Contemporanul » Poemul lunii

Poemul lunii

Poemul lunii

Poeme

APORIILE TIMPULUI lui Theodor Codreanu *   El e nefiind şi nu este fiind * El începe cu începutul şi se termină cu sfârşitul. El e începutul şi sfârşitul, dar nu e nici Alfa, nici Omega. * Stă la dreapta lui Dumnezeu, dar nu ştie nici când începe, nici când se termină totul. * El vine pe lume atunci când ...

citește »

Rodica Braga

poezia se învăluie în ceţuri aidoma cepei în cămăşile ei succesive. cu paşi nesiguri mă apropiu de incandescenţa ei cum se apropie fluturele de lampă, ştiu urmarea, dar tot nu rezist. ceva, ca o vibraţie subtilă, mă trage spre un afund luminos, niciodată perfect atins, niciodată perfect descifrat, doar trăitor în mine ca un şist preţios. mă prăbuşesc în alt ...

citește »

Adrian Dinu Rachieru: o istorie a poeziei basarabene

Din mai multe pricini, cartea se constituie ca un eveniment editorial, nu doar pentru că poartă semnătura unuia dintre cei mai prestigioşi critici şi istorici literari de azi. Lucrarea este o premieră în Ţară, dacă ne raportăm la cunoaşterea precară a fenomenului literar din spaţiul basarabean. Integrarea creatorilor de limbă română din afara actualelor graniţe ale României, dar făcând parte ...

citește »

Ca un înger prea mare

Ca un înger prea mare Opreşte-te. Nu mai striga. Oricum, nu te aude nimeni. Fă un efort şi adună-te, ca toamna târzie în frunze, ca mâinile – în rugăciune. Ţine minte: trupul nu-i decât amintire, incredibilă amprentă a cuiva, regăsit în matca vie a copilăriei lumii, despre care nu se ştie dacă vei afla vreodată ceva. Iadul care scrum te-a ...

citește »

Poeme de Ion Cocora

Adopţie eşuată În dimineaţa aceasta nu am remuşcări nu am regrete nu am orgolii deşarte nu am crize de daltonism nu mă irită graiurile orfelinatelor în transă nici miunatul continuu al pisicilor vecinei de apartament nu‑mi este frică de nicio expertiză gramaticală nu‑mi doresc pentru trupul meu de bătrân ostenit o altă identitate decât aceea care‑i aparţine mă despart de ...

citește »

Poeme de Horia Zilieru

Tu Tu cea mai tristă singură şi bună tu candelă de jertfă visătoare tu răsărit apus şi înstelare tu mugur în explozii de furtună tu strană şi potir cuminecare tu leagăn şi colind şi nor şi lună tu ţipăt ce pustia încunună tu rugăciune la iluminare tu harul şi prescura din petale tu smirnă şi ofir din patrafire tu roza ...

citește »

David Fogel

David Fogel (1891‑1944) s‑a născut în oraşul Stanov, în regiunea Podolia, în 1891. În 1909 sau 1910 s‑a mutat la Vilna, unde era student. În 1912 s‑a mutat la Viena. La începutul Primului Război Mondial a fost la închisoare ca inamic al Rusiei, fiind eliberat în 1916. Povestea lui Gershon Shofman, Under Siege and Cliff, al cărui erou este David ...

citește »

Redescoperirea contemplaţiei

Care este oare rostul poeziei creştine astăzi? Nu mai suntem în momentul de unică semnificaţie al martirajului din închisorile comuniste. Ne aflăm aruncaţi într‑un noian de obscenitate publică, mai ales noi, cei aflaţi în mijlocul societăţii secularizate Viaţa noastră de zi cu zi, nu doar a celor care locuiesc în marile oraşe ale lumii, dar şi a celorlalţi, din zona ...

citește »

Menachem M. Falek Poeme

Născut în anul 1951, în oraşul Bistriţa, România. A emigrat în Israel în anul 1964. Locuieşte în Mevaseret, Ierusalim, căsătorit, tată a doi băieţi şi bunic a trei nepoţi. Învăţătură academică a literaturii ebraice şi filosofie. A fost adjunctul preşedintelui Asociaţiei Scriitorilor Evrei în Israel, Preşedinte al sucursalei Ierusalim, membru al comitetului de scriitori. Poezii, povestiri şi traduceri ale lui ...

citește »

Cassian Maria Spiridon. Poeme

se dedică lui Constantin Lupeanu şi Doamnei Sale salcîmul venerabil/ chiparosul ce se întrec în ani şi înălţime în spate cu milenii sînt strajă templului şi poeziei arbori prezenţi cu mult înainte de vremea cînd împăratul eroul fondator inventa la îndemîna muritorilor scrisul năvodul şi încă altele la fel de necesare dar şi calea profeţiei în trigrame peste yin şi ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now