei eliminarea din Academia României şi din biblioteci, apoi puşcărizarea fără proces, la Sighet, între 1950‑1955. ...

citește »

Putere şi lumină

Mi s‑a întâmplat să mă opresc, din suita de chipuri, mereu pe alt portret: Preotul cu capul descoperit, cu crucea înălţată deasupra frunţii; scriind/ citind; cu mănunchiul de busuioc ridicat… „Sfântului îi este dat să fiinţeze, mereu, pe trepte suitoare, ca să reverse în jurul său lumina cea adevărată”. Petru Ursache, Istorie, genocid, etnocid Părintele Justin Pârvu împlineşte, în 10 ...

citește »

Amor patriae

Vechile tactici şi strategii proletcultiste sunt refolosite. Au apărut din nou, la vedere, acuzatorii care pun etichetări smintite ca nostalgic, legionar, antisemit, în delir antiromânesc… Amor patriae a ajuns un sentiment discreditat, ca şi apărarea ţării? Semne rele sunt destule. Am spus‑o deseori, ca să nu‑mi fie frică să reiau: reperele morale care probează faptul că n‑am fost un popor ...

citește »

Proletcult după proletcult

Adam Puslojic îşi spune atât de frumos: Adam de Serbia şi nici n‑ar declara că Serbia este „cea mai săracă ţară din Europa, cea mai înapoiată”, cum afirmă, despre România, Mircea Cărtărescu într‑un interviu din iunie 2019 Marginalii la o carte de Ion Lazu. Eichmanii culturali, cum îi numeşte Virgil Nemoianu, vor iarăşi deznaţionalizarea literaturii. Se ocoleşte (când nu se ...

citește »

Educaţia „creativă”: şcoală de proletari

Un modernizator ca Zeletin, un modernizator însă care nu gândea şi nu milita pe banii unor oengeuri teleghidate din afara României, punea acum aproape o sută de ani problema modernizării învăţământului. Dar o punea pentru România, având în vedere interesele româneşti Neîncetatele reforme prin care a fost târât sistemul de educaţie din România de peste două decenii au fost justificate ...

citește »

Din nou despre studiul istoriei

Istoria a rămas una dintre puţinele discipline păstrate încă în programele şcolare, care mai cultivă cunoaşterea civilizaţiilor, a curentelor culturale, a stilurilor arhitectonice, a conflictelor şi a alternanţei dintre război şi pace, a valorilor ştiinţei, artei plastice, muzicii, literaturii. De aceea, este bine să susţinem predarea istoriei Vreau să atrag atenţia asupra unei chestiuni simple şi evidente, dar care le ...

citește »

Puterea cărţii

Spuneam că solul natal i‑a dăruit lui Breban o incredibilă forţă, o covârşitoare, fantastică „putere de carte”: 25 de volume scrise aici, dacă n‑or fi deja mai multe Spuneam în foiletonul precedent că, întors în ţară în 15 martie ’90, N. Breban a refuzat acest mai‑mult‑ca‑prezent; s‑a ţinut departe de politichia măruntă, de boulitică, de sfada dâmboviţeleană (mulţumesc, Paul Goma!), ...

citește »

Moştenitorii memoriei

Au devenit între timp ignoranţa şi dezinteresul faţă de istorie semne distinctive de prestigiu? Poate un popor să se menţină în istorie fără opere personalizate de cultură? Invitând străinii să ne citească pe Twitter şi pe Facebook? Nu scriu aceste rânduri pentru că am admirat strălucitul exerciţiu de retorică al lui Antoniu din Iulius Cezar de Shakespeare (III/2), ci pentru ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now